Galerija

Republika Prlekija gostila Svobodno belokranjsko ozemlje
Datum dogodka: 6.6.2019

V ljutomerskem parku 1. slovenskega tabora so v četrtek, 6. junija 2019, Künštni Prleki gostili svoje prijatelje iz Bele Krajine. Namen srečanja je bil podpis sporazuma med Republiko Prlekijo in Svobodnim belokranjskim ozemljem. S tem sporazumom društvi podpirata in usklajujeta vzpostavitev ter razvoj povezav na področju gospodarstva, kmetijstva, kulture, športa, turizma in varstva okolja ter spodbujata povezave z drugimi dobromislečimi prebivalci Slovenije. Sporazum sta podpisala predsednik Republike Prlekije Stanko Munda in predsednik Svobodnega belokranjskega ozemlja Toni Gašparič. Dogodka sta se udeležila tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in župan Občine Metlika Darko Zevnik. Srečanje so s kulturnim programom popestrili tako Prleki kot Belokranjci – Prleki so se predstavili s svojim plesom, glasbo, recitacijo, kulinariko in starodobniki, Belokranjci pa s skečem, glasbo in karikaturami. Udeleženci so obiskali še hipodrom, kjer so si skupaj ogledali konje in kas ljutomerskih kasačev, nato pa so se odpravili za izlet po prleški pokrajini. Srečanje je potekalo v veselem vzdušju z veliko smeha.

Dan odprtih vrat pri učnem čebelnjaku OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
Datum dogodka: 6.6.2019

 

Podžupan Niko Miholič se je v soboto, 1. junija 2019,   udeležil Dneva odprtih vrat Čebelarskega društva Ljutomer pri učnem čebelnjaku OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in si ogledal praktičen potek čebelarjenja. Na dogodku so v čebelarskih delavnicah, poleg izkušenih čebelarjev, aktivno sodelovali člani šolskega čebelarskega krožka. Na voljo je bila pokušina medu in medenih piškotov in sladic.

80-letnica PGD Vogričevci
Datum dogodka: 31.5.2019

 

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Vogričevci je  25. maja 2019 praznovalo 80-letnico delovanja. Zbrane je nagovorila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je poleg čestitke ob jubileju izrekla tudi posebno zahvalo vsem članom PGD Vogričevci za njihovo prostovoljno požrtvovalno delo. Dolgoletnemu predsedniku društva Stanislavu Senčarju je ob tej priložnosti izročila priznanje za 80-let delovanja PGD Vogričevci. Slednji se je Občini Ljutomer zahvalil za odlično sodelovanje. V okviru proslave so bila podeljena tudi številna gasilska odlikovanja in zahvale posameznikom, organizacijam, podjetjem ter prostovoljnim gasilskim društvom.

 

Maturantje na Glavnem trgu v Ljutomeru odplesali četvorko
Datum dogodka: 31.5.2019

Kot vsako leto, so maturantje in maturantke Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na Glavnem trgu v Ljutomeru odplesali tradicionalno četvorko. Letos je bilo to v petek, 17. maja 2019, organizatorji dogodka pa so bili Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, plesna šola Salsero ter Občina Ljutomer. Zbrane je pred začetkom nagovoril podžupan občine Niko Miholič, nato pa so maturantje in maturantke točno opoldan zaplesali četvorko. Po četvorki so odplesali še polko ter so nadaljevali z zabavo ob zaključku gimnazijskih let.

 

Srečanje starejših krajanov KS Radoslavci
Datum dogodka: 31.5.2019

 

V petek, 17. maja 2019, so v gasilskem domu v Radoslavcih pripravili srečanje krajanov, ki so dopolnili 70 ali več let. Srečanja se je udeležilo 43 starejših krajanov iz vasi Radoslavci, Precetinci, Godemarci in Sitarovci. Srečanje so s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Mala Nedelja, ljudske pevke Soside in člani literarne sekcije Kulturnega društva AK Mala Nedelja, kot vsako leto pa so v goste prišli člani pevske skupine Doma starejših občanov Ljutomer. Zbrane so nagovorili predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, član občinskega sveta Ludvik Rudolf ter predsednica OZ RK Ljutomer Silva Duh. Organizatorji so pripravili darilca za vse prisotne, posebej pa so obdarili najstarejša udeleženca, Janeza Žnidariča in Angelo Vrbnjak.

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo GŠ Slavka Osterca Ljutomer
Datum dogodka: 24.5.2019

V ponedeljek, 20. maja 2019, je bila v županatu Mestne hiše v Ljutomeru novinarska konferenca, na kateri se je podpisala izvajalska pogodba za rekonstrukcijo Glasbene šole (GŠ) Slavka Osterca Ljutomer.

