Galerija

Letna konferenca OZSČ Ljutomer
Datum dogodka: 1. 3. 2017

Redna letna konferenca Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer je bila v nedeljo, 26. februarja 2017, v domu ribičev RD Ljutomer na Moti. Obsežno poročilo o delovanju organizacije v letu 2016 je podal predsednik major Anton Kosi. »Za nami je pestro in zelo delovno leto, saj smo bili prisotni na 60 dogodkih, kar pomeni več kot ena aktivnost na teden. Če k temu prištejemo še vse organizacijske, administrativne in računovodske aktivnosti ter pripravo gradiv za seje in za druge organe, lahko rečemo ena aktivnost dnevno,« je dejal Kosi. V lanskem letu so med drugim organizirali tudi dve zanimivi strokovni predavanji: Srednji vzhod in islamski terorizem (stotnik Branko Lorenci) ter Bojni stres in posledice (mag. Gregor Jazbec).

Po sklepu organov organizacije so bila tudi tokrat podeljena odlikovanja. Prejeli so jih stotnik Miroslav Steržaj (priznanje za zasluge v ZSČ), vojak Bojan Pergar (pisno priznanje ZSČ), višji vodnik Rajko Vrabelj (pisno priznanje ZSČ), stotnik Vasja Štaman (bronasta medalja ZSČ), vodnik Branko Magdič (bronasta medalja ZSČ), nadporočnik Anton Kapun (častni znak ZSČ) in stotnik Anton Mulec (častni znak ZSČ).

Fotografije: Branko Košti

Občni zbor PGD Spodnji Kamenščak
Datum dogodka: 28. 2. 2017

V soboto, 25. februarja 2017, je potekal 67. redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Spodnji Kamenščak. Poročilo o delu društva v lanskem letu je podal predsednik Janko Magdič, poleg predstavnikov sosednjih gasilskih društev pa sta v imenu gasilske organizacije spregovorila predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus in častni poveljnik ljutomerske zveze Stanko Hunjadi. V imenu lokalne skupnosti je zbor pozdravila občinska svetnica Nina Stegmüller, ki je med drugim dejala: »V imenu Občine Ljutomer se vam zahvaljujem za vso lanskoletno uspešno delovanje, krepitev društvenosti in družabnosti, realizirana srečanja in strokovna usposabljanja ter za delovanje nasploh... Čestitam vam za vse kar storite dobrega za sočloveka in slovensko družbo kot pripadniki najštevilčnejše, uniformirane, strokovne prostovoljne organizacije delujoče skozi dolgoletno zgodovino na slovenskih tleh.«

Fašenk v Lotmerki
Datum dogodka: 27. 2. 2017

Turistično društvo Ljutomer je v nedeljo, 26. februarja 2017, na Glavnem trgu v Ljutomeru organiziralo tradicionalni Fašenk v Lotmerki. Po 13. uri so na osrednjem trgu prleške prestolnice rajali najmlajši našemljenci, uro pozneje pa je sledila povorka, na kateri so se številnim obiskovalcem predstavile organizirane skupine, za posebno vzdušje pa so poskrbeli koranti iz Osluševcev. Povorki je načeloval domači pihalni orkester KD Ivan Kaučič, za orkestrom pa so se zvrstile skupine turističnih društev Cven, Stara Cesta, Mak Pristava in Ljutomer, Društvo cvenskih čehov in diklin, mladina iz Cezanjevcev ter skupini iz občine Središča ob Dravi. Iz Obreža so prišli »Otroci cvetja in petja«, iz Šalovcev pa dimnikarji. Skupina iz Šalovcev, ki jo je sestavljalo okoli 30 udeležencev različnih starostnih kategorij, je bila po odločitvi posebne komisije razglašena za najbolj pristno, zato ji je pripadlo posebno priznanje.

