Galerija

1. Krajevni praznik KS Krištanci, Šalinci, Grlava
Datum dogodka: 10.7.2019

V soboto, 6. julija 2019, so 1. krajevni praznik pripravili tudi v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava. V dopoldanskih urah so se vaščani zbrali pred Zadružnim domom v Krištancih in se peš odpravili do čebelarskega muzeja Tigeli na Krapju, kjer se jim je pridružil tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. Pred ogledom muzeja je zgodovino družinskega čebelarjenja in njihovo dejavnost predstavila Dragica Tigeli. Udeleženci pohoda so poizkusili njihove medene proizvode, nato pa nadaljevali pot nazaj do Zadružnega doma v Krištancih, kjer je bila osrednja prireditev ob 1. krajevnem prazniku.

22. Puchovo srečanje in 17. memorialno srečanje dr. Ludvika Bratuše
Datum dogodka: 10.7.2019

Člani prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture in dediščine Johann Janez Puch iz Ljutomera so v soboto, 6. julija 2019, pripravili že 22. Puchovo srečanje in 17. memorialno srečanje dr. Ludvika Bratuše, prvega predsednika omenjenega društva. Na srečanje so lastniki iz Slovenije in hrvaške pripeljali okoli 50 vozil. Preden so se podali na pot so udeležence nagovorili predsednik društva Vlado Perkič, podpredsednik Janko Viher in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. »Puhovci močno prispevate k promociji naše občine, za kar smo vam zelo hvaležni in upamo na dobro sodelovanje tudi v prihodnje,« je dejal podžupan in si ogledal zbrana vozila častitljive starosti. Udeleženci srečanja so se iz ljutomerskega hipodroma opravili proti Svetemu Tomažu, kjer je bila maša v spomin na prvega predsednika društva. V nadaljevanju dneva so si ogledali še železničarski muzej v Osluševcih.

Sprejem za skupino s Floride
Datum dogodka: 4.7.2019

V Ljutomeru med 1. in 5. julijem 2019 poteka otroški angleški tabor, ki ga organizirajo društvi Pro Logos iz Murske Sobote in Vesela novica iz Ljubljane ter ECO Murska Sobota. Tabora se udeležuje več kot 40 otrok z obeh bregov reke Mure, udeleženci pa se imajo priložnost učiti angleškega jezika z naravnimi govorci iz Združenih držav Amerike. Na obisku v Prlekiji je namreč 10 članska gostujoča skupina s Floride, ki otrokom omogoča spoznavanje druge kulture in razvija znanje tujega jezika.

Za gostujočo skupino s Floride je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič v sredo, 3. julija 2019, v županatu Mestne hiše Ljutomer pripravil sprejem, na katerem je predstavil znamenitosti in zgodovino Prlekije in samega mesta Ljutomer ter Američane povabil, da se prihodnje vračajo v ta del Slovenije, si ogledajo številne znamenitosti ter pokušajo izvrstno kulinariko in vina.

Evropska konferenca Trajnostnega prometnega načrtovanja na Nizozemskem
Datum dogodka: 1.7.2019

Projekt Prosperity, ki se je financiral v okviru programa Horizon2020 in v katerem je projektni partner tudi Občina Ljutomer, se počasi bliža koncu. Od 17. do 20. junija 2019 je v mestu Groningen na Nizozemskem v sklopu projekta potekala Evropska konferenca Trajnostnega prometnega načrtovanja in zaključni sestanek samega projekta. Na samem dogodku so bile predstavljene novosti s področja trajnostne mobilnosti in pametnega prometnega načrtovanja. Za slovenske občine bodo v prihodnje najbolj pomembne nove smernice za pripravo celostnih prometnih strategij, ki so bile razvite v okviru projekta Prosperity. Ministrstvo za infrastrukturo v zadnjih letih uveljavlja prakso financiranja projektov trajnostne mobilnosti izključno občinam, ki imajo sprejete Celotne prometne strategije.

V Ljutomeru je eden izmed takih projektov, ki so bili sofinancirani s strani Ministrstva in kohezijskih sredstev projekt, ureditev manjkajočih kolesarskih poti skozi samo mesto. V letošnjem letu se pripravlja projektna in investicijska dokumentacija za ureditev kolesarske povezave na relaciji Ljutomer - Cven, z ureditvijo novega mostu čez potok Globetka. Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najcenejši izbran izvajalec BNG, Bojan Safran s.p., Kapelski vrh , 9252 Radenci, ki bo projektno dokumentacijo izdelal do 15. septembra 2019. Vrednost del znaša 22.387 evrov z DDV. 

Občina Ljutomer je v samem projektu Prosperity, kot edina slovenska občina, sodelovala s svojimi izkušnjami pri pripravi celotne prometne strategije in samem izvajanju predvidenih ukrepov. V letu 2018 je bilo v mestu Rovinj izvedeno usposabljanje za slovenske in hrvaške občine glede priprave navedenega dokumenta. Občina Ljutomer je ob prenosu znanja prejela tudi brezplačno svetovanje glede same izvedbe ukrepov, obveščanja javnosti in integracije prometnega načrtovanja s prostorskim planiranjem s strani Univerze v Edinburgu, mesta Sint Niklaas iz Belgije ter podjetja FGM Amor iz Gradca. Vrednost celotnega projekta je znašala 3.188.049 evrov, od tega je delež Občine Ljutomer 29.123,75 evra. Stroški projekta so bili kriti v višini 100 odstotkov, kar pomeni, da so bili stroški Občine Ljutomer za plače zaposlenih na samem projektu, njihove službene poti v tujino in delo na samem projektu v celoti pokriti s strani EU. 

S končanjem projekta se v Občini Ljutomer ne bodo zaključile aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti. Še naprej se bodo izvajali ukrepi, ki so začrtani v akcijskem načrtu celotne prometne strategije, v prihodnje pa si bomo prizadevali, da bomo sodelovali v čem več mednarodnih projektih na to temo, saj so nam projekti Properity, MoveCit in CoolHeating prinesli veliko prepoznavnost širom EU.

Podpis pogodbe za sanacijo plazu v Gresovščaku
Datum dogodka: 1.7.2019

Na območju ljutomerske občine se je v zadnjih letih pojavilo večje število različnih zemeljskih plazov. Eden od teh je tudi plaz v Gresovščaku, katerega sanacija se bo pričela julija 2019. Dela bo izvajalo Komunalno podjetje Ormož, katerega direktorica Pavla Majcen je v petek, 28. junija 2019, podpisala pogodbo za sanacijo plazu s podžupanom Občine Ljutomer Jankom Špindlerjem.

Za sanacijo plazu v Gresovščaku je bila izdelana projektna dokumentacija, ki je bila posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor. Predračunska projektantska vrednost sanacije znaša 525.785,77 evra z DDV. Za sanacijo plazu sta predvidena dva vira financiranja: Občina Ljutomer mora zagotoviti sredstva za pokrivanje DDV, sredstva za vse nadzore in nepredvidene stroške del, Ministrstvo za okolje in prostor pa zagotavlja neto vrednost izvedbe investicije po ponudbi najugodnejšega izbranega ponudnika za sanacijo plazu.

Občina Ljutomer je 30. oktobra 2018 objavila naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca gradbenih del. Kot najugodnejši ponudnik, od petih, ki so oddali svoje ponudbe, je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., za vrednost del v višini 496.988,70 evra z DDV. Višina pogodbene vrednosti je enaka ponujeni ceni. Ministrstvo za okolje prostor je Občini Ljutomer v podpis posredovalo pogodbo o sofinanciranju sanacije plazu v višini 403.311,76 evra.  Pogodba je bila s strani Občine Ljutomer podpisana v četrtek, 27. junija 2019.

Krajevni praznik KS Cven
Datum dogodka: 28.6.2019

Za Zadružnim domom Cven, v športnem parku, so v soboto, 15. junija 2019, domačini in obiskovalci s številnimi aktivnostmi obeležili praznik KS Cven. Ob tej priložnosti je bila organizirana tržnica, na kateri so se predstavila vsa društva v KS Cven ter vsi domači ponudniki hrane, pijače in ročnih del. V okviru praznovanja je potekal tudi medkrajevni turnir v odbojki na mivki. Otroci so aktivno sodelovali v delavnicah in igrah.

Domača podjetnica Milica Makoter je popoldan popestrila s pečenjem palačink za vse obiskovalce, Cvenski oktet je nastopil z ubrano pesmijo, na ogled sta bila postavljena dva starodobna traktorja.

Vse prisotne je nagovorila Saša Polajnar, predsednica KS Cven, ki se je zahvalila tudi vsem sponzorjem, nato pa je k besedi povabila še županjo mag. Olgo Karba, ki je izrekla čestitke organizatorjem in dobro počutje obiskovalcem.

Gost popoldneva je bil David Žibrat, vrhunski tekmovalec v kickboksu, ki je zbranim povedal nekaj o sebi in svojem športu. Za dosedanje delo in rezultate je v znak zahvale iz rok Saše Polajnar prejel priznanje KS Cven za vrhunske dosežke na področju športa. Obiskovalcem je predstavil tudi potek treninga in borbe.

Gasilska društva iz celotne KS so za otroke pripravila gasilsko vajo, člani sveta KS Cven pa so kuhali golaž, ki so ga brezplačno razdelili med obiskovalce.

Odprtje prenovljene komunalne infrastrukture v Babincih
Datum dogodka: 28.6.2019

Pri Vaško Gasilskem domu v Babincih so v soboto, 15. junija 2019, svojemu namenu predali prenovljeno komunalno infrastrukturo. V okviru celotnega projekta je bila urejena fekalna in meteorna kanalizacija, prenovljen je bil vodovod, nameščena nova javna razsvetljava in asfaltirale so se občinske ceste. Dogodka so se poleg vaščanov udeležili županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, podžupana Niko Miholič in Janko Špindler, predsednik uprave Elektra Maribor, Boris Sovič, predsednik Krajevne skupnosti Ljutomer, Cveto Melin ter predstavniki podjetij, ki so sodelovala v projektu.

V kulturnem programu sta nastopili Folklorna skupina in vokalna skupina Pšenični klas Turistično-kulturnega društva Babinci ter otroci z recitacijskim nastopom. Slednji so po prerezu traku tudi preizkusili cesto s skiroji in poganjalčki. Obiskovalcem je bila v prostorih vaškega doma postavljena na ogled kulinarična razstava Turistično-kulturnega društva Babinci.

Županja je ob odprtju podelila zahvale Francu FlegeričuDragu JergovičuDarku Nemcu in Darinki Štuhec, kateri so tesno sodelovali z izvajalci in pomagali na terenu pri izvedbi investicije.

 

Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Ljutomer
Datum dogodka: 27.6.2019

V petek, 14. junija 2019, je županja mag. Olga Karba pripravila sprejem za uspešne učence osnovnih šol v ljutomerski občini in Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Uvodoma je vse prisotne lepo pozdravila, zatem so učenci v razgovoru zaupali županji, kaj jim je v vseh letih izobraževanja najbolj ostalo v spominu. Po prejemu županjine petice in priznanja za odlične učne rezultate vsa leta osnovnošolskega izobraževanja ter zahval, katere so prejeli učenci za vrhunske dosežke v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, je županja podelila tudi mesečne vstopnice za obisk letnega kopališča v Ljutomeru. Ob koncu se zahvalila tudi vsem, ki so v tem letu dosegli izjemen dosežek, za njihov prispevek k promociji naše občine. Preden so se razšli jim je zaželela lepe počitnice.

 

40. let vrtca na Cvenu
Datum dogodka: 20.6.2019

 V petek, 14. junija 2019, je bila na Cvenu slovesnost, s katero so obeležili 40 let delovanja vrtca Cven. Okrogli jubilej so obeležili z bogatim kulturnim programom na katerem so nastopili otroci vseh starostnih skupin, tamburaši, folklorna skupin in pevski zbor učencev Podružnične osnovne šole Cven. Zaposleni so se posebej zahvalili vsem, ki jim na kakršen koli način pomagajo pri uresničevanju ciljev za najmlajše.

