Galerija

Miklošičeva nagrada Ljerki Zemljič
Datum dogodka: 8. 2. 2017

Ob slovenskem kulturnem prazniku Občina Ljutomer vsako leto podeli najvišja občinska priznanja za delovanje na kulturnem področju. Na proslavi, ki je bila v torek, 7. februarja 2017 v Domu kulture v Ljutomeru, je županja mag. Olga Karba Miklošičevo nagrado, najvišje priznanje na področju kulture v ljutomerski občini, podelila Ljerki Zemljič iz Ljutomera. Zemljičeva je med drugim več kot 30 let poučevala slovenski jezik na osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, vodila je šolsko folklorno skupino, urejala je šolsko literarno glasilo Mladi Prlek in skrbela za literarni krožek. Sodelovala je pri pripravi številnih proslav. V letu 1992, ko se je upokojila, je postala članica upravnega odbora Zveze kulturnih društev Občine Ljutomer in bila mentorica literarnim ustvarjalcem v tretjem življenjskem obdobju. Miklošičeva priznanja so na tokratni proslavi, ki so jo pripravili dijaki in profesorji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, prejele Ivica Potočnik iz Ljutomera za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja, Nina Sunčič iz Šalincev za aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture in Olga Majcen z Mote za tvorno in uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Slavnostni govornik na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v prleški prestolnici je bil nekdanji odgovorni urednik Radia Maribor in novinar Anton Petelinšek. Spregovoril je o pomenu slovenskega jezika in kulture skozi zgodovino. Spomnil je na Primoža Trubarja in njegovo neprecenljivo delo, omenil je dvojino, ki dela slovenščino posebno, pohvalil pa je tudi kulturno udejstvovanje Slovencev. »Smo eden najbolj pojočih narodov na svetu. Glede na število prebivalcev imamo najverjetneje največ pevskih zborov. Vsaka vas ima kakšen ljudski sestav ali kake druge vokalne sestave pevskih zborov, imamo kopico vrhunskih pevskih zborov, ki na največjih revijah in tekmovanjih na svetu prinašajo najžlahtnejša odličja. Smo eden najbolj literarno ustvarjalnih narodov. Če pogledamo samo število izdanih knjig na število prebivalcev smo v samem svetovnem vrhu,« je med drugim dejal Petelinšek.

Medobčinski otroški parlament v Ljutomeru
Datum dogodka: 7. 2. 2017

Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer je v ponedeljek, 6. februarja 2017, v prostorih sejne sobe Občine Ljutomer pripravilo že 27. medobčinski otroški parlament Otroci in načrtovanje prihodnosti.

»Preko otroškega parlamenta imajo mladi priložnost, da spregovorijo o področjih, ki jih zanimajo, opozorijo odrasle na drugačen vidik in nas spomnijo, da so tu in zdaj in da jim je potrebno prisluhniti,« je dejala koordinatorica parlamenta Mateja Leskovar Polanič. Tako so letos otroci iz osnovnih šol Mala Nedelja, Stročja vas, Janka Ribiča Cezanjevci, Križevci, Ivana Cankarja Ljutomer, Veržej in Janeza Kuharja Razkrižje govorili o načrtovanju prihodnosti. Njihove razprave je med drugim spremljal tudi podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak. Na koncu parlamenta so izvolili Anjo Pušenjak (OŠ Janka Ribiča Cezanjevci) in Timoteja Pukšiča (OŠ Janeza Kuharja Razkrižje), da bosta sodelovala na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani.

Predstavitev delovanja OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Datum dogodka: 7. 2. 2017

V torek, 24. januarja 2017, je na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer potekalo delovno srečanje županov oz. predstavnikov občin Upravne enote Ljutomer. Ljutomersko občino sta zastopali županja mag. Olga Karba in strokovna sodelavka občinske uprave Karmen Lah.