Janez Slavič ostaja predsednik KK Ljutomer
Datum dogodka: 27. 2. 2017

Člani Kasaškega kluba (KK) Ljutomer so na občnem zboru, ki je bil v nedeljo, 26. februarja 2017 v gostišču Zorko v Borecih, izvolili novo vodstvo. Predsednik kluba še naprej ostaja Janez Slavič, kateremu je to že sedmi, štiriletni mandat. Slavič je članom med drugim podal poročilo o delu v lanskem letu, ki je bilo za KK Ljutomer izredno uspešno. Poleg številnih zmag na domačih in tujih hipodromih je Slavič izpostavil vsa tri osvojena državna prvenstva – Luther King (Jože Sagaj ml.) med štiriletniki, Pepa (Vlado Plohl) med triletniki in Iskra KP (Dušan Zorko) med dvoletniki. Ljutomerski kasaški klub bo tudi v letošnjem leto organiziral sedem tekmovalnih dni, prvi bo na sporedu na Velikonočni ponedeljek, 17. aprila, poleg državnih prvenstev dvoletnih in triletnih kasačev pa bo tudi v tej sezoni KK Ljutomer organiziral dirke  v spomin na preminule člane kluba Ludvika Slaviča st., Marka Slaviča st., Janka Makoterja, Mirka Hanžekoviča in Franca Zorka. Med številnimi gosti na občnem zboru je spregovoril tudi predsednik Kasaške zveze Slovenije dr. Iztok Purič, ki je poudaril, da bo v prihodnje za boljše stanje v kasaškem športu potrebno več narediti na promociji tega športa in nadgrajevati športne stave, ki bodo v tem letu prvič potekale v sodelovanju s francosko stavno hišo PMU.

Občni zbor TD Stara Cesta
Datum dogodka: 24. 2. 2017

Turistično društvo Stara Cesta je v soboto, 18. februarja 2017, izvedlo 16. redni občni zbor, na katerem so člani pregledali opravljeno delo. V preteklem letu je društvo praznovalo 15-letnico uspešnega delovanja.  Z zadovoljstvom so ugotovili, da je bilo uresničeno vse, kar so načrtovali. Imajo pa še veliko dobrih idej in smelih načrtov. V preteklem štiriletnem obdobju so si prizadevali za kakovostno nadgradnjo prireditev in dogodkov, ki so postali tradicionalni in dobro obiskani.  Tudi v prihodnje bo veliko dela, saj so že začeli zahteven projekt Od mlake do mlake. Na občnem zboru so se zahvalili dosedanji predsednici Albini Senčar in članom v vodstvenih organih društva za uspešno delo v preteklem mandatnem obdobju. Izvolili so novo vodstvo društva. Za predsednico je bila izvoljena Marija Gaube. Med gosti tokratnega občnega zbora so bili tudi predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je tudi član tega društva, ter predsednik KS Stara Cesta Robert Kosmajer.

Skupščina OTZ Ljutomer
Datum dogodka: 24. 2. 2017

V prostorih Turizma na podeželju Tompa na Stari Cesti so se v četrtek, 23. februarja 2017, na skupščini zbrali predsedniki oz. predstavniki devetih turističnih društev iz Občine Ljutomer, ki tvorijo Občinsko turistično zvezo (OTZ) Ljutomer. V uvodu je poročilo o delovanju podala predsednica zveze Janja Šendlinger. Povedala je, da so društva, ki se vključujejo v OTZ Ljutomer, pripravila številne prireditve, obenem pa so se člani društev udeleževali tudi prireditev v organizaciji drugih društev. Kot zgledno je omenila sodelovanje s Pomursko turistično zvezo, Turistično zvezo Slovenije in Občino Ljutomer. Tokratna skupščina je bil volilna. Naslednja štiri leta bo OTZ Ljutomer kot predsednica vodila Marija Gaube, sicer predsednica Turističnega društva Stara Cesta. Novoizvoljeni, devetčlanski upravni odbor si bo naloge za letošnje leto določil na svoji prvi seji. Skupščini je prisostvovala tudi predsednica Pomurske turistične zveze Barbara Kolenc, ki je novemu vodstvu zaželela uspešno delo, predvsem na področju povezovanja društev, obenem pa ponudila vso pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev. V imenu Občine Ljutomer je zbrane nagovoril vodja režijskega obrata Aleš Vaupotič. Povedal je, da bo tudi v prihodnje ljutomerska občina znatna sredstva namenjala za delovanje društev, tudi turističnih, prav tako pa ljutomerska občinska uprava nudi strokovno pomoč tako društvom, kot tudi zvezi. Do sredstev iz občinskega proračuna bodo društva tudi v letu 2017 prišla preko razpisa, kot je dodal Vaupotič pa društva, ki so bolj dejavna prejmejo po veljavnem pravilniku več točk in posledično tudi več sredstev.