Vodja vrtca Biserka Škrinjar je na kratko povzela dogajanje v 40-ih letih vrtca. Zbranim pa je spregovoril tudi Niko Miholič, podžupan Občine Ljutomer, ki je ob tem častitljivem jubileju vrtcu Cven podelil košaro z darili za najmlajše. Ob zaključku prireditve so, kot se spodobi za okroglo obletnico, goste razveselili s torto.

 

Sprejem učenk OŠ Ivana Cankarja Ljutomer v okviru projekta Erasmus+Beerasmus
Datum dogodka: 20.6.2019

Učenke Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, z učiteljicama Natalijo Šparakl in Valerijo Osterc, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Erasmus+ BEErasmus, je v petek, 14. junija 2019, sprejela županja mag. Olga Karba.

V okviru mednarodnega projekta so učenke županji v zahvalo za podporo prinesle darilo, ki so ga v mesecu maju dobile na mednarodni izmenjavi v Berlinu. Osem učenk z učiteljicama je v času od 11. do 18. 5. 2019 v okviru projekta Erasmus raziskovalo Berlin ter njegovo okolico. Ob sproščenem klepetu so učenke z žarom v očeh in navdušenjem pripovedovale občutke, ki  so jih doživele v Berlinu in njegovi okolici. Skupaj z nemškimi učenci so obiskale živalski vrt v kraju Eberswalde, raziskovale so svet insektov ter pripravljale delovni material za BEEbox, uživale so tudi kopališkem parku v kraju Oranienburg. V času bivanja v Berlinu jih je sprejela dr. Jana Radant, županja Klosterfelda. Ogledale so si tudi tamkajšnjo osnovo šolo in zaigrale odbojkarsko tekmo z učitelji. Poleg raziskovanja in ogledov, so vsak dan potekale delavnice o čebelah. Izmenjavo so zaključile z lepimi spomini. 

Mladinski center Prlekije pripravil pester dogodek
Datum dogodka: 20.6.2019

V sredo, 5. junija 2019, je na Spodnjem Kamenščaku potekal pester dogodek, ki ga je pripravil Mladinski center Prlekije. Potekala je predstavitev prve izdane publikacije MCP-PC NVO – otroške knjige avtorice Jasne Jurkovič in ilustratorke Maje Pučko z naslovom Zgodbice njam njam. Dogodek je bil obogaten s kulturnim programom, predajo namenu javno dostopnega AED aparata, ki rešuje življenja in opremljene gasilsko-hidrantne omare ter zasaditvijo sadnega drevesa v smislu samooskrbe in izvajanja dejavnosti Centra za družine SOŽITJE. Prireditve se je udeležila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba ter gostji iz Ljubljane, državna sekretarka Breda Božnik in strokovna sodelavka MDDSZ Špela Horvat. Organizatorji so pripravili pogostitev, goste pa so popeljali tudi s konjsko vprego.

»Dober den pri Mali Nedli«
Datum dogodka: 20.6.2019

Krajevna skupnost Mala Nedelja je v soboto, 8. junija 2019, pripravila dobrodelno prireditev z naslovom »Dober den pri Mali Nedli«, v kateri so sodelovala številna društva in klubi, turistični ponudniki na lokalni ravni in Osnovna šola Mala Nedelja. Za gostinsko ponudbo so družno poskrbeli malonedeljski gostinci. Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Boštjan Žerdin in  županja mag. Olga Karba, ki je predsedniku čestitala za odlično izvedbo prireditve, se obenem zahvalila vsem sodelujočim za vloženi trud in pripravo ter samo izvedbo prireditve, obiskovalcem pa zaželela prijetno druženje.