Občina Ljutomer je januarja 2019 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Prejetih je bilo pet ponudb, odločitev o oddaji naročila je občina izdala v mesecu aprilu 2019. Kot najugodnejši ponudnik oziroma izvajalec del je bil izbran konzorcij ponudnikov z vodilnim partnerjem Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2770 Ormož, ki bo dela izvedel v partnerski navezi s podjetjema Kolektor CPG d.o.o. (Industrijska ulica 2, 5000 Nova Gorica) in CBE d.o.o. (Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana). Pogodbena vrednost del znaša 1.026.816,30 evra (z DDV).

Projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo objekta je izdelal Inženirsko statični biro d.o.o., Stari trg 17b, 2000 Maribor. Strokovni in finančni nadzor nad izvedbo projekta bo izvajala družba Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.

Pogodbo za rekonstrukcijo GŠ Slavka Osterca Ljutomer sta podpisali županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktorica Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Pavla Majcen.

Na objektu predvidena tudi energetska sanacija in sicer v sklopu projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer«, ki zajema energetsko sanacijo petih javnih objektov v lasti Občine Ljutomer in sicer: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in GŠ Slavka Osterca Ljutomer.

Pričetek energetske sanacije petih objektov (segment, ki ga je prevzel koncesionar Petrol d.d. Ljubljana), kot tudi posegov rekonstrukcije objekta GŠ Slavka Osterca Ljutomer (za kar je bil izveden postopek javnega naročanja), je predviden v maju 2019, končanje vseh del pa še v tem letu.

Za izvedbo projekta je naročnik zraven sredstev zasebnega partnerja (koncesionarja) zagotovil še nepovratna sredstva za energetsko sanacijo vseh pet objektov s strani Ministrstva za infrastrukturo, sofinancerska sredstva znašajo največ do 893.686 evrov in so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov projekta v višini 40 %. Razlika do celotne vrednosti projekta se krije iz proračunskih sredstev Občine Ljutomer.

Za rekonstrukcijo objekta GŠ Slavka Osterca Ljutomer so bila pridobljena še nepovratna in povratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1, vsaka v višini 256.641 evrov.

 

Košnja z ročno koso v Vogričevcih
Datum dogodka: 23.5.2019

Na travniku Marije Heric v Vogričevcih je v nedeljo, 19. maja 2019, potekala že 33. tradicionalna košnja z ročno koso, ki jo je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Vogričevci. V ročni košnji se je letos pomerilo deset tekmovalcev in šest tekmovalk. Prvo mesto med kosci je dosegel Slavko Tarča iz Vidanovcev, v ženski kategoriji pa je zmagala Simona Stojnšek iz Vogričevcev. Najstarejša kosca sta bila Franc Matjašič iz Rucmancev in Marija Heric iz Vogričevcev. Ob gasilskem domu v Vogričevcih je potekala tudi osrednja prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti (KS) Cezanjevci, na kateri sta navzoče nagovorila predsednik KS Cezanjevci Franc Slokan in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, prireditev pa so obogatili tudi s kulturnim programom. V šotoru ob prireditvenem prostoru je potekalo še tekmovanje v kuhanju domačih jedi, ki ga je organiziralo Društvo Kihača, sodelovalo pa je 11 skupin.

Maturantje na Glavnem trgu v Ljutomeru odplesali četvorko
Datum dogodka: 23.5.2019

Že vrsto let zapored maturantje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer na Glavnem trgu v Ljutomeru odplešejo tradicionalno četvorko. Letos so zaplesali v petek, 17. maja 2019, organizatorji dogodka pa so bili Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, plesna šola Salsero ter Občina Ljutomer. Zbrane je pred začetkom plesa nagovoril podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, nato pa so maturantje in maturantke točno opoldan zaplesali četvorko. Po četvorki so odplesali še polko, nato pa so nadaljevali z zabavo ob zaključku gimnazijskih let.

Srečanje starejših krajanov KS Radoslavci
Datum dogodka: 23.5.2019

V petek, 17. maja 2019, so v gasilskem domu v Radoslavcih pripravili srečanje krajanov, ki so dopolnili 70 ali več let. Srečanja se je udeležilo 43 starejših krajanov iz vasi Radoslavci, Precetinci, Godemarci in Sitarovci. Srečanje so s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Mala Nedelja, ljudske pevke Soside in člani literarne sekcije Kulturnega društva Anton Krempl Mala Nedelja, kot vsako leto pa so v goste prišli člani pevske skupine Doma starejših občanov Ljutomer. Zbrane so nagovorili predsednik Krajevne skupnosti  (KS) Radoslavci Janez Rudolf, član občinskega sveta Občine Ljutomer Ludvik Rudolf ter predsednica Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Silva Duh. Organizatorji so pripravili darilca za vse prisotne, posebej pa so obdarili najstarejša udeleženca Janeza Žnidariča in Angelo Vrbnjak.