Ljutomer med najbolj prodornimi občinami v Sloveniji
Datum dogodka: 22. 2. 2017

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že šesto leto identificira razvojno najbolj prodorne občine in vsako leto premelje okoli 160.000 podatkov, je znanih enajst finalistk iz štirih regij. Iz vzhodne regije se je v finale uvrstil tudi Ljutomer. Vseh enajst finalistov je naslednjih: Bohinj, Cerkno in Kranjska Gora v regiji zahodna Slovenije, Grosuplje, Kamnik in Novo mesto v regiji osrednja in jugovzhodna Slovenija, Laško, Podčetrtek in Slovenj Gradec v regiji od Koroške do Posavja ter Lendava in Ljutomer v regiji Vzhodna Slovenija. Razglasitev bo potekala na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju občin in srečanju županov 14. marca 2017 v Festivalni dvorani v Ljubljani.

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. "Vsako leto pregledamo razvojne dokumente vseh slovenskih občin, kar znese skupaj med 1.000 in 2.000 enotami gradiva. Za pripravo analize ISSO, ki vsebuje kompleksne in »pametne« kazalnike, premeljemo letno okrog 160.000 podatkov. Bržkone s tem ni primerljiva nobena nagrada ali lestvica v Sloveniji. Letos smo poleg običajne kvantitativne analize ISSO za izbor pripravili tudi posebno analizo turizma, ki jo bomo objavili v obliki bele knjige," je ob tem sporočil mag. Robert Mulej, urednik projekta in vodja raziskave.

Letos so se pri izboru še močneje naslonili na rdečo nit kot ostala leta: glavni poudarek pri letošnji nagradi Zlati kamen je namreč turizem. "Skoraj vse slovenske občine uvrščajo to področje med svoje glavne razvojne prioritete. Ne preseneča, da so slovenske občine prav na področju turizma razvile morda več dobrih in izvirnih praks kot kjerkoli drugje. Toda obenem pogled na turistični razvoj razkrije zelo velike razlike tako med kraji kot med regijami. Tretja zanimiva ugotovitev: najboljših praks ne najdemo le med najbolj uveljavljenimi turističnimi kraji - nekaj krajev s hitro rastočim obiskom bi lahko označili kot skrite potencialne uspešnice slovenskega turizma prihodnosti," je še povedal mag. Robert Mulej.

Nagrada Zlati kamen se podeljuje od leta 2012. Dosedanje zmagovalke so bile naslednje občine: Idrija (2012), Postojna (2013), Škofja Loka (2014), Šentrupert (2015) in Ljubljana (2016).

Občni zbor KD Manko Golar Ljutomer
Datum dogodka: 22. 2. 2017

Na rednem letnem občnem zboru, ki so ga v soboto, 18. februarja 2017, organizirali člani Kulturnega društva Manko Golar Ljutomer, so po pregledu poročil za leto 2016 ugotovili, da društvo deluje in se razvija v skladu z zastavljenimi načrti ter cilji. V prihodnje si želijo več sodelovanja na plesnih revija in izpostavili problem, da se na tovrstnih revijah ne plešejo več domači tradicionalni plesi, ampak se tudi v folklori sledi modernim trendom, katerim pa sami ne morejo slediti. So mnenja, da se s tem, ko se na revija spreminjajo tradicionalni plesi, izgublja tudi ljudsko izročilo v plesu.

Občnega zbora se je udeležil in vse prisotne pozdravil tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki je povedal, da se sredstva iz občinskega proračuna za delovanje kulturnih društev v letošnjem in prihodnjem letu ne bodo zmanjševala, je pa višina prejetih sredstev odvisna predvsem od programa društva.

Občni zbor PGD Radoslavci
Datum dogodka: 22. 2. 2017

Redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Radoslavci, ki je potekal v soboto, 18. februarja 2017, se je pričel z nastopom podmladka društva. Namreč, vsak izmed mladih članov je opisal svoja doživljanja s Prvega taborčka, ki ga je letu 2016 organiziralo društvo. Sledil je nagovor predsednika Roberta Ferenčeka in predstavitev poročil o delovanju društva v preteklem letu. Med gosti je bil tudi predstavnik občine in predsednik krajevne skupnosti Janez Rudolf, ki se je v imenu krajevne skupnosti in občine vsem članom zahvalil za aktivno delovanje ter vso pomoč in skrb, ki jo namenjajo domačemu kraju.

