Galerija

Potekale so konstitutivne seje svetov krajevnih skupnosti
Datum dogodka: 5.11.2014

V županatu Mestne hiše Ljutomer so 5. 11. 2014 potekale konstitutivne seje svetov vseh devetih krajevnih skupnosti na območju občine Ljutomer, na katerih so člani opravili pregled poročila občinske volilne komisije o izidu volitev in potrdili mandate članov sveta krajevne skupnosti. Prav tako so člani med seboj izvolili predsednika sveta krajevne skupnosti, nekateri pa tudi podpredsednika oz. podpredsednico.

 

Člani Sveta KS Cezanjevci:

Franc Slokan, Vogričevci 24, Ljutomer, predsednik

Katja Vunderl, Cezanjevci 10 a, Ljutomer

Aleš Lipovec, Cezanjevci 40 b, Ljutomer

Feliks Juterša, Cezanjevci 55 c, Ljutomer

Andrej Trstenjak, Branoslavci 21 c, Ljutomer

Melita Hanžekovič, Branoslavci 16, Ljutomer

Stanislav Senčar, Vogričevci 17, Ljutomer

Eva Štuhec, Zgornji Kamenščak 13, Ljutomer

Darko Sobočan, Vidanovci 1 e, Ljutomer

 

Člani Sveta KS Cven:

Samo Škrget, Cven 49 d, Ljutomer, predsednik

Andrej Smodiš, Krapje 54 a, Veržej

Boro Zemljak, Cven 79 e, Ljutomer

Jakob Sabotin, Cven 44, Ljutomer

Janja Feuš, Mota 62, Ljutomer

Franc Rošker, Mota 51 a, Ljutomer

Klaudija Velnar, Krapje 19, Veržej

 

Člani Sveta KS Krištanci, Šalinci, Grlava:

Miha Šoštarič, Šalinci 1 c, Križevci pri Ljutomeru, predsednik

Aleš Štefanec, Krištanci 7, Križevci pri Ljutomeru

Sonja Filipič, Krištanci 1 a, Križevci pri Ljutomeru

Slavica Sunčič, Krištanci 10 b, Križevci pri Ljutomeru

mag. Milko Lebarič, Šalinci 30, Križevci pri Ljutomeru

Ema Nemec, Šalinci 19 c, Križevci pri Ljutomeru

Gabrijela Taljan, Grlava 14, Križevci pri Ljutomeru

Davorin Novak, Grlava 8, Križevci pri Ljutomeru

Branko Sovič, Grlava 18, Križevci pri Ljutomeru

 

Člani Sveta KS Ljutomer:

Cvetko Melin, Aškerčeva ulica 16, Ljutomer, predsednik

Niko Miholič, Postružnikova ulica 12, Ljutomer, podpredsednik,

Jože Panič, Užiška ulica 1, Ljutomer

Marko Niko Šoštarič, Vinka Megle ulica 4, Ljutomer

Marija Vičar, Ormoška cesta 15, Ljutomer

Anton Hvalec, Razlagova ulica 33, Ljutomer

Jože Zadravec, Spodnji Kamenščak 18 b, Ljutomer

Marija Zadravec, Noršinci pri Ljutomeru 20, Ljutomer

Darinka Štuhec, Babinci 61, Ljutomer.

 

Člani Sveta KS Mala Nedelja:

Viljem Vajda, Kuršinci 60, Mala Nedelja, predsednik

Vladimir Smrekar, Moravci v Slovenskih Goricah 5, Mala Nedelja

Mirko Vrbnjak, Moravci v Slovenskih Goricah 46, Mala Nedelja

Maksimiljan Cvetko, Drakovci 42 a, Mala Nedelja

Kristijan Kšela, Drakovci 32 a, Mala Nedelja

Manfred Vreča, Bučkovci 61, Mala Nedelja

Tomaž Šišernik, Mala Nedelja 58, Mala Nedelja

Bernarda Gerič Kšela, Kuršinci 45 a, Mala Nedelja

Milan Murkovič, Bodislavci 19, Mala Nedelja

 

Člani Sveta KS Radoslavci:

