Galerija

Priznanja Life Learning Academia tudi Ljutomerčanom
Datum dogodka: 2. 6. 2017

Organizacija Life Learning Academia, ki je organizator programov povezovanja in certificiranja, je na Brdu pri Kranju med 30. majem in 1. junijem 2017 gostila 4. Akademsko gospodarski kongres z mednarodno konferenco Učinki novih tehnologij in znanj v podjetjih.

V sklopu kongresa je potekala tudi podelitev priznanj in novih Ambasadorjev znanja v okviru organizacije Life Learning Academie. V imenu Občine Ljutomer je županja mag., Olga Karba  prejela bronasto priznanje Učečih se organizacij – Learning Brand. Občina Ljutomer je priznanje prejela za novelacijo prometne strategije ter podpis pogodbe za upravljanje z objekti športne infrastrukture. Ljutomerska županja je kot Ambasadorka znanj podelila priznanje Referenca dijaku 4. letnika ljutomerske gimnazije Gašperju Lovrecu. To priznanje prejmejo mladi ljudje za izjemne dosežke, pomaga pa jim do boljše možnosti pri iskanju zaposlitve. Med dobitniki priznanj Mentor sta bila tudi dva Ljutomerčana - profesorica na ljutomerski gimnaziji Liana Miholič in nekdanji ljutomerski gimnazijec, izredni profesor na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, dr. Janko Slavič.

2. mednarodna konferenca projekta CoolHeating
Datum dogodka: 1. 6. 2017

V sredo, 31. maja 2017, je v Ljutomeru potekala 2. mednarodna konferenca projekta CoolHeating, ki se nanaša na vzpostavitev manjših sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja. V uvodu sta udeležence konference pozdravila ljutomerska županja mag. Olga Karba in višji svetovalec v občinski upravi Mitja Kolbl, o aktivnostih v sklopu projekta pa je spregovoril Ruk Sunko iz Skupine Fabrika. Tema tokratne konference, ki jo je gostil hotel Stela v prleški prestolnici, je bila možnost financiranja izgradnje takega sistema. Predstavljeni so bili modeli financiranja sistemov daljinskega ogrevanja na Danskem in v Nemčiji, primeri poslovnih modelov v energetiki ter primeri financiranja in lastniške strukture takih sistemov v Sloveniji. Kot primer dobre prakse v našem okolju je bil predstavljen sistem daljinskega ogrevanja v Lenartu.

Srečanje starejših občanov KS Stara Cesta
Datum dogodka: 30. 5. 2017

Starejši krajani iz vasi Desnjak, Mekotnjak in Stara Cesta so se v petek, 26. maja 2017, zbrali na tradicionalnem srečanju starejših občanov, ki sta ga skupnimi močmi pripravila Občina Ljutomer in Krajevna skupnost (KS) Stara Cesta. Več kot 40 starejših krajanov, ki so že dopolnili 70 let, se je odzvalo povabilu in v prostorih Turizma na podeželju Tompa na Stari Cesti preživelo prijeten popoldan. S kulturnim programom so jim ga polepšali otroci iz Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, s prijetnimi besedami z željo po zdravju in prijetnih letih v tretjem življenjskem obdobju pa ljutomerska županja mag. Olga Karba, predsednik KS Stara Cesta Robert Kosmajer in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Silva Duh.

Zaključna prireditev Vrtca Ljutomer
Datum dogodka: 30. 5. 2017

V Domu kulture Ljutomer je bila v četrtek, 25. maja 2017, zaključna prireditev Vrtca Ljutomer. Skupine otrok so skupaj z voditeljicami Leo Luthar (mama veverica), Antonijo Podnar (miška) in Romano Pintarič (zverjasec) obiskovalcem predstavile predstavo Kako sta miška in zverjasec obiskala Vrtec Ljutomer.

V uvodu v predstavo je navzoče nagovorila ravnateljica ljutomerskega vrtca Ksenija Žuman ter nekaj besed spregovorila o projektu Medijska pismenost. Dejala je, da so mediji postali v zadnjem desetletju pomembni sooblikovalec naše družbe in obenem sestavni del tudi življenja otrok. Zato so velik pomen v tem šolskem letu dali opismenjevanju v povezavi z medijsko pismenostjo.