V letu 2017 bo društvo posvečalo pozornost predvsem pomoči krajanom ob vsakršni nesreči, aktivnemu druženju ter dobremu sodelovanju z ostalimi gasilskim društvi, gasilsko zvezo in lokalno skupnostjo.

»Moje srčne domislice« dobile mesto v pesniškem prvencu Olge Majcen
Datum dogodka: 21. 2. 2017

Kulturno društvo Cven je v nedeljo, 19. februarja 2017, v polni dvorani Zadružnega doma na Cvenu predstavilo pesniški prvenec Olge Majcen, zelo aktivne kulturne ustvarjalke, pripovedovalke, povezovalke in pesnice ter dobitnice Miklošičevega priznanja Občine Ljutomer za leto 2017.

Med pogovorom z avtorico, ki ga je vodila Marja Dolamič, so člani kulturnega društva predstavili posamezne pesmi iz zbirke »Moje srčne domislice«. Dodatno so program popestrili člani Mešanega pevskega zbora Cven-Pristava, člani Cvenskega okteta, posebno glasbeno noto pa sta dodali Felicita in Hana Heric Taškov. Ob koncu predstavitve so člani Folklorne skupine Cven avtorici pripravili posebno presenečenj, saj so uglasbili in zapeli eno izmed objavljenih pesmi.

Avtorica je za pesniški prvenec, ki ga je s fotografijami opremila Sara Vinkovič, prav tako članica KD Cven in vodja sekcije KulCultura, bila deležna številnih čestitk in pohval.

Koncert bivših učencev, sedaj dijakov in študentov glasbe
Datum dogodka: 17. 2. 2017

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v okviru praznovanja 90-letnice šole pripravila 5. abonmajski koncert. V dvorani šole so v četrtek, 16. februarja 2017, nastopili nekdanji učenci šole, ki so danes dijaki in študentje glasbe. Številnim obiskovalcem so se predstavili Anja Slokan in Črt Lasbaher – klavir (Akademija za glasbo Ljubljana), Mia Belak – marimba (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Aljaž Ferenc – kitara (Akademija za glasbo Ljubljana), Jernej Bedekovič – klavir (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Larisa Filip – flavta (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), Jože Zadravec in Jaka Žunič – bobni (Koroški deželni konservatorij Celovec) in Filip Korošec – marimba (Akademija za glasbo Ljubljana). Ob zaključku koncerta so na oder stopile še članice dekliškega zbora Orfej, ki so zapele pod vodstvom Romane Rek.

Občni zbor PGD Spodnje Krapje
Datum dogodka: 14. 2. 2017

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Krapje so redni leni občni zbor opravili v soboto, 11. februarja 2017. Poročilo o delu v lanskem letu je podal predsednik društva Milan Močnik. Povedal je, da intervencij niso imeli, so pa skrbeli za urejenost gasilskega doma in opravili pregled gasilske opreme. V letošnjem letu se bodo med drugim lotili zamenjave kritine na gasilskem domu, svojo usposobljenost pa bodo tudi v letu 2017 preizkušali na sektorski in nenapovedani vaji. Med gosti občnega zbora je bil tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. Dejal je, da se sredstva iz občinskega proračuna gasilskim društvom v letošnjem in prihodnjem letu ne bodo zmanjševala, pomembna investicija, ki se obeta v prihodnjem letu pa je nabava vozila za reševanje z višin. O delu Gasilske zveze Ljutomer je prisotne seznanil poveljnik Andrej Trstenjak, ki je apeliral na člane PGD Spodnje Krapje, da se naj udeležujejo usposabljanj in preverjanj znanj, skrbijo pa naj tudi za podmladek.