Janez Rudolf, Radoslavci 45, Mala Nedelja, predsednik

Irena Žinko, Precetinci 16 a, Mala Nedelja, podpredsednica,

Jernej Horvatič, Radoslavci 6 a, Mala Nedelja

Venčeslav Rakuša, Sitarovci 2, Mala Nedelja

Emil Petek, Precetinci 31 a, Mala Nedelja

Alojz Ciglarič, Godemarci 8, Mala Nedelja

Marija Ciglarič, Godemarci 20, Mala Nedelja

 

Člani Sveta KS Stara Cesta:

Robert Kosmajer, Desnjak 11, Ljutomer, predsednik

Silvo Potočnik, Mekotnjak 34, Ljutomer, podpredsednik

Zlatko Kralj, Desnjak 37, Ljutomer

Natalija Kralj, Desnjak 37, Ljutomer

Anita Kumer, Mekotnjak 41 a, Ljutomer

Marjan Kaučič, Mekotnjak 44, Ljutomer

Janko Špindler, Stara Cesta 62, Ljutomer

Milica Špindler, Stara Cesta 64, Ljutomer

Manuela Kuhar, Stara Cesta 34 a, Ljutomer

 

Člani Sveta KS Stročja vas:

Srečko Mihorič, Stročja vas 72, Ljutomer, predsednik

Jože Sedmak, Globoka 43 a, Ljutomer

Milan Sovič, Nunska Graba 32, Ljutomer

Dušan Kosi, Presika 8, Ljutomer

Herman Bogdan, Pristava 26 a, Ljutomer

Marica Fijavž, Pristava 16 a, Ljutomer

Andrej Žnidarič, Podgradje 20, Ljutomer

Nada Marinič, Podgradje 23, Ljutomer

Ignac Šiško, Rinčetova Graba 24, Ljutomer

Anton Šnajder, Stročja vas 90, Ljutomer

Marjeta Kuhar, Stročja vas 2 b, Ljutomer

 

Člani Sveta KS Železne Dveri:

Marjan Munda, Radomerščak 44, Ljutomer, predsednik

Božidar Bogša, Cuber 1, Ljutomer

Matevž Kaučič, Gresovščak 6, Ljutomer

Alojz Šut, Ilovci 21, Miklavž pri Ormožu

Cvetka Slavinec, Jeruzalem 4, Ivanjkovci

Borut Vajda, Plešivica 1, Ivanjkovci

Boštjan Ivajnšič, Radomerje 9 f, Ljutomer

Dragica Kocjan, Slamnjak 32, Ljutomer

Drago Karba, Železne Dveri 5, Ljutomer

Preko projekta Dobra voda za vse do Projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo v Cezanjevcih in Branoslavcih
Datum dogodka: 24.10.2014

V petek 24.10.2014 je Občina Ljutomer v Čakovcu, podpisala Sporazum o partnerstvu in začela pripravljati aktivnosti v zvezi s strategijo izvajanja projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo,  z akronimom Dobra voda za vse,  ki ga je odobril Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 17.12.2013.

Kot vodilni partner operacije nastopajo Međimurske vode d.o.o. Čakovec,

Kot projektni partnerji pa sodelujejo:

 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,  Varaždin
 • Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,  Varaždin
 • Međimurska priroda -  Javna ustanova za varstvo narave
 • UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta, Ekoremediacijski center (ERM center)
 • Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC
 • CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA
 • Občina Križevci
 • Občina Ljutomer
 • Občina Razkrižje
 • Občina Središće ob Dravi

Operacija Dobra voda za vse prispeva k ciljem, opredeljenim v Operativnem programu. Cilji operacije so:

 • Ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj čezmejnega območja, temelječ na ohranjanju in varovanju okolja in zmanjševanje ekoloških tveganj s skupnim upravljanjem voda in odpadnih voda.
 • Izboljšanje okoljske ozaveščenosti na čezmejnem območju;
 • Ublažitev okoljskega tveganja in zmanjševanje okoljskega osnaževanja s skupnim načrtovanjem in spremljanjem naravnega vira - vode na čezmejnem območju;

Občina Ljutomer bo s tem projektom pridobila Projektno dokumentacijo za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih vod v  2 razpršenih naseljih območja občine Ljutomer in sicer za naselji Cezanjevci in Branoslavci.

Osrednja slovesnost pred dnevom spomina na mrtve v Ljutomeru
Datum dogodka: 24.10.2014

V petek, 24.10.2014, je Občina Ljutomer skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB Ljutomer, pripravila spominske slovesnosti ob obeležjih NOB v občini. Osrednja slovesnost je potekala pri spomeniku Triglav v Ljutomeru, kjer je županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, zbrane nagovorila z naslednjimi besedami: "Spoštovane občanke in občani,v senci teh mogočnih spomenikov, na valovni dolžini naših nepremagljivih hribov, počiva ne le simbol zmage, ampak opomnik na miselnost, ki nas je vedno premaknila iz nezavidljivih obetov poraza, v prepričljivo drznost in odločnost, s katero smo iz skorajšnjega konca ustvarili priložnost za novo upanje in odločno zmago. Nikoli ni trenutka, ko bi bilo bolj pomembno povedati resnico in delati s poštenim srcem ter se zavzeti za tisto kar je prav, kot v trenutkih, ko se nahajamo v nezavidljivih položajih. V teh trenutkih ne smemo poklekniti in se ne smemo odpovedati tistemu v kar verjamemo in tistemu, kar v srcu čutimo, da je pošteno in prav. V težkih trenutkih ne smemo in ne bomo odpovedali v boju za boljšo prihodnost naših soljudi in zanamcev. Pri tem moramo ceniti vse žrtve, ki so bile potrebne na poti do tega kar smo, kar imamo in kar lahko postanemo. In zato, ker tega nismo storili, ker tudi v teh zadnjih letih, nismo šli po lažji in udobnejši poti, ampak smo kot lokalna skupnosti vztrajali v odločnosti in resnici, so pred nami številne nove priložnosti. Zato tega nikoli ne smemo in ne bomo storili. Prepričana sem, da z dobro voljo in poštenimi nameni lahko uspemo, kot občina, država in narod."

Delegacija Občine Ljutomer, častni občan Občine Ljutomer Miroslav Steržaj, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predstavnik veteranskih organizacij je nato položila venec k spomeniku ter prižgala sveče. Sveče in venec pred spomenik so položili tudi predstavniki Doma starejših občanov Ljutomer. Za kulturni program na slovesnosti so poskrbeli dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in učenci Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer.

1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer
Datum dogodka: 22.10.2014

V sredo, 22.10.2014,  je v sejni sobi Občine Ljutomer, potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Ljutomer, kjer so potrdili nov mandat županji Občine Ljutomer, mag. Olgi Karba ter mandate članov Občinskega sveta v naslednji sestavi Valter Dvanajščak, Darinka Budna, Jože Klemenčič, Boro Zemljak, Suzana Kolbl, Dušan Kosi, Silvester Perko, Marija Husjak, Nina Stegmüller, Robert Štefanec, Boštjan Pihlar, Petra Mlinarič Jager, Damjan Bogdan, Saša Polajnar, Janko Špindler, Nada Marinič, Lea Lihtenvalner, Viljem Vajda, Jernej Horvatič, Marjan Novak in Olga Karba, ki je bila izvoljena tudi kot županja, zato se je mandatu svetnice odrekla, saj sta funkciji župana in svetnika nezdružljivi. Mandat je tako prešel na naslednjega kandidata Neodvisne liste Olge Karba, to je Jože Panič.

V Ljutomeru je potekalo osrednje praznovanje svetovnega dne osteoporoze
Datum dogodka: 18.10.2014

V soboto, 18.10.2014, je v Ljutomeru potekala osrednja slovesnost ob svetovnem dnevu osteoporoze. Dogodka se je udeležilo skoraj 1.000 članic in članov iz vseh slovenskih društev. Dogodek je skupaj z Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije organiziralo Društvo za osteoporozo Ljutomer v dvorani Športno-izobraževalnega centra. Častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor, ki pa je svojo odsotnost na slovesnosti opravičil. Prireditev je bila namenjena dviganju ozaveščenosti o bolezni, o pomenu preventive, pravilne diagnostike in pravočasnega zdravljenja. Na prireditvi so vse zbrane nagovorili predsednica društva za osteoporozo Ljutomer Vlasta Markovič, dr. Jernej Završnik, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednica Europe Donne (slovenskega združenja za boj proti raku dojk) Mojca Senčar in predsednica ZDBO Slovenije, Duša Hlade Zore, dr. med. iz Ljubljane. V kulturnem programu so nastopili Ljutomerski oktet, Tamburaški orkester in Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, Ansambel Štrk pa je poskrbel za zabavo po slovesnosti in kosilu, povezovalka programa pa je bila Silva Vrbnjak.

Prlekfest - kuji, vino in pogače
Datum dogodka: 12.10.2014

Na hipodromu v Ljutomeru, so v nedeljo, 12.10.2014, potekale letošnje zadnje kasaške dirke. Poleg sedmih zanimivih dirk, so obiskovalci lahko uživali še ob odlični kulinariki in vinih, saj je v sklopu dirk potekala prireditev s kulturno-zabavnim programom in bogato ponudbo prleške kulinarike in vin, Prlekfest - kuji, vino in pogače. Občina Ljutomer je v okviru projekta »Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo prleškega podeželja«, ki se izvaja v okviru NIP 2012 LAS Prlekija, v mesecu septembru objavila razpis za izbiro izvajalca prireditve » KUJI, VINO PA POGAČE 2014«. Poleg financiranja prireditve je Občina Ljutomer zagotovila izvajalcu prireditve tudi brezplačno uporabo prireditvenega prostora, šotora, odra in občinskih stojnic.

Prleška brotva
Datum dogodka: 10.10.2014

V atriju Mestne hiše v Ljutomeru je v petek 10. oktobra 2014, potekala Prleška brotva, kjer smo obrali mestni trs, potomca najstarejše trte na svetu. Prireditev sta pripravila Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer in Klub Martina - klub vinskih kraljic Ljutomer. Zbrane sta med drugim nagovorili županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in ljutomerska vinska kraljica Ines Munda, oskrbnik trte Mihael Kuhar pa je opravil trgatev na mestni trti. V kulturno-zabavnem in kulinarično-vinskem programu so se predstavili člani Prleške godbe DU Ljutomer in člani Kulturnega društva Manko Golar ter klub Prleških babic in okoliški vinarji, po Glavnem trgu pa je zapeljala tudi kočija s konjsko vprego, s katero sta se med drugim zapeljali županja in vinska kraljica.

Otvoritev novih igral pri OŠ Cvetka Golarja
Datum dogodka: 10.10.2014

Pri podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru je v petek, 10.10.2014, potekala prireditev Igri naproti, kjer so županja, mag. Olga Karba, ravnateljica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Darja Kosič Auer in učenka OŠ Cvetka Golarja slavnostno odprli nova zunanja igrala. Kot gostje so sodelovali učenci matične šole Ivana Cankarja Ljutomer in učenci podružnice Cven. Da so ob šoli pridobili nova igrala, so pripomogli tudi številni donatorji, med njimi župnija Križevci, Sirio Koper, Farmtech Ljutomer, Karba MGE, Arcont, Urtica Celje, Farmedica Ljubljana, Krovstvo Šinko, Banka Koper, Mercator, Pomurske lekarne, 4.000 evrov pa je prispevala Občina Ljutomer

Srečanje krajanov KS Železne Dveri
Datum dogodka: 10.10.2014

V petek, 10.10.2014, je v Radomerju potekalo srečanje krajanov KS Železne Dveri, ki so stari nad 70 let. Pogostitev so organizirali OZRK Ljutomer, KS Železne Dveri in Občina Ljutomer, ki je pogostitev tudi financirala. Vse prisotne so pozdravili predsednik KS Železne Dveri, Marijan Pihlar, predstavnica Rdečega križa ter županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba. Županja je vsem zbranim med drugim zaželela še obilo zdravja in dobrega počutja. Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer pod mentorstvom učiteljic, sledilo pa je skupno kosilo in druženje.

Zveza združenj borcev županji podelila zahvalo
Datum dogodka: 8.10.2014

Zveza združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije je županji mag. Olgi Karba, za mandat 2010-2014, podelila zahvalo za razumevajoče sodelovanje in pomoč lokalni organizaciji pri organiziranju dejavnosti za ohranjanje spomina in vrednot narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda v letih II. svetovne vojne 1941-1945. Zahvalo ji je v imenu Zveze Slovenije podelil gospod Franc Slokan, predsednik Zveze združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljutomer.

Jesensko druženje v Vrtcu Ljutomer
Datum dogodka: 7.10.2014

V Vrtcu Ljutomer je v tednu otroka, in sicer 7. 10. 2014  potekalo tradicionalno jesensko druženje vseh otrok, ki obiskujejo vrtec, njihovih staršev, starih staršev, vzgojiteljic, itd. Po veselem kulturnem programu, ki so ga pripravili najmlajši, je sledilo še prijetno druženje ob kostanjih ter drugih jesenskih in sladkih dobrotah. Hvala vsem zaposlenim v Vrtcu Ljutomer, ki obiskovalce vedno prijetno presenetijo z različnimi dobrotami in kasaču Tinku, ki je tudi tokrat s svojim obiskom razveselil tako majhne kot velike otroke.

Na javni dražbi prodan del zemljišča v Puchovi poslovni coni
Datum dogodka: 2.10.2014

V sredo, 2. 10. 2014, je bila podpisana pogodba o prodaji zemljišča v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru, ki je bilo prodano investitorju na javni dražbi za 157.092,30 evrov brez DDV, in sicer v izmeri 2,3 od skupaj 6,5 hektarjev površin, ki so na voljo. Ocenjena vrednost investicije, ki jo bo izvedel kupec zemljišča, je 2,6 milijona evrov. Nova poslovna cona je eden izmed pomembnih ukrepov za zagon gospodarstva, ki so bili uspešno izvedeni v sodelovanju z obrtno-podjetniškim strateškim svetom občine. Za njeno ureditev je občina pridobila največji možni delež sofinanciranja, in sicer v višini 507.865 evrov.

Obisk iz Indije
Datum dogodka: 2.10.2014

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 2. 10. 2014 županja sprejela Rashmi Bhuptani iz Bangalore ter Payal Bhuptani iz Mumbai. Srečanje z gostjama Mladinskega centra Prlekije, ki prihajata iz 6390 kilometrov oddaljene Indije, je potekalo v sproščenem in zanimivem klepetu. Obe imata namreč veliko širino znanja, sta odprtega duha in pripravljeni na morebitno sodelovanje na področju izmenjave študentov tudi v prihodnje. Po uradnem sprejemu sta si ogledali še prostore Mestne hiše in opravili vodeni ogled Muzeja Ljutomer.

Sprejem gasilcev
Datum dogodka: 2.10.2014

Predsedniki in poveljniki posameznih gasilskih društev ter najvišji predstavniki gasilske zveze so se odzvali povabilu županje in se 2. 10. 2014 številčno zbrali v županatu Mestne hiše Ljutomer.

Vse prisotne je županja nagovorila z naslednjim:

»Rada bi zbrala vse lepe misli, zahvale in dobre želje ob vseh plemenitih dejanjih pomoči, ki jih kot gasilci opravljate s svojim humanim delom vsak dan. In v nekaj stavkih tega zagotovo ni možno storiti.

Osebno bi se rada zahvalila vam predsedniki in vsem članom že za to, da ste se odločili postati gasilci - gasilci prostovoljci, ki za svoje težko, izpostavljeno in življenju nevarno delo, ko rešujete življenja in imetja drugih, ne terjate nobenega plačila.

Hvala vam, ker ste se pripravljeni izobraževati in izpopolnjevati na področju zaščite in reševanja in, da to znanje prenašate na mlajše rodove. Hvala vam, ker ste vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč kjerkoli in kadarkoli ne glede na čas in kraj nesreče.

S svojimi nesebičnimi dejanji pomoči ste tudi ob tokratnih poplavah dokazali, da naši občani v nesreči nikoli ne ostanejo sami.«

Ob tem je tudi vsem gasilskim društvom v občini podelila Monografijo občine Ljutomer.