Na delovnem srečanju je bila najprej predstavljena šola in njene dejavnosti. Poleg programa osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja se na šoli koordinira tudi izvajanje mobilne specialno pedagoške službe za vse vrtce in šole Upravne enote Ljutomer. Poleg specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj so na šoli zaposleni še socialni pedagog, inkluzivni pedagog, logoped in tiflopedagog. Predstavljeni so bili tudi različni projekti šole; šola že več let sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo – pod njihovim okriljem je teklo že več inovacijskih projektov, ki so ob izkazani visoki stopnji razvoja novosti bili vedno ovrednoteni z najvišjimi stopnjami. Zadnji zaključen inovacijski projekt je bil tako »To zmorem tudi jaz – živeti trajnostno«, sedaj pa teče njegovo nadaljevanje in hkrati razširitev – »To zmorem tudi jaz – živeti kvalitetno«. Z njim bo v šolski prostor postopoma vpeljan koncept kvalitete življenja. Januarja 2017 se je šola kot konzorcijski partner prijavila tudi na razpis »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«.

Predstavljena je bila tudi vizija šole in njene možnosti razvoja. Kot prav posebna oblika povezovanja je bilo prikazano še sodelovanje s podjetjem Biro biro, kjer si roko podajata specialna pedagogika in arhitektura; dotrajano učno kuhinjo razširjajo v koncept učnega stanovanja.

Okrogla miza na temo Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji
Datum dogodka: 6. 2. 2017

Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha

Ljubljana, 2. februar 2017 – Govorci na okrogli mizi Neizkoriščene možnosti avtodomarskega turizma v Sloveniji so si bili enotni, da lahko sodelovanje in povezovanje Slovenijo v nekaj letih narišejo na zemljevid edinstvenih kamping in karavaning destinacij.

Okrogla miza, ki jo je vodil predsednik Združenja turističnih novinarjev Slovenije, Drago Bulc, je bila del spremljevalnega dogajanja na sejmu Natour Alpe-Adria 2017, ki ga še vse do sobote gosti ljubljansko Gospodarsko razstavišče. 

Govorci so poudarjali edinstven način povezovanja in promocije, ki ju spodbuja Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Da bi Slovenijo v prihodnosti lahko imenovali kot butično kamping in karavaning destinacijo, namreč povezujejo različne deležnike, ki želijo in zmorejo vplivati na to, da bi do konca leta 2018 imeli vsaj 100 urejenih postajališč za avtodome, na katerih bi se obiskovalci najprej počutili varno, hkrati pa bi jih uporabljali kot izhodišče za raziskovanje Slovenije in njenih kulinaričnih, kulturno-zgodovinskih, naravnih ter ostalih znamenitosti.

Smo prvi uporabniki, ki koristimo te destinacije. Za nas je to bistvenega pomena, ker v samem klubu stremimo k temu, da naši člani spoznavajo v prvi vrsti slovenski prostor, slovenske kraje,“ poudarja predsednik Cravaning cluba Slovenije Marjan Krempl - CCS je z več kot 700 člani edino slovensko uradno združenje avtodomarjev, v Sloveniji pa je registriranih skoraj pet tisoč avtodomov, ki jim je s posebej zanje prilagojenim tečajem varne vožnje prisluhnila tudi Avto-moto zveza Slovenije. „Prav gotovo mora vsak, tudi voznik avtodoma, imeti priložnost, da izkusi obnašanje svojega vozila v situacijah, ki se sicer običajno ne dogajajo, se pa lahko zgodijo,“ je prepričan sekretar komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu pri AMZS mag. Jure Kostanjšek.

Na okrogli mizi so sodelovali še državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, direktor prodaje v podjetju Adria Mobil Marko Plazar, urednik in direktor revije Avtodom Rok Vizovišek, direktorica podjetja Caravan Tjaša Gruenfeld ter župan Občine Mirna in vodja projekta MPZA SLO Dušan Skerbiš. Poslušalci so kot problem poudarili zahteven boj z birokracijo, da lahko investitor sploh uredi postajališče za avtodome, opozorili so na pomen sistematičnega pristopa k urejanju počivališč na avtocestnem križu, ki so danes v zelo slabem stanju, uporabniki pa so opomnili investitorje, naj parkirišča/postajališča za začetek opremijo vsaj z ustreznimi prometnimi znaki, ki povedo, da so prišli na pravo mesto.

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 56 občin, v prihodnjih tednih pa naj bi projektu priključilo še več kot deset novih občin-partneric. Poleg nosilne Mirne so danes občine-partnerice še Benedikt, Bled, Brežice, Divača, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Domžale, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Krško, Ljutomer, Loška dolina, Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.