Obiskovalci zaključne prireditve so v nadaljevanju uživali v predstavi, ki je bila polna preobratov, humorja in odličnih rim, na koncu prireditve pa so se s pesmijo Iz vrtca v šolo Tomaža Habeta od Vrtca Ljutomer poslovili najstarejši otroci iz skupin Pedenjpedi, Prleki in Morski konjički.

Srečanje s predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij
Datum dogodka: 29. 5. 2017

Na povabilo Občine Ljutomer so se v torek, 23. maja 2017, na delovnem sestanku srečali predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Ljutomer. Spregovorili so o že izvedenih projektih in nanizali svoje načrte za nadaljnje sodelovanje z lokalno skupnostjo. Podžupan Janko Špindler in direktorica Občinske uprave dr. Tatjana Fulder sta izpostavila pričakovanja lokalne skupnosti za nadaljnje plodno sodelovanje, predvsem pri prireditvah, ki se navezujejo na obeležitev praznikov naše domovine. Srečanju so prisostvovali predstavniki Območnega združenja častnikov Ljutomer, Pomurskega veteranskega društva SEVER za Pomurje, Območnega združenja veteranov za Slovenijo Ljutomer, Prleškega društva generala Maistra ter Zveze borcev za vrednote NOB Ljutomer. Prisotni so se ob koncu zahvalili za posluh lokalne skupnosti pri izvedbi njihovih programov in izrazili pripravljenost za udeležbo tudi na vseh drugih dogodkih, kjer je njihova prisotnost zaželena.

Zahvala veleposlanika Ruske fedearcije v Republiki Sloveniji
Datum dogodka: 24. 5. 2017
Predstavljena prenovljena Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
Datum dogodka: 24. 5. 2017

V ponedeljek, 22. maja 2017, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena prenovljena Celostna prometna strategija (CPS) Občine Ljutomer. Na novinarski konferenci so na to temo spregovorili ljutomerska županja mag. Olga Karba, višji svetovalec ljutomerske občinske uprave Mitja Kolbl, Mateja Kukovec iz podjetja ZUM Maribor in Katja Karba iz Razvojne agencije Sinergija.

Kot je uvodoma povedala ljutomerska županja je Občina Ljutomer zaključila proces CPS  Občine Ljutomer iz leta 2012, ki je trajal deset mesecev, 22. marca letos pa je občinski svet Občine Ljutomer soglasno sprejel prenovljeno CPS Občine Ljutomer.

Občina Ljutomer je prve odločne korake v smeri prijaznejšega prometa že storila pred petimi leti, ko je sprejela prvo CPS v Sloveniji, ki jo je kakšna občina izdelala v skladu s smernicami Evropske komisije in bila s strani le-te tudi nagrajena. S prenovo strategije se proces nadaljuje – v Ljutomeru so z njim preverili, kaj je bilo doseženo v štirih letih izvajanja strategije in ga zaključili z novim dokumentom. V njem so opredelili nadaljnje korake načrtovanja in upravljanja prometa v občini za naslednjih pet let.

Kar nekaj načrtovanih in izvedenih ukrepov iz prve CPS pomeni pomemben premik v smeri izboljšanja kakovosti bivanja, je dejal Kolbl. V Ljutomeru se je uredilo prvo območje prijaznega prometa Juršovka, za katero se zanima domača in tuja strokovna in širša javnosti, izboljšal se je dostop do Osnovne šole Ivana Cankarja in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pripravili pa so tudi sodobne smernice za načrtovanje kolesarske infrastrukture in podrobno zasnovo prometnih površin v Ljutomeru. Občina Ljutomer je ena izmed redkih občin v državi, ki CPS načrtno izvaja, trenutno pa pripravljajo prijavo na razpis, ker bi radi s kolesarsko potjo povezali Ljutomer in Bioterme v Mali Nedelji, zelo aktivno pa delajo tudi na prometni ureditvi Ljutomer - Jeruzalem.

V nadaljevanju je Kukovčeva spregovorila o prenovljeni CPS Občine Ljutomer, ki prepoznava pet področij ukrepanja, ključnih na poti do sodobno organiziranega prometa v občini. Ta so naslednja: celostno načrtovanje mobilnosti, celovita podpora hoji, izkoriščen potencial kolesarjenja, inovativen javni potniški prevoz in optimizirani cestni promet. Področja se med seboj povezujejo in na mnogih ravneh dopolnjujejo, njihova ključna lastnost pa je odmik od osredotočenosti na gradnjo infrastrukture in usmeritev v sprožanje vrste naložbeno in okoljsko manj spornih, vendar hkrati bolj učinkovitih ukrepov.

Celoten dokument z zapisanimi izhodišči, podrobnimi opisi posameznih strateških stebrov in ukrepi do leta 2022 je dostopen na spletni strani Občine Ljutomer.

Na tokratni novinarski konferenci je Katja Karba iz Razvojne agencije Sinergija spregovorila o projektu MOVECIT, katerega cilj je, da 20 odstotkov zaposlenih spremeni svoje potovalne navade. Končni rezultat projekta bo strateški dokument, ki vključuje zaposlene na občini za trajnostne prihode v službo in odhode iz službe ter tudi trajnostne službene poti med delovnim časom. Namen projekta je, da čim bolj aktivno vključijo zaposlene v občinski upravi in jih motivirajo za spremembo potovalnih navad.

Majske kasaške dirke v Ljutomeru
Datum dogodka: 24. 5. 2017

Kasaški klub Ljutomer je tretjo nedeljo v maju (21. maj 2017) pripravil druge letošnje kasaške dirke na hipodromu v prleški prestolnici. Kasači so se pomerili v šestih preizkušnjah, s petimi zmagami pa se lahko pohvalijo člani ljutomerskega kluba.

Za Kasaški klub Ljutomer so zmage zabeležili Vanila MS z Mitjem Slavičem v konkurenci 3- do 6-letnih kasačev z zaslužkom do 300 evrov, Izabela II, prav tako z voznikom Mitjem Slavičem, v konkurenci 3- do 14-letnih kasačev z zaslužkom do 10.000 evrov, Floto z Andrejem Antolinom v konkurenci 3- do 6-letnih kasačev z zaslužkom do 1.500 evrov, Fistrina Way z Matejem Osolnikom v konkurenci 3 – do 14-letnih kasačev z zaslužkom do 3.500 evrov in Tars Stars z Jankom Sagajem v odprti dirki.

KORK Stara Cesta praznuje 70 let
Datum dogodka: 24. 5. 2017

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Stara Cesta je v soboto, 20. maja 2017, pripravila slovesnost, na kateri so obeležili 70 let delovanja krajevne organizacije. Med udeleženci slovesnosti je bil tudi Marko Budja, ki je bil eden od ustanoviteljev te organizacije, ki pokriva območje Krajevne skupnosti Stara Cesta. »Vesel sem, ker imam kot podžupan priložnost pomagati ljudem. Skupaj z županjo in številnimi posamezniki poskušamo najti načine, da na koncu zmaga tisto, kar je fer in dobro za vse. In to ni vedno preprosto. Ampak prepričan sem, da to vi, spoštovani člani Rdečega križa veste mnogo bolje, kot marsikdo drugi,« je med drugim dejal podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak., ki je ob tej priložnosti predsednici KORK Stara Cesta Silvi Pučko podelil priznanje Občine Ljutomer. Pučkova je skupaj s sekretarko Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Mašo Germšek podelila številna priznanja prizadevnim članom, organizacijam ter krvodajalcem.

Društvo upokojencev Ljutomer praznuje 70 let delovanja
Datum dogodka: 23. 5. 2017

V petek, 19. maja 2017, je bila osrednja slovesnost ob 70-letnici Društva upokojencev (DU) Ljutomer, ki ga kot predsednica vodi Slaviča Sunčič, ima pa kar 1.120 članov. »Združeni v Pomursko pokrajinsko zvezo upokojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije želimo delovati čim bolj uspešno v dobrobit starejših in jim prinesti čim več veselja in dobre volje v jeseni življenja. Skupaj skušamo s posredovanjem ostalim organizacijam reševati čim več socialnih, stanovanjskih in zdravstvenih problemov«, je med drugim dejala predsednica Slavica Sunčič.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik, ki je izpostavil predvsem prizadevanja zveze za izboljšanje položaja upokojencev. Sušnik je skupaj s Sunčičevo podelil plaketo in priznanja ZDUS. Plaketo za zasluge ZDUS je prejela Marija Gjerkeš-Dugonik, priznanja za zasluge ZDUS pa Vilibald Dugonik, Milko Kolarič, Lizika Robinščak, Slavica Špur in Adolf Županec.

Prisotnim na slovesnosti je spregovorila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Pohvalila je delo društva ter posebno zahvalo namenila upokojencem prostovoljcem, ki nesebično pomagajo. Ob tej priložnosti je ljutomerska županja društvu predala posebno zahvalo za 70-letno uspešno delo.

Posebno čestitko je jubilantu posredoval predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zapisl je: »Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Ljutomer, ob vašem jubileju vam izrekam iskrene čestitke za 70 let vašega plemenitega delovanja. Sprejmite mojo čestitko kot odraz zahvale za ohranjanje kulturne dediščine, za prizadevanje za izboljšanje socialnega statusa upokojencev, za kulturne in športne aktivnosti ter za uspešno sodelovanje na medgeneracijskem področju. Cenjene članice in člani, dragi prijatelji, želim vam še veliko uspešnih, zadovoljnih in zdravih let.«

Maturantska parada 2017 v Ljutomeru
Datum dogodka: 22. 5. 2017

V petek, 19. maja 2017, je na Glavnem trgu v Ljutomeru potekala maturantska parada, s tem pa se je prleška prestolnica tudi letos pridružila največjemu sinhronemu plesu na svetu. Maturantsko parado so istočasno izvedli v 20 različnih krajih po Sloveniji in v več kot 30 krajih sedmih evropskih držav. Na Glavnem trgu v Ljutomeru so se dijaki četrtih letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer zavrteli natanko opoldan. Pred samim plesom je maturantom spregovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba. Zahvalila se je maturantom za vse kar so dali Ljutomeru in Prlekiji v času štiriletnega šolanja na eni najuspešnejših slovenskih srednjih šol. Zaželela jim je uspešen zaključek srednješolskega izobraževanja in veliko uspeha na nadaljnjem šolanju.

Polnilnica za električna vozila tudi v Ljutomeru
Datum dogodka: 22. 5. 2017

Od sredine maja je polnilnica za električna vozila nameščena tudi v Ljutomer in sicer neposredno ob avtobusni postaji, na parkirišču nekdanje tržnice. Občina Ljutomer je v mesecu decembru izvedla uspešno prijavo na razpis EKO sklada za pridobitev sredstev za potrebe izgradnje polnilnice za električna vozla. Višina pridobljenih sredstev znaša 2.990 evrov. Ta sredstva so bila namenjena sami dobavi in postavitvi polnilnice, ki jo hkrati lahko uporabljata dve vozili. Občino Ljutomer so pri postavitvi polnilnice bremenili stroški za ureditev odjemnega mesta in označitev parkirnih mest v skupni višini 4.749,83 evra.

Praznovanje 190-letnice šolstva v Cezanjevcih
Datum dogodka: 21. 5. 2017

V četrtek, 18. maja 2017, je bila v Cezanjevcih slovesnost, s katero so obeležili 190-letnico šolstva v kraju. Začetnik šolstva v Cezanjevcih je bil prleški narodni buditelj dr. Ivan Gottweis, ki je cenil izobrazbo, znanje in razgledanost. »Takšnih šol, ko je šola v Cezanjevcih, ne smemo izriniti iz sistema, tudi zato, da se ohrani otroštvo otrok iz okoliških vasi v svojem domačem okolju, kajti šolska leta morajo biti prijetna, le tako se jih bodo otroci spominjali z veseljem, radostjo, predvsem tudi zato, ker imajo poseben privilegij biti tudi blizu narave,« je v svojem nagovoru na prireditvi ob 190-letnici šolstva v Cezanjevcih dejala ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci Brigita Hojnik.

»Vse spremembe, ki sem jih imela čast in priložnost sooblikovati v našem okolju v zadnjih letih, skupaj s stotimi in tisočimi občankami in občani, ljudmi dobrega srca in pogumnih idej, je posledica tega, da smo ostali zvesti premikanju naprej. Tudi, k bi bilo mnogo lažje usesti se in prepustiti stvari, da se poležejo v prahu razblinjenih sanj. Vendar nismo. Vztrajali smo. Zato so nastale čudovite stvari v naši občini. Med njimi tudi novi vrtec v Cezanjevcih,« je v svojem nagovoru izpostavila ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je ob tej priložnosti ravnateljici šole izročila priznanje občine. »Ne praznujete samo vi, praznujemo tudi mi, praznuje tudi slovensko šolstvo. Slovensko šolstvo ima gotovo bogato tradicijo, tudi zaradi takih malih šol, ki so se prve pojavile na terenu. Take male šole so bile plod odličnega sodelovanja lokalne skupnosti, ljudi, ki so vedeli kaj prinaša šolstvo. Take male šole so združeno ustvarile odlično šolstvo v slovenskem prostoru. In to odlično šolstvo je potrebno vzdrževati tudi v prihodnje. To bogastvo moramo skozi različne elemente ohraniti,« pa je navzočim v dvorani povedal slavnostni govornik generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo mag. Gregor Mohorčič.

Bogat kulturni program so pripravili učenci šole in otroci vrtca v Cezanjevcih. Ravnateljica je ob tej priložnosti sodelavcem podelila zahvale za deset, dvajset in tridesetletno delo v šoli, učenci pa so ob zaključku slovesnosti v zrak spustili 190 balonov. Vrvico sta imela čast izpustiti najmlajši učenec šole Timi Rajh in najstarejša učenka šole Anja Pušenjak.

Nov najemnik turističnega objekta TIC na Jeruzalemu
Datum dogodka: 18. 5. 2017

Občina Ljutomer je oddala turistični objekt TIC na Jeruzalemu v najem izbranemu ponudniku – TIRS, Boštjan Ivajnšič s.p., Radomerje 9 f, 9240 Ljutomer. Za izbor najemnika je Občina Ljutomer izvedla javno zbiranje ponudb, ki je bilo objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer. Javno odpiranje ponudb je bilo opravljeno v ponedeljek, 24. aprila 2017, v sejni sobi Občine Ljutomer. V zakonitem roku sta prispeli dve ponudbi. Komisija je v torek, 25. aprila 2017, izvedla ocenjevanje ponudb in kot najprimernejšega izbrala omenjenega samostojnega podjetnika, s katerim je bila tudi sklenjena najemna pogodba.

Saniral se bo most Turja v Sitarovcih
Datum dogodka: 18. 5. 2017

Občina Ljutomer je v sredo, 17. maja 2017, z izvajalcem Nograd Lotmerk d.o.o. podpisala pogodbo za sanacijo mostu čez potok Turja v Sitarovcih. Most predstavlja cestni objekt na občinski javni poti št. 723801, ki  je dotrajan in tako nevaren za uporabnike ceste. Sanacija bo zajemala sanacijo zgornje plošče mostu in opornih peruti ter utrditev struge potoka. Vrednost del znaša 19.974,06 evra z DDV. Dela bodo končana do 15. avgusta 2017.

Srečanje starejših krajanov KS Radoslavci
Datum dogodka: 18. 5. 2017

V četrtek, 18. maja 20017, je bilo tradicionalno srečanje starejših krajanov z območja Krajevne skupnosti (KS) Radoslavci. Zbrali so se v tamkajšnjem gasilskem domu, kjer so jim priložnostni kulturni program pripravili učenci OŠ Mala Nedelja, pevski zbor Doma starejših občanov Ljutomer in pevke Soside iz Male Nedelje. Zbrane so nagovorili predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, predsednica Društva upokojencev Ljutomer Slavica Sunčič in predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Radoslavci Zlatka Cimerman. Vsi so starejših zaželeli prijetno srečanje in obilo zdravja v prihodnje. Ob tej priložnosti so se z manjšo pozornostjo spomnili na najstarejša udeleženca srečanja – Janeza Žnidariča (rojen 1939) in Ivano Klobučar (rojena 1927).

Ljutomerska prometna strategija predstavljena Mariborčanom
Datum dogodka: 18. 5. 2017

Občino Ljutomer so v sredo, 17. maja 2017, obiskali predstavniki mestne Občine Maribor in člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Maribor. Goste sta sprejema podžupan občine Ljutomer Janko Špindler in višji svetovalec ljutomerske občinske uprave Mitja Kolbl. Namen obiska je bil seznanitev z ukrepi Občine Ljutomer na področju trajnostne mobilnosti in izmenjava izkušenj glede dela občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Navzoči so si ogledali tudi prenovljeno stanovanjsko sosesko Juršovka, kjer so se seznanili z izvedenimi ukrepi.

3. srečanje lastnikov motorjev z bočno prikolico
Datum dogodka: 15. 5. 2017

Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johann Janez Puch, ki letos praznuje četrt stoletja delovanja, je v soboto, 13. maja 2017, pripravilo tretje srečanje voznikov motorjev z bočno prikolico. Kljub nekoliko slabšem vremenu, pred in med srečanjem je namreč deževalo, se je zbralo deset lastnikov motorjev z bočno prikolico, častitljive starosti. Udeleženci srečanja, nad katerim je bdel ljubitelj motorjev starodobnikov Franc Hriberšek, so se iz Ljutomera popeljali na Kog, kjer so si ogledali kmečki muzej, nato pa nadaljevali pot do Miklavža pri Ormožu, kjer so obiskali tamkajšnji kmečki muzej. Sledila je panoramska vožnja preko Jeruzalema, mimo Svetinj do zadnje postojanke v Mekotnjaku, kjer so bili gostje domačega muzeja Janka Vihra. Med prisotnimi je bil najstarejši motor z bočno prikolico znamke Harley Davidson (1928), s katerim se je na srečanje pripeljal Roland Šušel iz Črne na Koroškem.

Prvi hišni sejem Kmetijske mehanizacije Žibrat
Datum dogodka: 15. 5. 2017

Podjetniška družina Žibrat z Mote pri Ljutomeru je v petek, 12. maja 2017, pripravila prvi hišni sejem Kmetijske mehanizacije Žibrat. Tradicija družinske obrti Žibratovih sega že nekaj desetletij nazaj, ko sta kovaško obrt opravljala Anton in Janez, nadaljeval jo je Peter, od leta 1991 pa jo ohranja njegov sin Jani. Njihov bogat proizvodni in storitveni program je bil predstavljen na prvem hišnem sejmu, kjer so na sedežu podjetja na Moti bili navzoči vsi predstavniki vodilnih slovenskih znamk  s področja kmetijske mehanizacije.  Prikazali so nove in rabljene kmetijske stroje in naprave, z lastnimi storitvami in trgovino pa so nastopili tudi gostitelji. Ob zagotavljanju servisnih storitvah, ustreznih rezervnih delov in prodajo, Žibratovi sodijo me najbolj iskane in cenjene tovrstne podjetnike pri nas.

V Ljutomeru so kuhali bograč
Datum dogodka: 8. 5. 2017

Društvo za promocijo Prlekije (DPP) in ŠIC bar cafe sta v soboto, 6. maja 2017, pripravila 3. tekmovanje v kuhanju bograča. Na parkirišču pred dvorano ŠIC v Ljutomeru se je pomerilo sedemnajst ljubiteljskih ekip kuhanja jedi v kotličkih. Tričlanska komisija, katero so sestavljali mag. Milko Lebarič (Aroma), Dejan Razlag (Prlekija on net) in Niko Šoštarič (DPP), je ocenila vse vzorce ter soglasno odločila, da prvo mesto pripade ekipi Vinogradništva Kovačič iz Presike. Drugo mesto je pripadlo Moto klubu Samorog, tretje pa Gostilni na Gmajni z Razkrižja. DPP in ŠIC bar cafe bosta naslednjo prireditev skupaj organizirala v mesecu novembru, ko bo v sklopu martinovanja v prleški prestolnici potekalo tekmovanje v kuhanju tačovice.

Strani