Izkupiček dobrodelne prireditve bo namenjen za postavitev otroških igral na športnem igrišču pri Mali Nedelji. Organizatorji so sklenili, da bo tovrstno druženje pri Mali Nedelji postalo tradicionalno.

 

90. let Prostovoljnega gasilskega društva Babinci in prevzem nove motorne brizgalne
Datum dogodka: 20.6.2019

V soboto, 8. junija 2019, je v Babincih potekala slovesnost ob 90. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Babinci. Ob praznovanju so svojemu namenu predali novo motorno brizgalno, katere ključe je poveljniku društva Borutu Hericu predala mag. Olga Karba, županja občine Ljutomer, ta pa jih potem predal strojniku Janu Vaupotiču. Župnik Goran Merica je po prevzemu blagoslovil motorno brizgalno.

Podeljena so bila številna priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Ljutomer in Gasilske zveze Slovenije, prav tako je društvo za svoj jubilej bilo odlikovano s plamenico prve stopnje. Predsednik PGD Babinci Darko Nemec je županji za odlično sodelovanje z Občino Ljutomer podelil zahvalo. Ob jubileju jim je posebno priznanje izročila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ter se jim za zahvalila za vso izkazano pomoč.

 

 

8. krajevni praznik Krajevne skupnosti Železne Dveri
Datum dogodka: 20.6.2019

V soboto, 8. junija 2019, je krajevna skupnost Železne Dveri obeležila 8. krajevni praznik. Ob lepem sončnem vremenu se je na osrednji slovesnosti ob Miklošičevi rojstni hiši v Radomerščaku zbralo lepo število obiskovalcev oziroma pohodnikov. Prisotne je pozdravil predsednik KS Železne Dveri Marjan Munda, za kulturni program so poskrbeli učenci iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, med nastopajočimi so bili člani Etnološkega kulturnega društva Künštni Prleki. Slavnostni govornik je bil prof. Franci Čuš, ki je v nagovoru poudaril pomen slovenskega naroda.

Ob koncu kulturne prireditve je županja mag. Olga Karba krajankam in krajanom izrekla iskrene čestitke ob praznovanju krajevnega praznika.

Zbrani so se po kulturnem programu z brezplačnim avtobusom zapeljali v Radomerje, kjer je Turistično društvo Železne Dveri v gasilskem domu Radomerje poskrbelo za pogostitev. Obenem so si obiskovalci lahko ogledali razstavo domačih dobrot.

Kiparsko-slikarska kolonija v Cezanjevcih
Datum dogodka: 20.6.2019

 

Kiparsko-slikarska  kolonija, je potekala od 5. do 9. junija pri Apartmajih in šotorišču Silva v Cezanjevcih, kjer so izpod spretnih rok umetnikov iz Kulturnega društva Karinta iz Prevalj nastajale prave lesene in slikarske umetnine.

V soboto, 8. junija 2019, se je županja mag. Olga Karba udeležila odprtja razstave in izrazila navdušenje nad umetninami, obenem se je zahvalila lastniku apartmajev Vladu Žnidariču za organizacijo kolonije in za turistično promocijo kraja in občine nasploh. Kiparji Ferdo Piko iz Prevalj, Rudi Novak in Janez Grauf iz Mežice ter Alojz Gabrovec iz Rogatca so lesene skulpture izdelovali z  motorno žago in ostalimi pripomočki za les. Branko Gajšt iz Majšperka, Alojz Krevh iz Prevalj, Stanislav Petrovič iz Celja in Danijel Ferlinc iz Svete Ane so poskrbeli za slikarske umetnine. Vsi zbrani umetniki so izrazili veliko zahvalo za gostoljubnost ter se odločili, da se naslednje leto spet vrnejo v Prlekijo. Razstava kiparsko-slikarske kolonije je na ogled do konca junija. 

