Galerija

Slavnostni obred umestitve župnika Gorana Merice
Datum dogodka: 11.9.2019

V nedeljo 8. septembra 2019, je bilo za ljutomersko župnijo posebej slovesno. Dekan Franc Režonja je v imenu škofa ordinarija msgr. dr. Petra Štumpfa ustoličil dosedanjega župnijskega upravitelja Gorana Merico za župnika župnije Ljutomer. Svete maše, katero je daroval dekan Franc Režonja v somaševanju župnika Gorana Merice in msgr. Izidorja Veleberija, so se udeležili številni farani. Župnik Goran Merica je v nagovoru poudaril, da bo samo nadaljeval opravljanje nalog poučevanja, posvečevanja in vodstva, katere so mu bile zaupane že pred enim letom in se je nanje že tudi privadil. Prijetno službovanje in vzajemno sodelovanje z Občino Ljutomer je župniku zaželela županja mag. Olga Karba.

TD Stara Cesta pripravilo 14. Bučarijo
Datum dogodka: 10.9.2019

Člani Turističnega društva (TD) Stara Cesta so pripravili že 14. Bučarijo. V soboto, 7. septembra 2019, so na njivi pobrali bučni pridelek, postavili bučne aranžmaje ter tehtali največje buče, v nedeljo, 8. septembra 2019, pa je potekala še osrednja prireditev z razglasitvijo rezultatov. Na osrednji prireditvi so zbrane nagovorili predsednica TD Stara Cesta Marija Gaube, podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič in predstavnica društva Margareta iz Margečana iz sosednje Hrvaške, katerega člani so tretje leto zapored obiskali prireditev v Mekotnjaku.

Obiskovalci osrednje prireditve so si lahko ogledali številne bučne aranžmaje in kulinarično razstavo bučnih specialitet, ki so jih na prireditvenem prostoru tudi pripravljali. V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in tamburaši, obiskovalci so lahko spremljali prikaz trebljenja buč ter na stojnicah degustirali različne bučne specialitete, najmlajši pa ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah.

Nagrade so tudi letos podelili lastnikom oz. pridelovalcem najtežjih buč. Pri odraslih je pridelala najtežjo bučo (200 kg) Sonja Gregorinčič, drugo najtežjo bučo (181 kg) je pridelal Ivan Gaube, tretjo najtežjo bučo (67 kg) pa je pridelal Marjan Vrabelj. Med otroci so najtežje buče pridelali Aney (164 kg), Matic (159 kg) in Teja (47 kg).

Podrobnosti sodbe: Občina Ljutomer uspela s tožbo proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.
Datum dogodka: 10.9.2019

V petek, 6. septembra 2019, je bila v županatu Mestne hiše v Ljutomeru novinarska konferenca, na kateri je bila predstavljena sodba, s katero je Občina Ljutomer uspela v tožbi proti Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. Podrobnosti sodbe sta predstavila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in odvetnik Janez Stušek iz Odvetniške pisarne Stušek d.o.o. Prisotna sta bila tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in odvetnica Edita Turičnik iz Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.

Podrobnosti sodbe predstavljene na novinarski konferenci:

»Sodišče je praktično v celoti sledilo vsem argumentom Občine Ljutomer in naložilo JPP d.o.o. da mora poleg vračila vseh neupravičeno zadrževanih sredstev neplačane najemnine v višini cca. 1 mio EUR, Občini Ljutomer hkrati poravnati še pravdne stroške v višini cca 14.000,00 EUR. Sodišče Občini Ljutomer ni priznalo zgolj zakonskih zamudnih obresti od mesečnih neplačanih zneskov najemnine in še to zgolj iz razloga, ker je bilo pri odločitvi o teku obresti potrebno upoštevati javni interes (tudi uporabnikov storitev, to je nas občanov) in ne iz razloga, ker le ti ne bi bili upravičeni. Občina Ljutomer navedeno stališče sodišča ocenjuje za povsem ustrezno argumentirano in sprejemljivo ter se z navedenim v celoti strinja ter bo škodo, ki se kaže v višini zamudnih obresti, po premisleku potencialno terjala od osebno odgovornih oseb, se pravi brez obremenjevanja uporabnikov storitev. Občini dosojena sredstva iz naslova neplačane najemnine se bodo porabila za novogradnjo, vzdrževanje oz. rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture ter za zmanjšanje vodnih izgub in udejanjanje zavez po nižjih cenah vode za občane, ob hkratnem izpolnjevanje evropskih zavez.

Sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti je dokaz, da v Občini Ljutomer delujemo strokovno, profesionalno, odgovorno in v dobro občanov in da smo ves čas govorili resnico, delovali transparentno in v korist občanov in občank.

Ob tem naj izpostavimo, da je sodišče enoznačno in nedvoumno ugotovilo ter pritrdilo praktično vsem dejstvom in argumentom, ki jih je Občina Ljutomer izpostavljala ves čas in to praktično od samega začetka postopka. Izkazalo se je, da so bila zadrževana sredstva najemnine zadrževana nezakonito in neupravičeno. Sodišče je v svoji obrazložitvi jasno razgalilo in izpostavilo povsem napačno pravno in dejansko logiko bivšega direktorja JPP ter žal tudi nekaterih občin iz sistema C, ki so nekritično sledile razzlogovanju JPP.

Spomnimo, sodišče je jasno ugotovilo, da ni res, da ni bilo pravne podlage za plačevanje najemnine (kot je ves čas trdil takratni direktor JPP). Pravna podlaga je ves čas bila, kot je to ves čas trdila Občina Ljutomer, saj se je najemno pogodbeno razmerje ves čas nemoteno vzdrževalo. Sodišče je ugotovilo tudi, da v kolikor ne bi bilo pravne podlage, bi JPP javno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Ljutomer, moralo občini nemudoma vrniti v upravljanje, ne pa da jo je ves čas nemoteno uporabljalo in z njo upravljalo. Slednje pomeni, da zatrjevana logika s strani JPP ni imela nobenega dejanskega in ne pravnega pokritja po katerikoli smeri bi se jo obravnavalo.

Dejstvo je, da je bila najemna pogodba z elementi javnega interesa, saj se z najeto infrastrukturo izvaja gospodarska javna služba, s podjetjem Javno podjetje Prlekija d.o.o. sklenjena že v letu 2010 za obdobje petih let in da to pogodbeno razmerje obstaja še danes, saj nobena od pogodbenih strank od te najemne pogodbe ni odstopila in se tudi v najem dana infrastruktura še naprej uporablja za namen javne službe, kot to izrecno ugotavlja tudi sodišče, pri čemer utemeljeno zaključuje, da je bila najemna pogodba iz leta 2010, po poteku petletnega obdobja, molče obnovljena za nedoločen čas.

Prav tako je sodišče jasno povedalo, da tudi morebitni Sklepi ostalih županov oz. ostalih občin Sistema C, ki so bili očitno zavedeni za sprejem neupravičenih sklepov zoper Občino Ljutomer, niso mogli in ne morejo vplivati na veljavnost obstoječega najemnega razmerja med Občino Ljutomer in Javnim podjetjem Prlekija d.o.o., kar je prav tako ves čas izpostavljala Občina Ljutomer.

Glede na to, da je zaradi neupravičenega zadrževanja cca 1 mio EUR Občina Ljutomer utrpela veliko škodo, ni namreč mogla pričeti z določenimi investicijami za zmanjšanje vodnih izgub, s čimer bi sledila cilju, da se čim manj obremenjuje občane, da se enako tudi ni mogla prijaviti na določene projekte za pridobitev nepovratnih sredstev ter je utrpela še drugo škodo, bo občina razmislila o sprožitvi ustreznih postopkov zoper osebno oz. individualno odgovorne osebe, saj je nesprejemljivo, da bi stroške izpada, ki je nastal kot posledica nezakonitih ravnanj posameznikov, sedaj nosili občani. 

