Uradno glasilo slovenskih občin št. 45/2019 z dne 4.10.2019