S strani Občine Ljutomer se je dogodka udeležila Jerneja Rajner.


 

 

 

Trening skupaj z boksarsko legendo Dejanom Zavcem
Datum dogodka: 6. 2. 2017

V soboto, 3. februarja 2017, je prleško prestolnico obiskal boksarski šampion Dejan Zavec. Na povabilo uspešnega tekmovalca v kickboksu Davida Žibrata z Mote je v dvorani za borilne veščine Športno-izobraževalnega centra v Ljutomeru pripravil zanimiv trening za fizično in kondicijsko pripravo tekmovalca. V dobri uri je več kot 50 Prlekov različnih starosti vztrajno sledilo Dejanu, ki je na zanimiv način predstavil vaje, ki jih je na svoji bogati športni poti vsakodnevno ponavljal in z vztrajnostjo prišel do uspehov. Podobnih dogodkov bo po zagotovilu Davida Žibrata, ki je pred kratkim v Ljutomeru registriral kickboks klub, v prihodnje še več, med drugim bo gostil tudi svojega trenerja in nekdanjega uspešnega tekmovalca v številnih borilnih veščinah Tomaža Barado.

Občni zbor TD Pütar KS Stročja vas
Datum dogodka: 5. 2. 2017

»Skupaj smo si za leto 2016 zastavili zelo ambiciozne cilje, ki smo jih tekom leta tudi izpeljali. Na to smo zelo ponosni. Vendar se moramo za to zahvaliti Občini Ljutomer ter sponzorjem in donatorjem, saj brez njih nam ne bi uspelo,« je na občnem zboru Turističnega društva Pütar Krajevne skupnosti Stročja vas dejal predsednik društva Boris Lebar. Društvo, ki šteje okoli 70 članov, je občni zbor opravilo v soboto, 4. februarja 2017, v prostorih gostilne Pavličič v Pristavi.

Lansko leto so na občnem zboru izvolili novo vodstvo, pod vodstvom Lebarja pa je društvo skozi celotno leto izvedlo številne odmevne dogodke. Konec junija so se odpravili po turistični tematski poti, ki je ena izmed treh, ki poteka na območju njihove krajevne skupnosti, sredi avgusta so opravili krst klopotca, obnovili so smerne table na turistični tematski poti, sodelovali so na dnevu druženja ob ljutomerskem občinskem prazniku ter na Prleškem sejmu v Ljutomeru, strokovna ekskurzija je potekala po Prekmurju, odpravili so se na Pomartinov pohod, v sodelovanju z OŠ Stročja vas so pripravili delavnici izdelovanja darilc in voščilnic ter peke domačega peciva, pomagali pa so organizirati dobrodelno druženje za Kajo. Tudi za letošnje leto so si zadali bogat program. Tako bodo veliko pozornosti namenili pohodništvu in kolesarjenju, skrbeli bodo tudi za prepoznavnost njihovih krajev in dokončno uredili tematske poti.

ŠIC bar in Meteorplast zmagovalca zimske lige malega nogometa
Datum dogodka: 4. 2. 2017

V petek, 3. februarja 2017, je bil v dvorani ŠIC Ljutomer finalni del zimske lige malega nogometa Športne zveze Ljutomer za članske in veteranske ekipe. Veteranska zimska liga malega nogometa je v Ljutomeru potekala deseto leto zapored, v velikem finalu pa je Meteorplast s 6:1 odpravil ekipo Prlek Forever. Tretje mesto so zasedli člani ekipe NK Ormož - Mladost Miklavž. V enajsti izvedbi članske zimske lige malega nogometa je v finalu ŠIC bar po kazenskih strelih s 6:4 (4:4) odpravil Slaptince. Tretje mesto je zasedla ljutomerska ekipa Šport plus. Najboljša strelca lige sta bila Damjan Novak (Šport plus) s 15. zadetki v veteranski in Luka Ciglarič (Šport plus) z 9. zadetki v članski konkurenci. Pokale je podeljeval predsednik Športne zveze Ljutomer Aleš Vrbančič.

Koledar prireditev v občini Ljutomer v mesecu FEBRUARJU 2017
Datum dogodka: 1. 2. 2017