Lotmerški Vino Vikend
Datum dogodka: 11.6.2019

 

Konec meseca maja je v prleški prestolnici minil v znamenju vina. V petek, 31. 5. 2019 je v atriju Mestne hiše Ljutomer potekala prireditev Melodija Sauvignon-a, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer.  Performers z vodeno degustacijo, ki jo je vodil Robert Gorjak, dipl. WSET iz vinske šole Belvin, obiskovalci pa so v lepem ambientu poskušali vina sorte sauvignon z različnih koncev sveta. Prireditve se je udeležil tudi podžupan Niko Miholič, ki je ob koncu prireditve voditelju Robertu Gorjaku podelil v zahvalo podelil monografijo Ljutomer. V sklopu »Lotmerškega Vino Vikenda« je v soboto 1. junija vozil tudi Vinobus, kjer so obiskovalci lahko poskusili vina tam, kjer so doma. Svoje kleti je odprlo sedem okoliških vinarjev, ki so obiskovalcem ponudili 21 vin. Vinobus je tako letos zapeljal po krajih Ljutomer, Ilovci, Slamnjak, Gresovščak, Radomerje, Zg. Kamenščak, Presika in Jeruzalem. Izleta po vinorodnih gričih se je udeležilo nekaj čez 50 izletnikov, da je potekal v veselem vzdušju pa sta poskrbela harmonikarja.

Tradicionalno srečanje starejših krajanov KS Stara Cesta
Datum dogodka: 11.6.2019

 

Že tradicionalno so se zadnji  petek v maju, 31. 5. 2019, v prostorih Turizma na podeželju Tompa na Stari Cesti zbrali krajani vasi Stara Cesta, Mekotnjak in Desnjak. Na srečanju so udeležence nagovorili tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, predsednik KS Stara Cesta Marjan Kaučič in predsednica RKS OZ - Ljutomer Silva Duh. Dogajanje so s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, ki so se predstavili s twirlingom, glasbenim nastopom in skečem. Najstarejša udeleženca sta bila Lesjak Jožefa in Magdič Matija, ki ju je podžupan tudi obdaril. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju in ob zvokih harmonike Bojana Šeruge, udeleženci pa so ob pogostitvi poklepetali ter skupaj preživeli prijeten popoldan.

Vabilo na krajevni praznik KS Cven, 15. 6. 2019
Datum dogodka: 11.6.2019Republika Prlekija gostila Svobodno belokranjsko ozemlje
Datum dogodka: 6.6.2019

V ljutomerskem parku 1. slovenskega tabora so v četrtek, 6. junija 2019, Künštni Prleki gostili svoje prijatelje iz Bele Krajine. Namen srečanja je bil podpis sporazuma med Republiko Prlekijo in Svobodnim belokranjskim ozemljem. S tem sporazumom društvi podpirata in usklajujeta vzpostavitev ter razvoj povezav na področju gospodarstva, kmetijstva, kulture, športa, turizma in varstva okolja ter spodbujata povezave z drugimi dobromislečimi prebivalci Slovenije. Sporazum sta podpisala predsednik Republike Prlekije Stanko Munda in predsednik Svobodnega belokranjskega ozemlja Toni Gašparič. Dogodka sta se udeležila tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in župan Občine Metlika Darko Zevnik. Srečanje so s kulturnim programom popestrili tako Prleki kot Belokranjci – Prleki so se predstavili s svojim plesom, glasbo, recitacijo, kulinariko in starodobniki, Belokranjci pa s skečem, glasbo in karikaturami. Udeleženci so obiskali še hipodrom, kjer so si skupaj ogledali konje in kas ljutomerskih kasačev, nato pa so se odpravili za izlet po prleški pokrajini. Srečanje je potekalo v veselem vzdušju z veliko smeha.

Dan odprtih vrat pri učnem čebelnjaku OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Datum dogodka: 6.6.2019

 

Podžupan Niko Miholič se je v soboto, 1. junija 2019,   udeležil Dneva odprtih vrat Čebelarskega društva Ljutomer pri učnem čebelnjaku OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in si ogledal praktičen potek čebelarjenja. Na dogodku so v čebelarskih delavnicah, poleg izkušenih čebelarjev, aktivno sodelovali člani šolskega čebelarskega krožka. Na voljo je bila pokušina medu in medenih piškotov in sladic.

Strani