Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ 32 v Ljutomeru (od 20.05.2020 do 18.06.2020)

torek, 19.5.2020

Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ 32 v Ljutomeru (od 20.05.2020 do 18.06.2020)

V prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer in na spletni strani www.obcinaljutomer.si  je od 20.05.2020 do 18.06.2020 javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila za del območja EUP LJ 32. Javna razprava bo v sredo 10.06.2020 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. K javni razgrnitvi so vabljeni lastniki zemljišč in zainteresirana javnost na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vila, v času javne razgrnitve pa lahko zainteresirani v knjigo pripomb vpišejo pisne pripombe ali jih pošljejo na Občino Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali obcina.ljutomer@ljutomer.si  do vključno 18.06.2020.

Priponke: