Galerija

Evropski teden mobilnosti 2018 v občini Ljutomer
Datum dogodka: 4.9.2018

Program:

Torek, 18. 9. 2018

Lokacija: OŠ Stročja vas

Ura: 10:00 - 11:00

Nosilec: OŠ Stročja vas in SPVCP Občine Ljutomer

Aktivnost: Barvanje cestišča pred OŠ Stročja vas ma temo trajnostne mobilnosti in ozaveščanje o pomenu območja umirjenega prometa

*

Lokacija: Vrtec Ljutomer

Ura: 9:00 do 10:00

Nosilec: Vrtec Ljutomer

Aktivnost: Vse na koleščkih

*

Lokacija: Stadion v ŠRC Ljutomer

Ura: 15.00

Nosilec: Bogomir Dolenc

Aktivnosti: Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh

Več na: www.42maratonov.si

 

Sreda, 19. 9. 2018

Lokacija: Občina Ljutomer

Ura: 10:00

Nosilec: Občina Ljutomer in Razvojna agencija Sinergija

Aktivnost: Izobraževanje za pomurske osnovne šole glede možnih alternativnih prihodov otrok v šolo

 

Četrtek, 20.9.2018

Lokacija: Mladinski center Prlekije in Večgeneracijski center Ljutomer

Ura: 7:30

Nosilec: Mladinski center Prlekije in Večgeneracijski center Ljutomer

Aktivnost: Kolesarjenje po Prlekiji

 

Petek, 21. 9. 2018

Lokacija: Glavni trg Ljutomer

Ura: 10:00

Nosilec: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Občina Ljutomer, Vrtec Ljutomer, Gimnazija Ljutomer

Aktivnost: Dan brez avtomobila

*

Lokacija: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Ura: 10:00

Nosilec: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, AMD Ljutomer, Policijska postaja Ljutomer

Aktivnost: Varno kolesarjenje po mestu Ljutomer

Neutemeljena tožba direktorja JP Prlekija in 7 prleških županov za 3 milijone evrov
Datum dogodka: 7.8.2018

Javno podjetje Prlekija (vodovod) in 7 prleških občin je želelo v zadnjih dveh letih pobrati 3 milijone več na položnicah za vodo. V Ljutomeru občinski svet ni potrdil cen. Ni bilo transparentnih izračunov. 

Če bi cene potrdili, bi morali tudi v občini Ljutomer pobrati 1 milijon evrov več od ljudi. Temu Občinski svet in županja odločno nasprotujeta. Gre za dodatno potrditev, da smo ravnali prav. Zaupanje v presojo partnerjev narušeno.

O podrobnostih tožbe je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba skupaj s podžupanoma Jankom Špindlerjem in Borom Zemljakom spregovorila na novinarski konferenci, ki je bila 7. avgusta 2018.

 

DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA PRLEKIJA IN SEDEM PRLEŠKIH ŽUPANOV TOŽI OBČINO LJUTOMER IN LJUTOMERSKO ŽUPANJO ZA 3 MILIJONE EVROV, KI JIH NISO MOGLI POBRATI OBČANOM IN PODJETJEM NA POLOŽNICAH V 2017 IN 2018
 
V tožbi je prvič razvidna celotna slika novih cen vode. Tožba vsebuje tudi predvidevanje, da bi se cene lahko dodatno zvišale. Takšne odločitve bi lahko pripeljale do tega, da se v Prlekiji z uvedbo Sistema C podražijo stroški vode za 90 milijonov v naslednjih tridesetih letih, skoraj enkrat več, kot je stala investicija v nov vodovod. To ne sledi ciljem kohezije.
Če bi namreč prišteli še predlagana povišanja cen v Ljutomeru, proti katerim se je uprl Občinski svet Občine Ljutomer, govorimo o 4 milijonskem povišanju v dveh letih oziroma povišanju 2 milijona evrov letno.
Čeprav sta toženi stranki Občina Ljutomer in ljutomerska županja, je to tožba zoper vse občanke in občane in podjetja v naši občini, tudi v drugih občinah.
Občina Ljutomer je odločno proti tako velikim podražitvam, ki bi sicer v tudi njen proračun prinesle dodatna pol milijona evrov letno ali več. To se županji mag. Olgi Karba in Občinskemu svetu Občine Ljutomer zdi neprimerno in nesprejemljivo.
Po njeni oceni in oceni ljutomerskih svetnikov morajo občine zniževati bremena občanom in pomagati podjetjem z dobrimi pogoji. Čeprav je sredstev za delovanje občin vedno manj, je potrebno zagotoviti visoko kakovost storitev za občane in poiskati nove vire financiranja, prijaviti in izpeljati projekte. Nov vodovod sigurno zahteva nekaj višje stroške, saj tudi ponuja več. A je pomembno, da so stroški transparentni in fer.
 
ZAVEZE DO EU
Občina Ljutomer brez povišanja cen zelo intenzivno izpolnjuje dane zaveze do EU, predvsem z izgradnjo vodovodov za priključenost vseh uporabnikov in zmanjševanje vodnih izgub.
 
KAKO RAZUMEMO TOŽBO?
Zato tožbo razumemo kot odziv na izvršbo, ki smo jo sprožili na Občini Ljutomer pred časom, za vrnitev pol milijona evrov. Ta sredstva Javno podjetje Prlekija pobira na položnicah občankam in občanom ter podjetjem iz občine Ljutomer in protipravno zadržuje.
In seveda je tožba dodatni pritisk na Občinski svet Občine Ljutomer in na županjo osebno, da se sprejme povišanje cen vode brez transparentnih izračunov.
V predlaganih elaboratih se vključujejo stroški podizvajalcev SIM in KORA kar je v nasprotju z zavezami do EU. Nedopustno, da se s tovrstnimi tožbami ustvarja situacija, da naj nekdo poklekne in sprejme višje cene brez podlag.
 
JE OBČINA LJUTOMER IZJEMA KER ZAHTEVA PODROBNE IZRAČUNE?
Občine okrog Murske Sobote in Lendave so imele podobno različna mnenja pri določanju cen vode. Tako, kot predvideva zakonodaja, so se v postopku oblikovanja cen izdelali predlogi za skupne cene in za ločene cene po občinah, kar je občinam omogočilo lažjo in odgovorno odločitev. V primeru Ljutomer se zavrača sploh priprava izračuna.
 
ODGOVOR NA TOŽBO V ROKU
Občina Ljutomer bo odgovorila na tožbo v roku, ki začne teči po sodnih počitnicah od 15. 8. naprej. Po ocenah pravnih strokovnjakov se bo neposredna obravnava tožbe oz. narok pred sodiščem pričel šele čez pol leta do leta. Ne glede na to, da tožniki lahko umaknejo tožbo do konca glavnega naroka, jo lahko brez stroškov umaknejo do konca izteka roka za podajo odgovora na tožbo in ne povzročajo dodatnih stroškov občanom z visokimi sodnimi taksami in odvetniškimi stroški. Sicer so tožbi priložili tudi predlog za mediacijo.
To bi bilo razumno in v duhu zavez EU, saj so številne navedbe v tožbi neugodne za prleške občine in javno podjetje, saj kažejo, da se v izvajanje upravljanja vodovoda vključujejo podizvajalci (ob javnemu podjetju JPP se navajata podjetji KORA in SIM), kar je v nasprotju s pogoji za pridobitev EU sredstev, ker mora biti eden upravljalec brez podizvajalcev.
Praznovanje 62. praznika Občine Ljutomer – deveti dan
Datum dogodka: 7.8.2018

Za zaključek letošnjega občinskega praznika je bila v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru slovesnost ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora. Ljutomer je bil 9. avgusta 1868 prvi kraj, v katerem so na Slovenskem organizirali tabor, in zahtevali naslednje:

»Tukaj zbrani slovenski narod soglasno izreka, da v paragrafu 19 državnih osnovnih postav ne najde poroštva za ohranitev in gojitev svoje narodnosti, dokler ne bode:

Slovenski jezik na Slovenskem izključno uradni jezik, dokler se na bo v ta namen na Slovenskem nemudoma določil rok, in sicer pol leta, do katerega morajo vsi uradniki znati slovensko besedno in pisno.

Cerkvena vlada naj uraduje in pridiga v slovenskem jeziku.

Slovenščina naj postane učni predmet, pouk naj poteka v slovenščini.

Slovenci naj se združijo v Zedinjeno Slovenijo.

Zgradijo naj se slovenske realke, gospodarske šole ter naj jih zavodi vzdržujejo.

Posamezne dežele naj dobijo večjo samoupravo.«

Na tokratni slovesnosti ob 150-letnici, na kateri je bil med številnimi gosti tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, so predstavniki civilne družbe in gospodarstva oblikovali taborske zahteve za prihodnost slovenskega naroda.

 

Za uvod v slovesnost, ki je pod stoletne hraste privabila blizu 2000 obiskovalcev in jo je zaznamoval prihod številnih praporščakov, je bil prikazan igrano-dokumentarni film, v katerem so dijaki in profesorji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na zanimiv način prikazali zgodovinska dejstva, povezana s taborom. »Taborsko sporočilo takrat in danes vesoljni Sloveniji je, da se veliki dogodki naroda dogajajo na ravni kolektiva, da so in bodo časi, ko obrobje postane center in obratno, da moramo skrbeti za samooskrbo, ki je jamstvo obstoja države, naroda in suverenosti,« je v svojem nagovoru dejal dr. Miran Puconja, častni občan občine Ljutomer in velik poznavalec zgodovine prebivalcev Prlekije. V svojem nagovoru je strnil dogodke iz časa, v katerem se je porodila ideja o organiziranju tabora, in orisal dogodek izpred 150 let, v nadaljevanju pa je dodal še sporočilo vladajoči garnituri, da Slovenija ni samo Ljubljana in da so se že v preteklosti najpomembnejše odločitve za obstoj slovenstva sprejemale na periferiji. Puconja je med drugim tudi opozoril, da nas mora materinščina varovati pred velikimi in da ne smemo dopustiti, da nas povozi kolesje sodobnega kapitala in nekomu postanemo zgolj kolonija.

Slovenija si je samostojnost priborila leta 1991, na kar je v svojem nagovoru spomnil načelnik Občinskega štaba teritorialne obrambe Ljutomer med vojno za Slovenijo Miroslav Rauter. Povedal je, da so teritorialci sledili taborskemu geslu Ako si ne bomo sami pomagali, nam nihče na tem svetu ne bo pomagal.

Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru poudaril pomen gibanja pomladi narodov v sredini 19. stoletja, ki je tudi Slovencem dalo moč in zagon za politično osvobajanje. »Oblikoval se je naš narodni program. Njegovi osrednji zahtevi sta bili zedinjena Slovenija in pravica do uradne rabe slovenščine,« je dejal Pahor. »Celo iz današnje zgodovinske razdalje je komaj mogoče dovolj močno poudariti važnost teh takratnih stremljenj. Na taborih, začenši s taborom v Ljutomeru pred 150 leti, so dobivala plebiscitarno ljudsko podporo. Slovensko taborsko narodno gibanje je bilo z vidika legitimnosti programa Zedinjene Slovenije neprecenljive vrednosti.«

Ljutomerska županja mag. Olga Karba je ob tej priložnosti podelila posebno taborsko plaketo

 za izjemen življenjski prispevek k napredku naroda. Prejel jo je prleški arhitekt, akademik dr. Stanko Kristl. Slednji je kot univerzitetni profesor in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti prispeval v narodno zakladnico znanja in kot arhitekt zaznamoval obliko in uporabnost naše države. S posebno atrakcijo, spustom po jeklenici in vzklikom slogana letošnjega 62. praznika Občine Ljutomer »Prleki smo prvi«, je Jan Filipič, predstavnik Športne zveze Ljutomer, odkril spominsko ploščo ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora, ki je nameščena na spomeniku v Parku 1. slovenskega tabora.

Na prireditvi, ki so jo s kulturnim programom zaznamovali nastopi Pihalnega orkestra KD Ivan Kaučič Ljutomer, Komornega zbora Orfej Ljutomer in prleškega kantavtorja Tadeja Vesenjaka ter umetniško besedilo iz ust mladega ustvarjalca Gašperja Lovreca, so predstavniki civilne družbe in gospodarstva oblikovali tudi taborske zahteve o tem, kaj slovenski narod potrebuje v prihodnjem desetletju. Marija Kralj in Daniel Zelko sta v imenu gospodarstva zahtevala nižje obdavčitve plač, boljše poslovno okolje ter prilagoditve šolskih programov in nagrajevanje vseh po merljivih rezultatih. Branko Novak je v imenu civilne zaščite in gasilcev zahteval razumevanje za to področje in ureditev statusov, Aleš Vaupotič v imenu kmetov izenačenost z drugimi panogami in podporo kmetijstvu, Samo Tuš iz Zveze društev Moja Mura je pozval oblast, naj Muro za vedno izbriše iz energetskih načrtov, ker njihovo neustreznost dokazujejo študije ter to zahtevajo prebivalci ob njej. Predstavnik mladih Niko Miholič je na predstavnike naše države naslovil trditev, da resna nevarnost v letu 2018 niso migranti, južni sosedje ali drugače usmerjeni, temveč resno nevarnost predstavlja ignorantska drža do znanosti in vremenskih vplivov, ki so posledica onesnaževanja okolja, in zahteval, da pozornost usmerijo v slednje in s tem poskrbijo za boljši jutri. V imenu lokalnih skupnosti pa je ljutomerska županja mag. Olga Karba kot glavni zahtevi izpostavila spremembo volilne zakonodaje, da bodo lahko državljani svoj glas in zaupanje oddali človeku in ne stranki ter izenačitev cen nekaterih dobrin. Izpostavila je predvsem vodo po celotni Sloveniji. Zahteve predstavnikov bodo poslane vladi, predane pa so bile tudi županu Žalca Janku Kosu, ki bo 6. septembra letos organizator 150. obletnice 2. slovenskega tabora.

Slovesnost ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora sta s spodbudnimi besedami in pristno prleško pesmijo sklenila Marija Merljak in Tadej Vesenjak.

Vzporedno z zaznamovanjem zgodovinskega dogodka je v Ljutomeru v nedeljo, 5. avgusta 2018, potekalo tudi 45. srečanje prijateljev in poslušalcev Radia Ognjišče. Mašo v župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika je daroval glavni urednik Radia Ognjišče Franci Trstenjak. Obiskovalci so lahko v Ljutomeru v spremstvu domačih vodnikov in posebnega taborskega vlaka obiskali lončarja in številne muzejske zbirke, na osrednjem trgu prleške prestolnice so se zabavali z ansamblom Štrk, spremljali pa so lahko tudi kasaške dirke, na katerih je pokal osrednje točke sporeda, 28. slovenskega kasaškega derbija, pripadel Peterki I z voznikom Milanom Žanom iz Ljubljane.

62. praznik Občine Ljutomer – osmi dan
Datum dogodka: 7.8.2018

Tradicionalna prireditev, ki jo v ljutomerski občini pripravljamo v času praznovanja občinskega praznika, je Prleški sejem. V soboto, 4. avgusta 2018, je v središču prleške prestolnice potekal že 35. Prleški sejem, ki je znova privabil številne sejmarje in poskrbel za množično udeležbo. Obiskovalci so lahko izbirali med raznovrstno ponudbo, v ospredju so bili domači proizvodi, poskrbljeno pa je bilo tako za jedačo in pijačo kot tudi za odlično zabavo.

Ob taktih Pihalnega orkestra KD Ivan Kaučič Ljutomer so na otvoritveni slovesnosti sejma zbrane nagovorili ljutomerska županja mag. Olga Karba, predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek, vinski kraljici Ljutomera Tjaša Kovačič in Male Nedelje Daša Horn ter predstavniki pobratenih mest Užice v Srbiji in Fulnek na Češkem.

Znova je bil pripravljen bogat program za otroke: priprava in peka prleške gibanice, delavnice poslikave obraza, izdelave zapestnic in gusarskih pripomočkov ter iskanje gusarskega zaklada. V glasbenem delu pa so obiskovalce zabavali Werner, Nika Zorjan, Legija band, BQL in Kingston.

V sklopu Prleškega sejma je ljutomerska županja pripravila tudi uradni sprejem za delegaciji iz pobratenih mest Užice in Fulnek. Sprejema so se udeležili tudi častni občan Ljutomera Miroslav Steržaj, ljutomerska podžupana Janko Špindler in Boro Zemljak ter vodje oddelkov občinske uprave Damijana Belcl, Angela Lukman in Aleš Vaupotič.

62. praznik Občine Ljutomer - sedmi dan
Datum dogodka: 7.8.2018

V petek, 3. avgusta 2018, je v Domu kulture Ljutomer potekala slavnostna prireditev ob 62. prazniku Občine Ljutomer s podelitvijo priznanj. V slovesnost nas je popeljal Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, slovensko himno je zapela Astrid Ana Kljun, izvajalka kulturnega programa na prireditvi, s prleško himno pa so znova navdušili otroci iz Vrtca Ljutomer.

Preden je na oder stopila županja mag. Olga Karba, so si obiskovalci, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano, ogledali video zapis o postorjenem na območju ljutomerske občine v minulem letu. Izvedeni so bili številni projekti, ki so nadaljevali zastavljeni cilj enakomernega razvoja vseh krajevnih skupnosti v naši občini. »Ponosni smo, saj zaključujemo z uresničitvijo prioritet, za katere smo se vedno znali in zmogli dogovoriti na srečanjih, [...] na zborih občanov, zborih krajanov, strateških delavnicah in razgovorih v mestu in na vasi. Prispevali ste dragocene ideje, čas in znanje. Vse to se je mnogokrat obrestovalo v pravih rezultatih. Zato se vam, drage občanke in občani, iskreno zahvaljujem in vam čestitam ob našem prazniku. S svojimi pobudami in angažmajem ste letos in skozi vsa leta storili vse, kar je v vaši moči, da naša občina raste in uspeva, da postaja skupnost pozitivnih, konstruktivnih, srčnih in srečnih ljudi,« je med drugim dejala ljutomerska županja, ki je nadaljevala: »Moram vam povedati, dostikrat slišim pohvale o tem, kako pozitivno v Ljutomeru gledamo na stvari. In to je vzdušje, ki ga zadnjih 8 let spodbujamo. Meni osebno je prioriteta. To je pomembno naši svetniški ekipi. In postopoma je to postala vodilna usmeritev za vse, ki v naši občini delajo v službi občank in občanov. Da smo uspeli najti takšen način delovanja, pogovora in sodelovanja, me notranje bogati, me dela srečno in nasmejano. Zato sem vam iskreno hvaležna in si srčno želim, da bi tudi vi začutili, da s svojimi dejanji, z dejanji vseh izjemnih posameznikov, ki smo ekipa, in mojih dragih domačih, iskreno želimo tudi vam čim več srčnih in nasmejanih dni. Upam, da ste prepoznali, da nam je mar za sočloveka, da nam je mar za skupnost in da nam je mar za 'toto našo čudovito zeleno deželico'! Med nami veje izjemna energija. Prav veselo je to opaziti vse dni v letu, še posebej v času praznika, ko se vidi, kaj vse delamo in ustvarjamo Prlečke in Prleki.«

