Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer

petek, 7.7.2017

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,  kot javni partner na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja javni poziv, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt ˝Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer˝, po sistemu energetskega pogodbeništva.

 

Razpisna dokumentacija je v prilogi.

 

http://www.ddlizika.si/files/2017/03/eu-ks.jpg

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

 

Priponke: