Galerija

Templarji s sedežem na Jeruzalemu
Datum dogodka: 10.5.2014

Na Jeruzalemu, je v soboto, 10. maja, s slavnostnim odkritjem plošče potekala svečana umestitev Društva vitezov jeruzalemskega templja (DVJT) v Dvorec Jeruzalem. S tem je sedež društva uradno umeščen v Dvorec Jeruzalem. V kulturnem programu so nastopili ljutomerski folkloristi in tamburaši, za pogostitev pa so poskrbeli vinarji in Klub prleških babic. Čestitke za zelo lepo prireditev, za poslanstvo in odločitev, da je sedež v Jeruzalemu.

Prireditev ob 30-letnici folklorne skupine Društva upokojencev Ljutomer
Datum dogodka: 9.5.2014

Folklorna skupina, ki deluje v okviru Društva upokojencev Ljutomer, je 9. maja 2014 v Domu kulture Ljutomer z jubilejno prireditvijo obeležila 30-letnico delovanja. Obiskovalcem se je predstavila z venčkom izbranih folklornih plesov. Ob tej priložnosti so v goste povabili tudi Folklorno skupino Turistično kulturnega društva Babinci in Folklorno skupino Metla iz TKD Miklavž pri Ormožu. Prireditev sta s svojim nastopom popestrili tudi tamburaški skupini Mlade strune iz Pristave in Bisernica iz Društva upokojencev Ljutomer. Jelka Vrbnjak, članica Literarne sekcije Društva upokojencev Ljutomer, je jubilantom podarila pesem z naslovom Ob tridesetletnici ljutomerske folklore. Članom Folklorne skupine sta bili podeljeni tudi dve bronasti, pet srebrnih in ena zlata Maroltova značka ter dve srebrni Gallusovi znački. Zahvalo in občudovanje je slavljencem izrekla tudi mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer. Poudarila je pomen druženja in ohranjanja ljudskih pesmi in plesov. Ob tem je članom skupine čestitala in jim predala priznanje za vzpodbudo pri nadaljnjem delu.

Spominska slovesnost ob 70-letnici ustrelitve talcev pri Ribičevem mlinu in ob dnevu upora proti okupatorju
Datum dogodka: 25.4.2014

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta ob 70-letnici ustrelitve talcev pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih in bližajočem se državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, 25. 4. 2014 pripravila spominsko slovesnost, ki je zaradi slabega vremena potekala v telovadnici Osnovne šole Janka Ribiča v Cezanjevcih. Spoštovanje do ustreljenih talcev so s svojo prisotnostjo izkazali številni gostje, med drugimi namestnik vodje Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani Kiril Eršov, sorodniki ustreljenih talcev in predstavniki častniških, veteranskih in domoljubnih organizacij ter sodelujoči na natečaju »Spominska obeležja pripovedujejo«. Osrednji govornik na slovesnosti je bil Marjan Ribič, brat pred sedmimi desetletji ustreljenega Janka Ribiča. Udeležencem je na doživet čustven način pripovedoval svoje spomine na tisti čas in usodni dan ter v zaključku pozval Prleke k večji složnosti. Delegaciji, ki sta ju vodila namestnik vodje Ruskega centra znanosti in kulture Kiril Eršov in županja mag. Olga Karba, sta po končani slovesnosti položili vence k obnovljenemu spomeniku talcem pri Ribičevem mlinu.

15. let delovanja Kluba managerjev Prlekija 2000
Datum dogodka: 24.4.2014

V Ljutomeru je bil pred petnajstimi leti ustanovljen Klub managerjev Prlekija 2000, katerega sedaj kot predsednik vodi Božo Knehtl, direktor družbe Atrium. Na slovesnosti ob obletnici, ki je potekala 24. 4. 2014 v dvorani Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, so spregovorili o trenutni gospodarski situaciji ter izzivih in težavah, s katerimi se danes soočajo gospodarstveniki. Ob praznovanju obletnice so člani Kluba managerjev Prlekija 2000 poskrbeli za ponatis knjige znanega pisatelja in kulturnega delavca Jana Baukarta z naslovom Štorije vüjeca Balaža. Financirali so natis 400 izvodov knjige, ki predstavlja neprecenljivo zgodovinsko, etnološko in jezikovno vrednost iz življenja Prlekov. Ponatis knjige ni mišljen za komercialne namene, saj knjiga ni namenjena prodaji. Na prireditvi so obiskovalcem brezplačno razdelili okoli 100 knjig, nekaj izvodov knjig bo podarjenih knjižnicam in Občini Ljutomer, preostale knjige pa so bile razdeljene med člane kluba, donatorje. Vsi obiskovalci tokratne slovesnosti so vsebino knjige spoznali skozi zanimiv način, za katerega so na odru poskrbeli Marko Rus in vokalna skupina Leščeček iz Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej.

Skupščina Gasilske zveze Ljutomer
Datum dogodka: 24.4.2014

V četrtek 24. aprila je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Ljutomer v prostorih gasilskega doma Branoslavci. Gasilska zveza Ljutomer povezuje 28 prostovoljnih gasilskih društev z območja Občine Ljutomer, Občine Veržej in Občine Razkrižje. Na skupščini je bilo prisotnih 25 delegatov z glasovalno pravico. Zbrane je pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je poudarila pomen javne gasilske službe in se zahvalila vsem gasilcem in gasilkam, ki prostovoljno opravljajo pomembno poslanstvo nudenja pomoči prizadetim ob požarih ter naravnih ali drugih nesrečah v Občini Ljutomer, pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Po izvolitvi organov skupščine in sprejemu Poslovnika o delu skupščine, so bila obravnavana poročila o delu in finančno poročilo Gasilske zveze Ljutomer v letu 2013. V nadaljevanju so bile obravnavana dopolnila Statuta gasilske zveze Ljutomer, ter sprejem programa dela za leto 2014. Za eno leto je bil izvoljen nov praporščak Gasilske zveze Ljutomer, ki je član Prostovoljnega gasilskega društva Cven. Delegate na skupščini in goste so nagovorili in pozdravili še: Slavko Petovar, župan občine Veržej, Dušan Utroša, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in regijski gasilski poveljnik. Predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus je prebral pozdravno pismo Martina Smodiša, regijskega poveljnika Civilne zaščite za Pomurje. Zbrane je pozdravil tudi Branko Novak, poveljnik občinskega štaba CZ občine Ljutomer in pa predstavniki Gasilskih zvez Ormož, Križevci pri Ljutomeru, Juršinci, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Beltinci. Po skupščini je sledil podpis Aneksov k Pogodb o opravljanju gasilske javne službe za občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje. Občina Ljutomer za področje gasilstva v letu 2014 namenja skupno 199.000,00 EUR.

Obisk gospoda Borisa Pahorja
Datum dogodka: 18.4.2014

Ljutomer je 18. 4. 2014 obiskal velik pisatelj in domoljub gospod Boris Pahor. V županatu  Mestne hiše je potekal sprejem, kjer smo mu zbrani zaželeli dobro počutje pri nas v Prlekiji in zahvalili za dober vzgled, saj je gospod Pahor prvi, ki zagovarja dejstvo,  da je edina rešitev v enotni družbi. Pri nas v Prlekiji mu je zelo všeč, saj je v zanimivem klepetu je med drugim povedal: »Čudim se, da tak del Slovenije pride tako malo do veljave. Lahko ste ponosni na svoj kraj, vidi se, da imate v bližini Avstrijo, saj imate red in moram priznati, da ste v Pomurju celo prijaznejši kot so ljudje na Primorskem. In če bom še kaj naredil, dokler sem še živ, bom napisal in priporočal ljudem, da bolje spoznajo Slovenijo. Naš problem pa ni le v nepoznavanju samih sebe, naš problem je predvsem v tem, da ne čutimo naroda. Mi živimo narod, ne da bi se ga zavedali«. Po sprejemu je gospod Pahor, ki je kljub svojim letom še zelo vitalen in poln življenjske energije, obiskal Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, muzej Ljutomerski kasač in Jeruzalem.

Mavrični vrtiljak 2014
Datum dogodka: 16.4.2014

V polni dvorani Doma kulture Ljutomer je 16. 4. 2014 potekal Mavrični vrtiljak, na katerem se vsako leto srečajo vrtci iz Upravne enote Ljutomer. Tudi letos so nas s plesom, petjem in recitiranjem razveselili otroci iz vrtcev Ljutomer, Stročja vas, Razkrižje, Cven, Križevci Cezanjevci, Gresovščak, Stara Cesta in Mala Nedelja. Hvala vzgojiteljicam iz Vrtca Cven, ki je letos prevzel organizacijo in vodenje ter Društvu prijateljev mladine Ljutomer, ki že vrsto let uspešno bedi nad prireditvijo. Ob tem gre posebna zahvala predsednici društva Bojani Majerič, ki letos zaključuje svoj mandat.

Sajenje trte
Datum dogodka: 16.4.2014

Družina Puklavec in ekipa p&f winers so 16. 4. 2014 pripravili edinstven dogodek Sajenje trt v vinogradu ob zidanici Malek. Županja se je odzvala njihovemu povabilu in ob tej priložnosti, skupaj s številnimi predstavniki podjetij in znanimi Slovenci, posadila 10 trt sorte Šipon. Naš največji slovenski vinar je obljubil, da bo posajeno trto skrbno varoval tako, da čez dobri dve leti že lahko pričakujemo prvo vino.

Leto 2014 je leto ljutomerskega kasača
Datum dogodka: 15.4.2014

Letos mineva 140 let od prvih konjskih dirk na Slovenskem, zato je ljutomerski občinski svet na pobudo Kasaškega kluba Ljutomer letošnje leto razglasil za leto ljutomerskega kasača. Na novinarski konferenci, ki je potekala 15. 4. 2014, je županja  s predsednikom Kasaškega kluba Ljutomer mag. Jankom Slavičem in sodelavci predstavila dogodke, ki jih v okviru praznovanja Občina Ljutomer pripravlja  skupaj s kasaškim klubom. Ob tej priložnosti je občina tudi izdelala različno promocijsko gradivo, želja Kasaškega kluba Ljutomer ob tej visoki obletnici pa je, da bi na podlagi že izdelane makete konja, na ljutomerskem krožišču postavili kip konja.

36. revija javnih glasbenih šol Pomurja
Datum dogodka: 10.4.2014

Letos je bila Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer gostiteljica 36. revije javnih glasbenih šol Pomurja. Revija se je odvijala 10. 4. 2014 v Domu kulture Ljutomer. Na odru so se predstavili mladi glasbeniki iz glasbenih šol Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer. Obiskovalci so lahko uživali ob interpretaciji glasbenih del na različnih instrumentih. Zahvala gre ravnatelju in glasbeni šoli za odlično organizacijo in izvedbo glasbenega dogodka.

Odprtje bivalne enote Doma starejših občanov Ljutomer v Stročji vasi za stanovalce z demenco
Datum dogodka: 9.4.2014

V sredo, 9. 4. 2014, je bila slovesno odprta Bivalna enota za stanovalce z demenco v Stročji vasi. Prve stanovalce je sprejela že 26. 2. 2014. Bivalna enota je bila zgrajena s sredstvi državnega proračuna (75% delež, gradbena in obrtna dela ter del opreme), Občine Ljutomer (15% delež, parcela z oproščenim davkom, odstranitev starega objekta šole) in Doma starejših občanov Ljutomer (10% delež, projektna dokumentacija, projektantski nadzor, del opreme). Skupna vrednost investicije znaša 2,1 mio EUR. Bivalna enota je zasnovana za 24 stanovalcev. V njej sta 2 gospodinjski skupini za po 12 stanovalcev. Vsaka skupina je zase zaključen življenjski prostor. Vmes je le nekaj najnujnejših skupnih prostorov. Stanovalci bivajo v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Središče skupine pa je dovolj velik povezan prostor kuhinje, jedilnice in dnevnega bivanja. Stanovalci imajo možnost zadrževanja tudi zunaj na veliki skupni pokriti terasi, na terasah sob in na skoraj 70 arov veliki urejeni okolici.

Tri desetletja karateja v Ljutomeru
Datum dogodka: 6.4.2014

Karate sekcija TVD Partizana Ljutomer je slavila častitljivo obletnico svojega delovanja. Na prireditvi Tri desetletja karateja v Lotmerki, ki je potekala 6. 4. 2014, so obeležili trideset let aktivnega delovanja, saj je Ricardo Žibrat, natanko 8. 3. 1984, opravil prvi vpis novih članov in od takrat naprej neprekinjeno ter zelo uspešno vodi delo ljutomerskih karateistov. Še enkrat iskrene čestitke in zahvala TVD Partizan, še posebej vodji in trenerju Karate sekcije Ricardu Žibratu, ki daje zgled in vzpodbudo številnim mladim karateistom, kar dokazujejo odlični rezultati na državnih in svetovnih tekmovanjih.

Dan odprtih vrat v Vrtcu Ljutomer
Datum dogodka: 3.4.2014

V vrtcu Ljutomer je vedno pestro dogajanje, še posebej pa so se potrudili 3. 4.2014, ko so na veliko odprli svoja vrata vsem obiskovalcem. Kljub prostorski stiski so otroci vedno dobro razpoloženi, predvsem pa ustvarjalni in pripravljeni na nova znanja, katera pridno črpajo od svojih vzgojiteljic. Hvala ravnateljici, vsem vzgojiteljicam, še posebej pa najmlajšim, ki so vse obiskovalce razveselili s svojim nastopom.

Potopisno predavanje
Datum dogodka: 3.4.2014

Gospa Sabina Barbarič je 3. 4. 2014 predstavila svoje popotovanje po dveh biserih Južne Amerike, Peruju in Boliviji. Do zadnjega kotička napolnjena dvorana Golarjeve hiše je skupaj z gospo Barbarič podoživela neprecenljivo popotniško izkušnjo, na katero se je s prijateljema podala za tri tedne. Hvala gospe Barbarič, da je to izkušnjo delila tudi z Ljutomerčani in Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za pomoč pri organizaciji.

Baletna predstava Trnuljčica
Datum dogodka: 29.3.2014

Baletni oddelek Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer je 29. 3. 2014 v Domu kulture Ljutomer, premierno predstavil prvo baletno predstavo v zgodovini obstoja šole. Pred polno dvorano so v vlogah zgodbe o Trnuljčici zaplesale mlade balerine pod mentorstvom in koreografijo Ane Germ. Plesalo je 45 balerin oddelka plesne pripravnice in baleta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Ker v Ljutomeru zaenkrat še nimajo moških plesalcev baleta, so si kralja in princa sposodili iz Maribora. Glavno vlogo Aurore je odplesala Nuša Krajnčan, zlobno vilo Carabosse Mia Belak, dobro vilo Jorgovano pa Rebeka Kerčmar. Za kustomografijo je poskrbela Lucija Lilić Medved, za scenografijo pa Drago Ficko in Danijel Blagovič.

Dialog mladih
Datum dogodka: 23.3.2014

Na Dialogu mladih, ki je potekal 22. In 23. 3. 2014 na Turistični kmetiji Puklavec, so se mladi iz pomursko-dravske regije pogovarjali o vsebinah s področja mladinskega sektorja. Zaključke in predloge so predstavili odločevalcem iz domačega okolja. Ta dvodnevni dogodek je eden od desetih, ki so bili v letošnjem letu organizirani po Sloveniji. Nosilec dogodka je bil Mladinski svet Ljutomer v sodelovanju z Mladinskim centrom Prlekije-Pokrajinskim centrom nevladnih organizacij in Občino Ljutomer. Projekt poteka pod okriljem Mla-dinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa.

Zahvala ljutomerski gimnaziji
Datum dogodka: 21.3.2014

Mednarodni debatni vikend na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, ki je potekal na začetku meseca marca, je zahteven projekt, za katerim stoji skupina profesorjev, ki ob podpori ravnatelja in sodelavcev na gimnaziji, že več let zapored skrbi za njegovo uspešno izvedbo. Ob tej priložnosti je županja Martini Domajnko, Liani Miholič, Sašu Pergarju in Martini Vogrinec v zahvalo za izjemno angažiranje podarila monografijo Ljutomera.

Obisk ljutomerske vinske kraljice
Datum dogodka: 21.3.2014

Srečanje z ljutomersko vinsko kraljico Ines Munda, ki je bila konec prejšnjega leta okronana za Martino XVII., je potekalo v sproščenem in prijetnem vzdušju. Z županjo sta se srečali 21. 3. 2014 v županatu Mestne hiše in ob zanimivem klepetu ugotavljali prednosti ter pomanjkljivosti razvoja turizma v naši občini. Ob tej priložnosti ji je županja zaželela veliko uspeha in se zahvalila za pomoč in trud, ki ga bo, kot naša nova vinska kraljica, vložila v povečanje prepoznavnosti Ljutomera ter celotne Prlekije, kot turističnega območja.

Dobrodelna prireditev župnijske Karitas ob materinskem dnevu
Datum dogodka: 21.3.2014

Župnijska Karitas Ljutomer je ob materinskem dnevu 21. 3. 2014 v Kulturnem domu Ljutomer pripravila dobrodelno prireditev, katere rdeča nit je bila gradnja hiše s trdnimi temelji, v smislu gradnje dobrih družinskih odnosov in izoblikovanja humanitarnih vrlin. Čestitke organizatorju in gospe Mariji Pušenjak, tajnici župnijske Karitas, za uspešno izpeljano prireditev, na kateri se je zbralo več kot 2.000 evrov, ki jih bodo namenili trem družinam za nakup življenjskih potrebščin. Velika zahvala pa gre številnim nastopajočim, ki so s svojim iskrenim nastopom pomagali graditi temelje humanitarnih vrlin.

10 let Društva za osteoporozo Ljutomer
Datum dogodka: 19.3.2014

Društvo za osteoporozo Ljutomer je 19. 3. 2014 obeležilo svojo 10. obletnico delovanja. V društvu, kjer so zelo aktivni, svoje člane redno seznanjajo s potekom in posledicami te bolezni ter organizirajo različne preventivne preglede in podobne aktivnosti. Iskrene čestitke ob obletnici delovanja društva, velika zahvala pa gre predsednici društva Vlasti Markovič, ki skrbno vodi dejavnosti društva in skrbi, da je med člani vedno prisotna dobra volja ter pozitivno vzdušje.

Strani