Košnja z ročno koso v Vogričevcih
Datum dogodka: 19.5.2019

Na travniku Marice Heric v Vogričevcih je v nedeljo, 19. maja 2019, potekala že 33. tradicionalna košnja z ročno koso, ki jo je organiziralo PGD Vogričevci. V ročni košnji se je letos pomerilo deset tekmovalcev in šest tekmovalk. Prvo mesto je med kosci dosegel Slavko Tarča iz Vidanovcev, v ženski kategoriji pa je zmagala Simona Stojnšek iz Vogričevcev. Najstarejša kosca sta bila Franc Matjašič iz Rucmancev in Marija Heric iz Vogričevcev. Ob gasilskem domu Vogričevci je potekala tudi osrednja prireditev KS Cezanjevci, na kateri sta navzoče nagovorila predsednik KS Cezanjevci Franc Slokan in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, prireditev pa so obogatili tudi s kulturnim programom. V šotoru ob prireditvenem prostoru je potekalo še tekmovanje v kuhanju domačih jedi, ki ga je organiziralo Društvo Kihača, sodelovalo pa je 11 skupin.

 

Državno prvenstvo v judu za mlajše člane U23
Datum dogodka: 17.5.2019

 

V dvorani ŠIC v Ljutomeru je v soboto, 11.5.2019, potekalo državno prvenstvo mlajših članov in članic ter festivala juda mlajših dečkov in deklic za leto 2019. Dogodek sta organizirala Judo Zveza Slovenije in TVD Partizan Ljutomer, udeležilo pa se ga je 175 tekmovalcev. Uvodoma je tekmovalce in navijače nagovoril podžupan občine Ljutomer Janko Špindler, ki se je zahvalil gonilni sili judo športa v Ljutomeru in širše v Prlekiji, Alešu Vrbančiču. Tekmovalce sta pozdravila tudi predsednik ŠZ Ljutomer Mirko Rauter in predsednik Judo Zveze Slovenije Darko Mušič.  

 

Županja sprejela goste iz Užic
Datum dogodka: 17.5.2019

 

V petek, 10. maja 2019, je ljutomersko občino obiskala delegacija iz Osnovne šole Dušan Jerković Užice. Gostje iz Srbije so bili na obisku v Osnovni šoli Stročja vas od 9. do 12. maja. V spremstvu ravnateljice Mateje Leskovar Polanič, njene pomočnice in predsednika KS Stročja vas Srečka Mihoriča so si ogledali mesto Ljutomer in okoliške kraje. V Mestni hiši jih je sprejela županja mag. Olga Karba, ki jim je predstavila občino in šolski sistem. Izmenjali so si protokolarna darila, obenem pa so gostje izrazili veliko zadovoljstvo nad gostoljubjem, kar je še utrdilo prijateljske vezi med Ljutomerom in Užicami, ki sta že sicer pobrateni mesti.

 

17. srečanje gasilcev ljutomerske župnije
Datum dogodka: 15.5.2019

V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru je bila 5. maja 2019 maša v počastitev sv. Florjana, zavetnika gasilcev, ter za vse žive in pokojne gasilce. Enote gasilcev so se zbrale na Glavnem trgu v Ljutomeru in se v spremstvu pihalnega orkestra KD Ivana Kaučiča Ljutomer v mimohodu odpravile v cerkev, kjer je mašo daroval ljutomerski župnik Goran Merica. V imenu lokalne skupnosti se je maše udeležil podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler.

KS Cezanjevci vabi na 4. krajevni praznik, 18.-19.5.
Datum dogodka: 13.5.201927. april – dan upora proti okupatorju
Datum dogodka: 28.4.2019

V četrtek, 25. aprila 2019, so tudi na območju ljutomerske občine potekali številni dogodki in prireditve v počastitev 27. aprila – dneva upora proti okupatorju.

V dopoldanskem času so pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih obeležili spomin na streljanje talcev. Letos mineva natanko 75 let od tega krutega dejanja. Slavnostna govornica je bila predsednica sveta zavoda osnovne šole, Manja Gospodarič. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, prisotne pa je nagovoril tudi Franc Slokan, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki je skupaj s podžupanom Občine Ljutomer Jankom Špindlerjem in predstavnikom Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji Olegom Kudryavtsevom v čast padlim borcem položil vence.

Pred osrednjo slovesnostjo v Domu kulture Ljutomer so predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij z območja celotnega Pomurja v Mestni hiši v Ljutomeru podpisali sporazum o ustanovitvi regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KoDVOP). Slovesnega podpisa tega pomembnega dokumenta so se poleg gostitelja podžupana Občine Ljutomer Nika Miholiča udeležili tudi drugi visoki gostje, predstavniki in predstavnice republiških Zvez, pod okriljem katerih te organizacije, odbori, društva in združenja iz pomurske regije delujejo. Sporazum ureja sodelovanje organizacij, združenj in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, s ciljem razvijanja domoljubja in veteranskih tradicij, ob hkratnem prizadevanju za ohranitev miru in sožitja med narodi.