Vsekakor pa Občina Ljutomer upa, da se s to sodbo zaključujejo nespametna ravnanja določenih akterjev, katerih namen je očitno bilo povzročanje razdora in škodljivih praks ter upa, da bo Svet ustanoviteljic JPP d.o.o., sedaj lažje, manj obremenjeno, zakonito in predvsem brez nepotrebnih težav izpeljal izzive, ki nas še čakajo oz. so pred nami na področju sistema C.«

63. praznik Občine Ljutomer - 9. dan
Datum dogodka: 6.8.2019

Zadnji, deveti dan praznovanja so člani Turističnega društva Stara Cesta pripravili 18. sodobne rimske igre. Tri ekipe so se pomerile v šestih zanimivih igrah - met kamna, tek na smučeh, zabijanje žebljev, skakanje v vrečah, balinanje na vrvici in vlečenje vrvi. Zmagala je ekipa Kameščonci SP, druga je bila ekipa Breza bar, tretja pa PGD Mekotnjak - Stara Cesta.

Kot že po tradiciji se je praznovanje občinskega praznika zaključilo s kasaškimi dirkami na ljutomerskem hipodromu. Dirko za pokal Občine Ljutomer je dobil Fjori s Sašem Seršenom, pokal za zmago pa mu je izročila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

63. praznik Občine Ljutomer - 8. dan
Datum dogodka: 6.8.2019

Osmi dan praznovanja - sobota, 3. avgust 2019 - je bil namenjen Prleškemu sejmu, največji turistični prireditvi v ljutomerski občini. Več tisoč obiskovalcev je pričakalo preko 110 sejmarjev, ki so ponujali raznovrstne proizvode, izdelke domače obrti, pristno prleško kulinariko in vrhunska vina. Kot vsako leto je bilo z bogatim programom poskrbljeno za najmlajše obiskovalce, celotno prireditev pa so za zabavo skrbeli Ansambel Štrk, Nuša Derenda, Blue planet in Skupina Gadi. Med številnimi obiskovalci sejma so bili podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek ter predstavniki delegacij pobratenih mest Fulnek in Užice.

63. praznik Občine Ljutomer - 7. dan
Datum dogodka: 5.8.2019

Sedmi dan praznovanja se je pričel v prostorih Večgeneracijskega centra Pomurja – enota Ljutomer, ki je ob drugi obletnici delovanja pripravil Dan odprtih vrat. Obiskovalci so se lahko seznanili z dejavnostjo, ki jo izvajajo na tej lokaciji, izdali pa so tudi publikacijo Artist. Zvečer je bil namenjen slavnostni prireditvi ob praznovanju 63. praznika Občine Ljutomer s podelitvijo nagrad in priznanj. Po uvodnem nadetju županske verige, ki ga je opravil najstarejši član Občinskega sveta Občine Ljutomer Jože Klemenčič, je županja mag. Olga Karba spregovorila o dosežkih minulih let, nato pa podelila nagrade in prinanja. Plaketo Občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2019 sta prejela Srečko Centrih iz Ljutomera za dolgoletno uspešno delo in izjemne dosežke na gledališkem področju ter Branko Kristl iz Ljutomera za dolgoletno uspešno delo pri razvoju kasaškega športa v občini Ljutomer. Pisno priznanje Občine Ljutomer za leto 2019 so prejeli Jurica Ferenčina, Danijela Kutnjak in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. Tudi letos je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba podelila svoja priznanja. Prejeli so jih podjetji Murales in Atrium, samostojni podjetnik Avgust Rajh, organizatorji Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina ter Ansambel Štrk. Za kulturni program so poskrbeli pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer ter glasbeniki Aljaž Ferenc, Ditka in Gorazd Čepin, čestitkam ob praznovanju občinskega praznika pa sta se pridružila tudi županja Fulneka Radka Krištofova in član mestnega sveta Užic Vidoje Drndarević.

63. praznik Občine Ljutomer - 6. dan
Datum dogodka: 5.8.2019

Šesti dan praznovanja - četrtek, 1. avgust 2019 - je bil posvečen gospodarstvenikom. V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljutomer je bila najprej organizirana okrogla miza, na kateri so prisotni govorili o položaju obrti in podjetništva v pomurski regiji in širše, nato pa je bila organizirana še tradicionalna prireditev Obrtnik leta. Ta častni naziv je letos pripadel Dušanu Zorku iz Gostilne Zorko v Borecih, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je bil slavnostni govornik, pa je posebni priznanji zbornice izročil Avgustu Rajhu, za katerega je priznanje prevzel sin Dušan, in Niku Šoštariču. Prisotnim na prireditvi sta nekaj besed namenila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba in predsednik OOZ Ljutomer Ivo Ozmec, za kulturni program pa je poskrbela Hermina Matjašič.

63. praznik Občine Ljutomer - 5. dan
Datum dogodka: 5.8.2019

Peti dan praznovanja - sreda, 31. julij 2019 - je deveto leto zapored na osrednjem trgu prleške prestolnice potekala prireditev Dan druženja – Občina na prostem. Na prireditvi so se predstavili in družili predstavniki občinskih in državnih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in društev, ki delujejo v občini Ljutomer. Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo 64 društev in 24 zavodov, podjetij in ustanov, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pa je vsem sodelujočim podelila zastavo Občine Ljutomer. Prisotni so predstavili svoje poslanstvo in naloge, ki jih opravljajo, poskrbljeno je bilo za druženje in zabavo z ansamblom Trio Prlekija, obiskovalci prireditve pa so se lahko pomerili tudi v različni športnih igrah. Občinska uprava Občine Ljutomer je izvedla nagradno igro, izmed sodelujočih, ki so pravilno odgovorili na vprašanja, pa je prvo nagrado, monografijo Ljutomera, prejel Anton Alt.

63. praznik Občine Ljutomer - 4. dan
Datum dogodka: 31.7.2019

Četrti dan (torek, 30. julij 2019) praznovanja 63. praznika Občine Ljutomer je bil posvečen kulturi. V dopoldanskem času je Splošna knjižnica Ljutomer pripravila pravljično uro, najmlajše občane pa je v Parku 1. slovenskega tabora obiskal tudi Kasač Tinko. Park s stoletnimi hrasti je bil tudi prizorišče popoldanskega dogajanja. Najprej sta Splošna knjižnica Ljutomer in Kulturno društvo Anton Krempl Mala Nedelja pripravila čitalnico na prostem in predstavitev pesniške zbirke Kava za dušo in srce, nato pa je v organizaciji literarno-dramske sekcije Kulturnega društva Ivan Kaučič Ljutomer Marko Kočar predstavil svojo prleško liriko Prgišče düše.

63. praznik Občine Ljutomer - 3. dan
Datum dogodka: 31.7.2019

Tretji dan praznovanja 63. praznika Občine Ljutomer - v ponedeljek, 29. julija 2019 - je bil posvečen turizmu. Organizirani so bili vodeni ogledi stalne razstave Anteja Trstenjaka v Mestni hiši Ljutomer in cerkvice Žalostne Matere božje na Jeruzalemu z možnostjo degustacije vin v Vinoteki Jeruzalem, v Mestni hiši Ljutomer pa sta bila popoldan dogodka, na katerih je bilo govora o pomenu trajnostnega turizma in postopkih za pridobitev znaka Slovenia Green, predstavljene pa so bile tudi smernice razvoja turizma v ljutomerski občini in predstavljen primer dobre prakse ustanovitve zadruge. Jana Apih, direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma, je med drugim govorila o tem kako si lahko ponudnik poveča konkurenčnost in privlačnost, vodja Centra alternativne in avtonomne produkcije Karolina Babič je spregovorila o zadružništvu v Sloveniji, direktor Vinarske zadruge Haloze Jernej Golc je podrobneje predstavil delovanje njihove zadruge, v katero je vključenih že več kot 30 vinogradnikov, ob zaključku dogodka pa je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič predstavil smernice razvoja turizma v ljutomerski občini. Občina Ljutomer je ustanovitev zadruge prijavila na razpis LAS Prlekija, po pridobljeni pozitivni odloči o sofinanciranju pa se bo pričela uresničevati zamisel razvoja turizma na območju ljutomerske občine.

63. praznik Občine Ljutomer - 2. dan
Datum dogodka: 31.7.2019

Drugi dan praznovanja – nedelja, 28. julij 2019 – poimenovan Dan generacij je bila v dopoldanskem času svojemu namenu predana komunalna infrastruktura v stanovanjski soseski Juršovka – Kamenščak. Gre za novo sosesko v ljutomerski občini, v kateri so že vse parcele prodane, prvi stanovalci pa so se že preselili v nove hiše. Skupna vrednost opravljenih del, ki jih je izvajalo Komunalno podjetje Ormož, znaša nekaj več kot 335 tisoč evrov. V sklopu investicije sta bili zgrajeni dve povezovalni cesti, meteorna in fekalna kanalizacija, javna razsvetljava, pločnik in stopnišče.

Ker je nekoliko zagodlo vreme sta bila nedeljska degustacija vrhunskih vin ob glasbeni spremljavi in prižig nove razsvetljave na košarkarskem igrišču za dvorano ŠIC Ljutomer odpovedani, praznično dogajanje za otroke pa je bilo iz Parka 1. slovenskega tabora preseljeno v dvorano ŠIC Ljutomer. Kljub spremembi lokacije se je zbralo veliko otrok, njihovih staršev in starih staršev, ki so preživeli prijetne popoldanske urice v družbi Zavoda Enostavno Prijatelji. Člani tega zavoda so poskrbeli za poslikave obraza, za otroke so pripravili športni poligon, otroci so ustvarjali slike velikanke, za popestritev dogajanja pa sta s predstavo poskrbeli čebelici Tinka in Tonka.

63. praznik Občine Ljutomer - 1. dan
Datum dogodka: 31.7.2019

V uvod dogajanja ob 63. prazniku Občine Ljutomer - sobota, 27. julij 2019 - so se zgodaj dopoldan pričele Športno rekreativne igre v organizaciji Športne zveze Ljutomer. Več kot 150 udeležencev se je udeležilo številnih aktivnosti, ki so trajale do poznega popoldneva. V okviru Športno rekreativnih iger so na letnem kopališču izvedli tudi osme kopališke igre.

Sobota je bila tudi v znamenju odprtja dveh novozgrajenih mostov čez potok Turja na območju Krajevne skupnosti Mala Nedelja. Lani septembra je neurje oba mostova poškodovalo do te mere, da ju je bilo potrebno porušiti. Občina Ljutomer je hitro ukrepala. Pri projektantu Plangrad Inženiring d.o.o. je bila naročena projektna dokumentacija, družba Nograd Lotmerk d.o.o. pa je do decembra zaključila z izgradnjo samih mostnih konstrukcij. Mostova v Kuršincih in Drakovcih sta končno podobo dobila v tem letu. Skupni strošek izgradnje mostov je znašal okoli 162 tisoč evrov. Tako v Kuršincih, kot tudi v Drakovcih, se je otvoritve udeležilo veliko krajanov, ki so izrazili zadovoljstvo nad ponovno vzpostavitvijo prometnih povezav, ki jih porušena mostova kratek čas nista omogočala.

Prvi dan praznovanja občinskega praznika so sklenili v Športno rekreacijskem centru Kostanjevica na Stari Cesti. Enajst ekip je do zgodnjih nedeljskih jutranjih ur merilo moči na tradicionalnem, že šestem turnirju v odbojki na mivki.

Podpisana pogodba o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture
Datum dogodka: 26.7.2019

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in direktor Javnega podjetja Prlekija dr. Peter Kralj sta v petek, 26. julija 2019 podpisala Pogodbo o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«. S pogodbo sta bila oddana v najem kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava, katerega lastnica oz. solastnica je Občina Ljutomer. S sklenitvijo te pogodbe je bilo izvedeno še zadnje dejanje za zakonito in pravilno zaračunavanje cen storitev javnih služb občanom Občine Ljutomer s strani Javnega podjetja Prlekija. Pred tem je namreč županja že podpisala tudi pogodbo na področju vodooskrbe, občinski svet pa je podal pozitivno mnenje k predlagani ceni vode.

Podpis pogodbe za izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni - 2. faza
Datum dogodka: 26.7.2019

V prostorih županata Mestne hiše v Ljutomeru je v petek, 26. julija 2019, potekala novinarska konferenca, na kateri sta županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predstavnik družbe Nograd d.o.o. Drago Novak podpisala pogodbo za izgradnjo komunalne infrastrukture v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru – 2. faza.

Občina Ljutomer je komunalno infrastrukturo na prvem delu območja poslovne cone zgradila v letu 2015. Večina zemljišč je bila v območju predmetne poslovne cone zainteresiranim investitorjem prodana, zgrajenih je že tudi nekaj novih poslovnih objektov. Lansko leto si je Občina Ljutomer pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje še za izgradnjo infrastrukture v nadaljevanju poslovne cone.