V nadaljevanju slovesnosti so bila podeljena priznanja ob občinskem prazniku (več o tem na naslednjih straneh Novičk), prireditev pa je s svojim nastopom na klavirju in harfi zaključila Astrid Ana Kljun.

#PRLEKISMOPRVI - objava prejetih fotografij
Datum dogodka: 4.8.2018

Občina Ljutomer je v sklopu 62. občinskega praznika in obeležitve 150. obletnice 1. slovenskega tabora objavila povabilo, da z nami delite fotografije vsega, na kar ste kot Prleki najbolj ponosni.

 

Prejeli smo več kot 200 fotografij, ki si jih lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://picbear.online/tag/prlekismoprvi

62. praznik Občine Ljutomer – šesti dan
Datum dogodka: 3.8.2018

Četrtek, 2. avgust 2018, je bil namenjen gospodarstvu. Tako kot v preteklih letih se je tudi letos v organizacijo dogodkov ob občinskem prazniku vključila Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. V popoldanskih urah je na sedežu zbornice potekala okrogla miza, na kateri so udeleženci govorili o aktualni zakonodaji na področju gospodarstva. Okrogle mize so se med drugim udeležili predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer Daniel Zelko. V razpravi je bilo med drugim slišati zahteve obrtnikov do nove vlade, spregovorili pa so tudi o pomanjkanju delovne sile, regresnih zahtevkih in poklicnih boleznih.

V nadaljevanju Dneva gospodarstva se je dogajanje preselilo na Glavni trg v Ljutomeru, kjer je potekala prireditev Obrtnik leta 2018. Naziv je letos pripadel podjetnici Milici Makoter s Cvena, ki skupaj s sinom Sašem uspešno vodi podjetje z več kot 100 zaposlenimi. V letu, ko Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer, je predsednik krovne organizacije Branko Meh podelil posebna priznanja. Srebrne ključe so prejeli Cvetka Zupančič, Valter Dvanajščak, Robert Krajnc, Miran Filipič, Ivo Ozmec in Matjaž Ostrc, zlati ključ pa Daniel Zelko in Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Daniel Zelko je posebno zahvalo za spodbujanje razvoja obrti in podjetništva v ljutomerski občini podelil županji mag. Olgi Karba. Večerno prireditev so popestrili člani zasedbe okteta Arion pod vodstvom Vita Žerdina.

62. praznik Občine Ljutomer – peti dan
Datum dogodka: 3.8.2018

Z željo, da čim širša javnost spozna delo društev, klubov, zavodov, organizacij in javnih podjetij, je Občina Ljutomer pred leti pričela v času praznovanja občinskega praznika z organizacijo dogodka Dan društev – občina na prostem. Iz leta v leto je odziv vseh, ki želijo sodelovati na tem dogodku, večji. Prav letos je bil interes največji. V sredo, 1. avgusta 2018, se je na Glavnem trgu v Ljutomeru predstavilo kar 84 društev, klubov, zavodov, organizacij in javnih podjetij, zbralo pa se je več kot 500 ljudi, ki so se želeli seznaniti z delom omenjenih. Občina Ljutomer je v sklopu prireditve izvedla nagradno igro, udeleženci pa so odgovarjali na vprašanja povezana s 1. slovenskim taborom. Glavno nagrado je prejel Robert Sobočan.

Taborski dan - vljudno vabljeni
Datum dogodka: 3.8.2018

Vabilo na prireditev.

Prleški sejem 2018 - vljudno vabljeni
Datum dogodka: 3.8.2018

62. praznik Občine Ljutomer (četrti dan)
Datum dogodka: 1.8.2018

Dan kulture, ki je bil v torek, 31. julija 2018, je zaznamovalo dogajanje v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru, v organizacijo obeh dogodkov pa so se vključili zaposleni v Splošni knjižnici Ljutomer. Dopoldan so knjižničarke razvajale naše najmlajše občane, ki so skupaj s starši prisostvovali pravljični uri. Zabaval jih je Kasač Tinko, pridružila pa se jim je tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba.

Pozno popoldan so v senco stoletnih hrastov sedli ljubitelji knjige. Organizirana je bila čitalnica na prostem, kjer so prisotni prebirali domoznansko literaturo.

62. praznik Občine Ljutomer (tretji dan)
Datum dogodka: 1.8.2018

S simbolnim odprtjem novih javnih sanitarij v mestni hiši v Ljutomeru se je v ponedeljek, 30. julija 2018, nadaljevalo praznovanje občinskega praznika. Ljutomer je tako dobil moderno opremljene sanitarije, ki so dostopne tudi invalidom. Vrednost celotne investicije je znašala blizu 20.000 evrov. Slovesnost je Občina Ljutomer izvedla skupaj s Splošno knjižnico Ljutomer in Domom starejših občanov Ljutomer.

Otvoritveni dan, kot je bil poimenovan tretji dan praznovanja občinskega praznika, se je nadaljeval v blokovskem naselju ob Fulneški in Užiški ulici v Ljutomeru. Na pobudo občanov je Občina Ljutomer lani avgusta organizirala javno delavnico, na podlagi katere se je pripravila idejna zasnova za postavitev igral v tem blokovskem naselju. Tako so bila odstranjena stara, dotrajana igrala in postavljena nova v skupni vrednosti blizu 10.000 evrov. Program na otvoritveni slovesnosti so izvedli otroci in vzgojiteljice Vrtca Ljutomer.

Za zaključek ponedeljkovega praznovanja je bil v atriju mestne hiše v Ljutomeru opravljen žreb štartnih številk za 28. slovenski kasaški derbi, ki bo 5. avgusta 2018, na ljutomerskem hipodromu. V konkurenci za lovorjev venec, ki ga prejme zmagovalec, je tudi sedem konjev, ki so v lasti članov Kasaškega kluba Ljutomer. Podrobnosti na povezavi: http://www.zveza-kasaska-centrala.si/dirke-bilteni.php?id_prireditev=2593

62. praznik Občine Ljutomer (drugi dan)
Datum dogodka: 1.8.2018

V nedeljo, 29. julija 2018, se je dogajanje pričelo v dopoldanskem času na Stari Cesti. V sklopu projekta Od mlake do mlake so na pobudo prebivalcev Stare Ceste revitalizirali šest vaških mlak, izdali zloženko in postavili informativne table, izgrajena pa je bila tudi rastlinska čistilna naprava za 20 populacijskih enot. Partnerji v tem projektu so bili Skupina Fabrika d.o.o., Turistično društvo Stara Cesta, Krajevna skupnost Stara Cesta in Občina Ljutomer. Ocenjena vrednost operacije je znašala 29.020 evrov.

Po odprtju rastlinske čistilne naprave je sledil ogled revitaliziranih vaških mlak. Udeležence prijetnega dogodka so s starodobniki prevažali člani Društva Johann Janez Puch, lastniki mlak pa so poskrbeli za okrepčilo in ob postanku pri mlaki povedali marsikatero anekdoto povezano z mlakami, ki bodo v novi podobi pomembna turistična ponudba Stare Ceste. Med obiskovalci je bil tudi predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek.

V popoldanskem času so na Stari Cesti pripravili še sodobne Rimske igre. V zanimivih preizkušnjah se je pomerilo pet ekip, slavili pa so Zbrisani.

Nedeljsko popoldansko dogajanje ob občinskem prazniku se je nadaljevalo v Parku 1. slovenskega tabora in na letnem kopališču v Ljutomeru. V osrednjem parku prleške prestolnice so za praznično rajanje z otroci poskrbeli Andreja Zupančič in snovalci cirkuške predstave. Za otroke so bile organizirane tudi cirkuške delavnice in animacija s hoduljarjema.

Na kopališču so otroci uživali v kopaliških igrah – Lotmerk na vodi. Nastopilo je kar 14 ekip. V treh igrah sta največ točk zbrala Pristavca (Klemen Puconja in Mihael Bogdan), drugo mesto sta zasedla Lolek in Bolek (Aljoša Hladen in Vitja Čuk), tretja pa sta bila Toriča (Luka Torič in Žiga Torič).