Občni zbor PGD Globoka
Datum dogodka: 11. 2. 2017

V petek, 10. februarja 2017, so se na rednem letnem občnem zboru zbrali člani Prostovoljnega gasilskega društva Globoka. Za eno mlajših in manj številčnih prostovoljnih gasilskih društev v ljutomerski občini je bilo lansko leto izredno pomembno. Kot je v svojem nagovoru poudaril predsednik društva Mirko Sever so z nakupom gasilskega avtomobila GVM-1 z vso pripadajočo opremo uresničile dolgoletne sanje. »Zadovoljen sem s to pridobitvijo, saj gre za prvo vozilo v zgodovini našega društva. Vendar se moramo zavedati, da ta investicija prinaša nove stroške, saj bo potrebno vozilo vzdrževati in servisirati. S to pridobitvijo bo potrebno prevzeti odgovornost in zavezo, da smo sedaj končno mobilni in sposobni za intervencijo,« je dejal Sever. Na tokratnem občnem zboru so sprejeli tudi plan dela za letošnje leto. Poleg izobraževanj gasilcev se bodo, če bodo imeli dovolj sredstev, lotili še nekaterih manjših zemeljsko-gradbenih posegov pred garažo gasilskega doma.

Občni zbor PGD Branoslavci
Datum dogodka: 10. 2. 2017

V soboto, 4. februarja 2017, so se na občnem zboru sestali tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Branoslavci. V uvodu so prisluhnili opravljenemu v letu 2016. »Ker smo se v letu 2015 finančno pošteno iztrošili v letu 2016 nismo imeli veliko možnosti za investicije. Kljub temu smo uredili zelenico ob in za gasilskim domom in uredili tlakovano površino, v društvenih prostorih in v kuhinji pa smo zamenjali luči. Ker pa imamo v naši vasi tudi turistično društvo so nam člani tudi letos priskočili na pomoč in financirali zamenjavo oken stranišču in v društvenih prostorih. Kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva se iskreno zahvaljujem  turističnemu društvu za pomoč pri vzdrževanju in urejanju našega skupnega doma,« je dejal predsednik PGD Branoslavci Jože Heric, ki bo skupaj s člani društva tudi v letošnjem letu skrbel za izobraževanje gasilcev ter vzdrževanje gasilskega doma in njegove okolice.

Srečanje upokojenih sodelavcev Občine Ljutomer in UE Ljutomer
Datum dogodka: 10. 2. 2017

V četrtek, 9. februarja 2017, sta županja ljutomerske občine mag. Olga Karba in namestnica načelnice Upravne enote Ljutomer Jelka Munda gostili nekdanje sodelavce, zaposlene na Občini Ljutomer in Upravni enoti Ljutomer, ki so se upokojili. Srečanje je bilo v prostorih Turistične kmetije Frank-Ozmec v Slamnjaku v prijetnem vzdušju in ob dobri hrani, udeleženci pa so preživeli prijetno popoldne, ko so se spomnili na številne dogodke, ki so zaznamovali njihovo skupno službeno pot. Srečanje so popestrili učenci Osnovne šole Janka Ribiča iz Cezanjevcev s kulturnim programom, za dobro razpoloženje pa je poskrbel nekdanji zaposleni na Občini Ljutomer Ivo Vrhar s prepevanjem pesmi.

Prešernovanje pri Mali Nedelji
Datum dogodka: 10. 2. 2017

Člani literarne sekcije KD Anton Krempl so v gostinskem lokalu Krim pri Mali Nedelji v sredo, 8. februarja 2017, pripravili prebiranje poezije in s tem proslavili kulturni praznik. Zbrali so se z željo po ustvarjalnosti in širjenju pisane besede, srečanje pa je bilo medgeneracijsko. Branje, prebiranje, recitiranje ali deklamiranje lastne poezije ali poezije slovenskih avtorjev, v prvi vrsti Prešernove, je povezovalo udeležence tega zanimivega srečanja, katerega so se kot gostje udeležili tudi predstavniki KD Križevci pri Ljutomeru in literarne sekcije iz Svetega Tomaža.

Srečanje s patrom Karlom Gržanom
Datum dogodka: 9. 2. 2017

Na dan kulturnega praznika, 8. februarja 2017, je Ljutomer obiskal pater Karel Gržan, ki je v prepolni poročni dvorani Mestne hiše predstavil svojo najnovejšo knjigo z naslovom Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Knjiga nosi tudi podnaslov Stop smrtonosni igri polov!, kjer med drugim analizira razklanost slovenskega naroda, kako to preseči, obsežnejši del pa je namenjen spravi.

V zanimivi in na trenutke hudomušni razpravi, ki jo je povezovala Suzana Kolbl, je predstavil, kako usodno se poglablja polarizacija na svetovni ravni, ki pod nevidno taktirko vodi v smer spopada za interes globalnega imperija kapitala in, da prihaja čas za osvetlitev javnosti preveč prikritih interesnih ozadij. Nakazal je tudi smeri možnih izstopov iz manipulacij, v katere smo vsi vpeti in posvaril pred pastmi vojne ali revolucije, ki se slej ko prej izkaže za ponovitev predhodnega stanja, ter vabi v evolucijski napredek sobivanja tako na svetovni kot slovenski ravni. V samo razpravo so bila vpeta tudi zanimiva razmišljanja o medčloveških odnosih, odpuščanju in o tem, kako ljubiti človeka v njegovi resničnosti.

Občni zbor društva Johann Janez Puch
Datum dogodka: 9. 2. 2017

Na rednem letnem občnem zboru, ki so ga v soboto, 4. februarja 2017 organizirali v Termah Banovci, so člani Prleškega društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Johann Janez Puch iz Ljutomera pregledali delovanje v minulem letu ter sprejeli smernice za nadaljnje aktivnosti. Njihova prednostna nalog bo v pristnem in kontinuiranem ohranjanju tehnične dediščine, kjer se bodo zavzemali za sprotno urejanje in dopolnjevanje muzejske zbirke v društvenih prostorih na Prešernovi ulici v Ljutomeru. Po lanski nenadni izgubi dolgoletnega predsednika društva Milana Beleca, je začasno naloge predsednika društva opravljal Franc Makoter, ki pa je zaradi zdravstvenih težav tokrat podal odstopno izjavo. Na tokratnem zboru so opravili nadomestne volitve predsednika in njegovega namestnika, na katerih sta bila za obdobje dveh let izvoljena Vladimir Perkič (predsednik) in Janko Viher (podpredsednik). Na občnem zboru so bila podeljena številna priznanja, med drugim je bil izbran tudi najidealnejši član društva  za leto 2016 – ta naziv je pripadel Silvu Mlinariču.

Občni zbor PGD Krištanci – Šalinci
Datum dogodka: 9. 2. 2017

V soboto, 4. februarja 2017, so 90. letni občni zbor opravili člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Krištanci – Šalinci. Aktivnosti v letu 2016 je povzel predsednik društva Ivan Žigert. »V letu 2016 nas je presenetilo, da so nam nenajavljeno prišli odklopit elektriko, saj podjetje Teleing ne potrebuje več napajanja elektrike iz gasilskega doma. Tako smo morali urediti priklop na novo, kar pa je za naše društvo nepričakovani dodatni strošek. Izvajajo se še dela priključitve na trifazni tarifni števec, zaradi nemotenega delovanja sirene. V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti so se izvajala dela na zgradbi gasilskega doma. Obnovilo se je ostrešje, naredila se je dodatna izolacija, zračni most, folija in vsa krovska dela z novo kritino,« je povedal Žigert. V letošnjem letu društvo praznuje 90 let delovanja. V tem letu bodo nadaljevali z obnovo gasilskega doma.

V imenu lokalne skupnosti je zbrane nagovoril predsednik sveta Krajevne skupnosti Šalinci – Krištanci – Grlava mag. Milko Lebarič, ki je poudaril dobro sodelovanje z vsemi društvi v krajevni skupnosti in se gasilcem zahvalil za dela, ki jih prostovoljno opravljajo.

Tradicionalni pohod na Jeruzalem
Datum dogodka: 8. 2. 2017

Na različne načine ljudje preživljajo dela prost dan, slovenski kulturni praznik (8. februar). Številni se vsako leto odpravijo peš na Jeruzalem. Kljub temu, da je merilnik temperature kazal pod 0 stopinj Celzija, to ni odvrnilo pohodnikov, ki so se v organizaciji Planinskega društva Ljutomer, odpravili na tradicionalni pohod na Jeruzalem. Zbrali so se ob 8. uri na Glavnem trgu v Ljutomeru ter se odpravili proti Jeruzalemu.  Med potjo so se ustavili pri rojstnih hišah dr. Franca Miklošiča v Radomerščaku in Stanka Vraza v Cerovcu. Okrepčali so se pri vinski kleti Malek. Z Jeruzalema je pohodnike nato pot preko Gresovščaka vodila nazaj proti Ljutomeru. Celotna pot je dolga 17,4 kilometra.

Strani