Takoj po sprejetju proračuna Občine Ljutomer za leto 2019 je bilo v mesecu maju objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje potrebne infrastrukture. Oddane so bile štiri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 247.382,74 evra.

Projektno dokumentacijo je izdelal AMV Plan, Aljaž Vesenjak s.p., Murnikova ulica 26, 2000 Maribor. Nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Izdelovalec varnostnega načrta in izvajalec koordinacije varstva pri delu bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci. Rok končanja del je do konca oktobra 2019.

V sklopu projekta se bo zgradila manjkajoča dovozna cesta v dolžini 260 metrov, meteorna kanalizacija v dolžini 251 metrov, fekalna kanalizacija v dolžini 181 metrov in vodovod v dolžini 220 metrov, uredila pa se bo tudi javna razsvetljava v dolžini 280 metrov.

Novinarska konferenca ob 63. prazniku Občine Ljutomer
Datum dogodka: 23.7.2019

V torek, 23. julija 2019, je v županatu Mestne hiše v Ljutomeru potekala novinarska konferenca, na kateri so županja mag. Olga Karba, podžupan Niko Miholič in predstavniki organizatorjev posameznih prireditev predstavili dogodke ob 63. prazniku Občine Ljutomer. Od sobote, 27. julija, do nedelje, 4. avgusta 2019, se bo zvrstilo blizu 30 prireditev. Podroben urnik prireditev ob praznovanju občinskega praznika je v prilogi.

Grossmannov festival fantastičnega filma in vina
Datum dogodka: 23.7.2019

V Ljutomeru je med 16. in 20. julijem 2019 potekal 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Prikazanih je bilo rekordnih 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 kratkih filmov iz 36 držav, od tega v tekmovalnem programu šest celovečercev, sedem glasbenih dokumentarcev in 28 kratkih filmov. Glavno nagrado festivala, Hudega mačka, je prejel indijski film Tumbbad v režiji Rahija Anila Barveja in Adesha Prasada. Po izboru občinstva je nagrado za najboljši celovečerec prejel madžarski triler X-Izkoriščani (režiser Karoly Ujj Meszaros). Hrupnega mačka so podelili danskemu glasbenemu dokumentarcu Allinovi režiserja Samija Saifa. Za dobitnika Slakovega hudega mačka za najboljši kratki film so izbrali izraelski kratkometražec z naslovom Moj prvi režiserja Asafa Livnija, posebno omembo si je prislužil španski film La Noria režiserja Carlosa Baena, Melies D'Argent, nagrada Evropske federacije festivalov fantastičnega filma za najboljši evropski fantastični kratki film, pa gre v roke španskega režiserja Raula Mongeja za film Upi. Zmagovalni film Male delavnice groze je Smrtni greh režiserke Vanje Lee Kocen. Vinski šampion Hudi maček za najboljše vino je prejel polsuhi muškat otonel Vinoreje Kaučič. Častna huda mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji sta letos prejela igralka Christina Lindberg in režiser Sam Firstenberg.

Pričel se je 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina
Datum dogodka: 17.7.2019

Ljutomer je med torkom, 16. in soboto, 20. julija 2019,  v znamenju filma in vina. Prizadevni organizatorji namreč že 15. leto zapored pripravljajo Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, na katerem se letos predvaja rekordnih 35 celovečernih filmov, 12 dokumentarcev in 43 kratkih filmov iz 38 držav, obiskovalci pa bodo med petimi vinskimi vzorci izbirali prejemnika nagrade Vinski šampion hudi maček. Na otvoritveni slovesnosti na osrednjem ljutomerskem trgu so obiskovalce nagovorili programski direktor festivala Tomaž Horvat, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in kulturni minister Zoran Poznič. Festival se bo zaključil v soboto, 20. julija 2019, s povorko Zombie walk in podelitvijo festivalskih nagrad.

Prvi ŠPOR(t)HET v Ljutomeru
Datum dogodka: 17.7.2019

Prleški študentski klub je na novih zunanjih športnih površinah za dvorano Športno izobraževalnega centra v Ljutomeru v nedeljo, 14. julija 2019, pripravil 1. ŠPOR(t)HET. Na prireditvi so se udeleženci pomerili v ulični košarki, malem nogometu in rolkanju (skejtanje).

V ulični košarki se je pomerilo sedem ekip. V velikem finalu je ekipa King Quattro, za katero so igrali Jaka Kovač, Jaka Pečak, Leon Jabec in Rok Vudošek, s 15 : 13 premagala ekipo Kafanci, za katero so nastopili Aljaž Kranjc, Uroš Ivanovič in Timi Pezdiček.  Tretje mesto je osvojila ekipa Dudes with balls (Miha Leben, Matej Stanič, Sebastian Holc, Mihec Korpič).

V malem nogometu so nastopile štiri ekipe. Prvo mesto je zasedla ekipa Kapela Ekosen v sestavi Bojan Klemenčič, Urban Senekovič, Simon Krajnc, Marko Senekovič, Tadej Romih in Marcel Vindiš. Drugo mesto je osvojil Šport plus Ljutomer (Nino Novak, Tilen Semenič, Tomaž Podgorelec, Tilen Nemec, Andrej Lotrič, Tomaž Kramar, Nejc Tršovec, Patrick Jelen), tretje mesto pa je pripadlo ekipi  ZE ART Ljutomer (Žiga Zelko, Filip Kosi, Jan Kristofič, Žan Cof, Tine Mikl, Patrik Žnidarič, Bastian Feuš, Tristan Lipovec). Najboljši strelec turnirja je bil Bojan Klemenčič, najboljši igralec Filip Kosi, najboljši vratar pa Nejc Tršovec.

Na skate poligonu se je merilo osem tekmovalcev. Zmagal je Tilen Slekovec, drugo mesto je zasedel Tomaž Praunseis, tretje pa Luka Pen. Pokale najboljšim sta podeljevala predsednik Prleškega študenstkega kluba Mario Zuzzi in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.

Zaključni turnir poletne lige odbojke na mivki
Datum dogodka: 15.7.2019

V soboto, 6. julija 2019, je bil zaključni turnir 14. sezone poletne lige odbojke na mivki Športne zveze Ljutomer. Šestnajst ekip, ki so bile razdeljene v dve skupini, je v dveh mesecih najprej odigralo pet predtekmovalnih turnirjev, iz vsake skupine pa so se po štiri ekipe uvrstile na zaključni turnir, na katerem so največ uspeha imeli člani odbojkarskega kluba (OK) Ljutomer. Zaključni turnir so izvedli na letnem kopališču v Ljutomeru, v polfinale, kjer so se ekipe merile na dva dobljena niza do 15 osvojenih točk, pa so se uvrstili OK Ljutomer, ŠD Cven, Expano team ter Društvo cvenskih čehov in diklin. V prvem polfinalu je OK Ljutomer z 2 : 0 (9, 12) premagal ŠD Cven, Expano team pa je bil prav tako z 2 : 0 (4, 15) boljši od Društva cvenskih čehov in diklin. V tekmi za tretje mesto je Društvo cvenskih čehov in diklin z 2 : 0 (11, 9) premagalo ŠD Cven. V velikem finalu sta se ekipi pomerili na dva dobljena niza do 21 osvojenih točk. OK Ljutomer je v izredno izenačeni tekmi slavil z 2 : 0 (19, 19).

Ljutomer je gostil evropsko prvenstvo v twirlingu
Datum dogodka: 15.7.2019

Ljutomer je med 5. in 7. julijem 2019 gostil evropsko prvenstvo v twirlingu. V dvorani Športno izobraževalnega centra Ljutomer je nastopilo okoli 200 tekmovalcev iz šestih držav. Slovenska izbrana vrsta, v kateri pa ni bilo tekmovalcev iz dežele ob reki Muri, je v skupnem seštevku osvojila drugo mesto. Slavila je Katalonija, tretje mesto pa je zasedla Irska. Otvoritvene slovesnosti prvenstva se je udeležil tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič, ki je izrazil dobrodošlico udeležencem, še posebej gostom iz Katalonije, ki so prvič pod skupno zastavo gostovali v Prlekiji.

Strani