62. praznik Občine Ljutomer (prvi dan)
Datum dogodka: 30.7.2018

V uvod praznovanja 62. praznika Občine Ljutomer, v soboto, 28. julija 2018, je prleška prestolnica gostila 12. festival veteranskih godb Slovenije. Na Glavnem trgu v Ljutomeru so poleg domače Prleške godbe Društva upokojencev Ljutomer z dirigentom Jankom Škrajnarjem, nastopili Godba veteranov UTŽO Žalec (dirigent Marko Repnik), Godba veteranov Gambrinus Laško (dirigent Ivan Medved), KD Mengeška godba (dirigent Janez Per), Godba veteranov Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje (dirigent Aljoša Pavlinc), Godba veteranov Štajerske (dirigent Ervin Hartman) in KD Godba ljubljanskih veteranov (dirigent Jurij Cizej). Ljutomerska županja mag. Olga Karba je ob tej priložnosti podelila posebno zahvalo za več kot 70-letno udejstvovanje v glasbi in za 12. organizacijo festivala veteranskih godb Slovenije dirigentu domače zasedbe Janku Škrajnarju.

Sobotno praznično dogajanje se je nadaljevalo na Spodnjem Kamenščaku. Ob Mladinskem centru Prlekija so vodja centra Rudi Stegmüller, podpolkovnik slovenske vojske Miroslav Rauter, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Katjuša Nadižar Habjanič in ljutomerska županja s slavnostnim prerezom traku svojemu namenu predali otroška igrala, obenem pa sta bila svojemu namenu predana večnamenski prostor za izvajanje projekta Centra za družine Sožitje in postojanka vojnih veteranov in slovenskih domoljubov.

V soboto pozno popoldan je bilo vse v znamenju slovesnosti na Cvenu. Svojemu namenu je bilo predano kanalizacijsko omrežje, s posebno slovesnostjo, na kateri je spregovoril dr. Miran Puconja, pa se je obeležilo 70 let tamkajšnjega zadružnega doma. Ob tej priložnosti je županja podelila zahvale krajanom, ki so v imenu sokrajanov bdeli nad investicijami v naseljih Cven, Spodnje in Zgornje Krapje ter Mota, predsednik Krajevne skupnosti Cven Samo Škrget pa je podelil priznanja krajanom, ki so s svojim delom v preteklosti pustili pečat v tej krajevni skupnosti. Pred slovesnostjo je županja skupaj s podžupanom Borom Zemljakom in predsednikom Škrgetom v vozilih članov Društva Johann Janez Puch iz Ljutomera obiskala vse štiri gasilske domove v KS Cven in se gasilcem in ostalim krajanom zahvalila za prostovoljno delo, ki so ga namenili v obnovo in urejenost gasilskih domov.

Prvi dan dogajanja ob 62. prazniku občine Ljutomer se je zaključilo v ŠRC Kostanjevica, kjer se je 12 ekip merilo na že 5. turnirju v odbojki na mivki. Prvo mesto je pripadlo prekmurski ekipi Laško.

62. praznik Občine Ljutomer (od 28.7. do 5.8.2018)
Datum dogodka: 25.7.2018

V sredo, 25. julija 2018, je bila v županatu Mestne hiše v Ljutomeru novinarska konferenca, na kateri so bili predstavljeni dogodki, ki bodo med 28. julijem in 5. avgustom 2018 organizirani v počastitev 62. praznika Občine Ljutomer.

Kot je dejala ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je skupaj s soorganizatorji dogodkov podrobno predstavila program, bodo tudi letos organizirane prireditve za vse generacije, v ospredju pa bo dogajanje med 3. in 5. avgustom 2018. V petek, 3. avgusta 2018 bo slavnostna prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj, v soboto, 4. avgusta 2018 bo tradicionalni Prleški sejem, v nedeljo, 5. avgusta 2018 pa bosta slovesnost ob 150. obletnici 1. slovenskega tabora in slovenski kasaški derbi.

Sodelovanje Občine Ljutomer v projektu Movecit
Datum dogodka: 25.7.2018

Občina Ljutomer sodeluje v projektu Movecit, podrobnosti povezane z aktivnostmi v projektu pa so na novinarski konferenci predstavili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predstavnica Sinergije Katja Karba in Mitja Kolbl iz ljutomerske občinske uprave.

Projekt Movecit, ki nosi daljši naslov Vključevanje zaposlenih iz javnih organov/uprav pri vzpostavljanju trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrtovanja, je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru programa INTERREG Central Europe. Projekt traja 36 mesecev in se je začel izvajati junija 2016. Razvojna agencija Sinergija je v projektu vodilni partner, v projektu pa sodelujejo še partnerji iz sedmih srednjeevropskih držav, med drugim tudi Občina Ljutomer kot drugi slovenski partner in pilotno mesto.

V sklopu projekta MOVECIT je Občina Ljutomer pridobila mobilnostni načrt, ki strateško načrtuje mobilnostne ukrepe za spodbujanje trajnostnih prihodov na delovno mesto med zaposlenimi. Enega izmed pilotnih ukrepov je ljutomerska občina že izvedla in sicer postavitev pokrite kolesarnice na občinskem dvorišču ter nabavo treh električnih koles z opremo. Kolesarnica tako nudi pogostejšo in varno uporabo koles do delovnega mesta, električna kolesa pa spodbujajo krajše trajnostne službene poti. Ukrepi, ki so bili izbrani v načrtu, se navezujejo prav tako na ukrepe iz Celostne prometne strategije (CPS), saj je tako možno doseči realnejšo izvedbo, kajti CPS je sprejet na občinskem svetu in zagotavlja večji finančni prispevek. Ukrepi mobilnostnega načrta se navezujejo na mehke aktivnosti, kot so usposabljanja zaposlenih na področju trajnostne mobilnosti, promocija trajnostne mobilnosti in spodbujanje sopotništva ter urejanje parkirne politike, med tem ko se pa drugi navezujejo na infrastrukture ukrepe, ki spodbujajo predvsem kolesarske povezave med mesti in vasmi ter povezovanje med občinami. Med drugim Razvojna agencija Sinergija skrbi za promocijsko kampanjo med zaposlenimi, s tem ko jih občasno obvešča preko e-novic.

Občina Ljutomer bo na koncu projekta pridobila rezultate uspešnosti pilotnega ukrepa, saj ves čas spremlja napredek uporabe e-koles in kolesarnice ter se bo lahko na podlagi končne ocene lažje odločila za nadaljnje ukrepe.

Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru
Datum dogodka: 25.7.2018

Družba Nograd d.o.o. s Hotize, kot najugodnejši ponudnik, bo v prihodnjih tednih uredila manjkajoče kolesarske povezave v Ljutomeru. Pogodbo sta v sredo, 25. julija 2018, podpisala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predstavnik družbe Nograd d.o.o. Peter Prša. Vrednost del znaša 271.629,96 evra. Nepovratna sredstva, ki so bila pridobljena na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, znašajo 65.107,51 evra. Na razpis za izbiro izvajalca gradbenih del za izgradnjo kolesarske steze in pločnika so ponudbe oddali trije ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., ki bo dela izvajal skupaj s podizvajalcem Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o. Rok končanja je predviden najpozneje do konca novembra 2018.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Gradal, Bojan  Sekereš s.p. iz Lendave. Stroški nadzora bodo znašali 4.270 evrov. Projektno dokumentacijo je izdelal BNG, Bojan Safran s.p. s Kapelskega Vrha. Stroški so znašali 17.690 evrov. Varnostni načrt je izdelal Daing d.o.o. iz Beltincev, ki bo izvajal tudi koordinacije varstva pri delu na gradbišču.

V sklopu investicije se bosta uredila obojestranska kolesarska steza in pločnik v dolžini 850 metrov (na vsaki strani regionalne ceste po 425 metrov). Urejena bo tudi javna razsvetljava, prečkanja čez regionalno cesto ter uvozi v Ulico generala Maistra in Ulico Viktorja Kukovca, kateri bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena še dva števca za kolesarje, ki bosta spodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila.

Program dogajanja ob 62. prazniku Občine Ljutomer - vljudno vabljeni
Datum dogodka: 25.7.2018
Maši na Podgradju sledilo druženje vaščanov
Datum dogodka: 25.7.2018

Vsakoletna maša pri cerkvi sv. Ane na Podgradju je tudi v nedeljo, 22. julija 2018, privabila številne vaščane in okoličane, ki ta dogodek izkoristijo za srečanje in druženje. Po maši, kateri je prisostvovala tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, je tako sledilo druženje, pozno popoldan in zvečer pa še zabava pri gasilskem domu, kjer so obiskovalce zabavali člani ansambla Murni.

Nogomet na milnici
Datum dogodka: 25.7.2018

Športna zveza Ljutomer in ŠIC bar cafe sta v soboto, 21. julija 2018, na letnem kopališču v Ljutomeru organizirala tekmovanje v nogometu na milnici. Pomerile so se štiri ekipe. V šestih tekmah, posamezna je trajala 2 x 8 minut, so obiskovalci videli veliko spektakularnih padcev, zabavnih potez ter številne lepe akcije in zadetke. Prvo mesto je osvojila ekipa Caffe Atlantis team (Niko Pevec, Amadej Štaman, Tomas Žižek in Gregor Tomažič), ki je premagala vse tri preostale ekipe. Drugo mesto je zasedla ekipa Loleki (Alen Janžekovič, Tomi Golob, Rene Potočnik, Aljaž Balažič in Tristan Lipovec), tretje pa ekipa M-Kati (Peter Petek, Robert Vršič, Robi Porle in Boštjan Prilej).

Strani