Po koncu podpisa so se vsi navzoči napotili v Dom kulture Ljutomer, kjer je potekala proslava v počastitev 27. aprila - dneva upora proti okupatorju. Na proslavi je vse zbrane najprej pozdravil podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, slavnostni govornik pa je bil predsednik Zveze slovenskih častnikov dr. Alojz Šteiner. V kulturnem programu so nastopili učenci Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Oktet Arion in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, v okviru proslave pa so bili razglašeni rezultati regijskega literarnega natečaja učencev in dijakov pomurskih šol Spominska obeležja pripovedujejo 2018/19.

Fotografije: Sara Vinkovič

Kasaške dirke in posaditev potomke Stare trte
Datum dogodka: 25.4.2019

 

Na velikonočni ponedeljek, 22. aprila, so na hipodromu v Ljutomeru potekale tradicionalne kasaške dirke, ki jih je organiziral Kasaški klub Ljutomer. Klub je obeležil 145 let kasaštva s posaditvijo potomke najstarejše trte na svetu, modre kavčine ali žametne črnine z mariborskega Lenta. Trto so zasadili Stane Kocutar, mestni viničar in skrbnik Stare trte na Lentu, mag. Janez Slavič, predsednik Kasaškega kluba Ljutomer in 23. vinska kraljica Slovenije, Meta Frangež. Dogodku sta prisostvovali tudi Ljutomerska vinska kraljica in vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala Nedelja. Prireditev je obiskala tudi poslanka v DZ RS Mojca Žnidarič, ob njej pa še župan občine Križevci in župan Sv. Jurija ob Ščavnici, podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič in številni drugi. Dogajanje sta popestrila Godba na pihala Sv. Jurija ob Ščavnici in Ljutomerski oktet, predstavili pa so se tudi okoliški vinogradniki.  

Vesele velikonočne praznike!
Datum dogodka: 18.4.2019
Mavrični vrtiljak v Ljutomeru
Datum dogodka: 17.4.2019

 

Pred polnimi tribunami v dvorani ŠIC Ljutomer je v četrtek, 11. aprila 2019, potekala prireditev Mavrični vrtiljak, na kateri se vsako leto predstavijo vrtci iz Upravne enote Ljutomer. Prireditev je potekala pod okriljem Občinskega društva prijateljev mladine in vrtca pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Tudi letos so se s plesom, igro in recitacijami predstavili otroci iz vrtcev Cezanjevci, Mala Nedelja, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Stročja vas, Veržej, Ljutomer in Razkrižje. Otroke in njihove starše je v uvodu nagovoril tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, nato pa so gledalci uživali v dobri uri veselega mavričnega vrtiljaka.

42. pevski festival odraslih zborov in malih vokalnih skupin
Datum dogodka: 17.4.2019

 

V soboto, 13. aprila 2019, je v Domu kulture Ljutomer potekal 42. pevski festival odraslih zborov in malih vokalnih skupin, na katerem se je predstavilo šest zborov in vokalnih skupin, in sicer: Ženski pevski zbor DU Ljutomer, MePZ Cven-Pristava KD Cven, Pšenični klas TKD Babinci, Moška vokalna skupina KD Slavko Osterc Veržej, Društvo Oktet Arion in Komorni zbor Orfej KD Orfej Ljutomer. Nastopajoče in gledalce je v uvodu nagovoril podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. Prireditev je spremljal strokovni spremljevalec prof. Ivan Vrbančič, ki je z vodji skupin opravil strokovni posvet, prav tako pa izbral zbore, ki se bodo uvrstili na nadaljnje srečanje odraslih zborov in malih vokalnih skupin. 

Sprejem gostov projekta Erazmus +
Datum dogodka: 10.4.2019

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci je v okviru mednarodnega projekta Erazmus + gostila učence in učitelje iz Nemčije in Poljske. Tema projekta je bila »Moja dežela, tvoja dežela – naša Evropa«. Gostujoči učenci in učitelji so bili na osnovni šoli Janka Ribičiča v Cezanjevcih lepo sprejeti, med njihovim ogledom mesta Ljutomer pa jih je lepo sprejela tudi županja mag. Olga Karba. Predstavila jim je občino in njeno upravljanje, zanimalo pa jih je tudi, kako se občina sooča s socialnimi problemi in s problemi mladih. Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju, županja pa je z učencem Rokom tudi zaplesala slovensko polko. 

Strani