Podpis pogodbe za izgradnjo pločnika na Kamenščak
Datum dogodka: 1.10.2014

V sredo, 1.10.2014, je v Mestni hiši potekal podpis pogodbe za izgradnjo pločnika na Kamenščak. V projektu gre za izgradnjo 750 metrov dolgega odseka pločnika ob regionalni cesti R3-173, sočasno s katerim se bo zgradila tudi javna razsvetljava. V letu 2012 je bila izvedena parcelacija oziroma odmera zemljišč potrebnih za izgradnjo pločnika. Stroški parcelacije so znašali 3.109,60 evrov z DDV. Pločnik, za katerega je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje Atrij d.o.o., se bo izvedel v širini 1,6 metra. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil 22. 7. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno 14. 8. 2014. Ponudbo je podalo pet ponudnikov. Dne 11. 9. 2014 je bil izdan sklep o izboru. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota. Pogodbena vrednost del znaša 541.228,19 evrov z DDV.

 

Sprejem ob zaključku županskega mandata
Datum dogodka: 1.10.2014

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 1. 10. 2014 županja sprejela ravnateljice, ravnatelja, direktorico in direktorje javnih zavodov ter predsednike krajevnih skupnosti, naslednji dan pa je potekal še sprejem članov Obrtno-podjetniškega strateškega sveta. Ob zaključku županskega mandata 2010-2014 se jim je zahvalila za dobro opravljeno delo in uspešno sodelovanje. Ob tem jim je zaželela uspešno delo tudi v prihodnje in jim podarila Monografijo občine Ljutomer ter knjigo Ludvika Rudolfa Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh.

Sprejem Mlade kmetice
Datum dogodka: 26.9.2014

V županatu Mestne hiše Ljutomer je 26. 9. 2014 županja sprejela Simono Stojnšek, kateri je za samo eno točko spolzel iz rok naslov Mlade kmetice. Državno tekmovanje Mlada kmetica in mladi gospodar je potekalo v mesecu juliju v Šentvidu pri Grobelnem. K sodelovanju na tekmovanju, kjer se je kar 11 deklet pomerilo v različnih kmečkih veščinah, so jo spodbudile članice Društva kmečkih žena Ljutomer-Razkrižje, kjer je tudi sama aktivna članica. Ponosne na svojo najmlajšo članico, so jo pospremile tudi na sprejem in vse prisotne razveselile s sladkimi dobrotami. Sprejem je potekal v sproščenem vzdušju in prijetnem klepetu z obljubo na ponovno snidenje. 

 

Občina Ljutomer prejela certifikat Mladim prijazna občina
Datum dogodka: 25.9.2014

Občina Ljutomer je 25.9.2014, v Mestnem muzeju Ljubljana prejela certifikat Mladim prijazna občina. Dogodek je organiziral Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. V letu 2014 si je certifikat prislužilo osem občin, in sicer: Ljutomer, Celje, Grosuplje, Idrija, Kamnik, Trebnje, Vojnik in Trbovlje. Doslej je certifikat prejelo 21 občin. Med njimi tudi Občina Ljutomer, ki je tako postala edina nosilka tega pomembnega certifikata v Pomurju in tudi širšem območju Štajerske, saj sta najbližji nosilki Mestna občina Ptuj in Maribor. Certifikat je prevzela ljutomerska županja mag. Olga Karba. Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki predstavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe z identificiranih prednostnih področij lokalnih mladinskih politik. Predstavlja tudi usmeritev, kako se na lokalni ravni spopadati s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v posameznih občinah ter seveda spodbudo občinam za uspešno delo na tem področju.

Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih
Datum dogodka: 25.9.2014

V četrtek, 25. septembra 2014, je potekala slovesnost ob postavitvi temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in OŠ v Cezanjevcih. Šola z vrtcem se bo gradila postopoma, najprej se predvideva gradnja vrtca. Zbrane so na slovesnosti  nagovorili ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Brigite Hojnik, predsednik KS Cezanjevci, Franc Slokan, županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba in Irena Kumer, predstojnica ZRSS OE Murska Sobota. Postavitev temeljnega kamna so s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Jana Ribiča Cezanjevci. Skozi deklamacije so predstavili vasi šolskega okoliša in šolo, v skeču opomnili na veliko željo in potrebo po novi šoli, zapeli pesem, najmlajši iz vrtca pa so začeli na odru kar sami graditi. Po zaključeni slovesnosti se je druženje nadaljevalo s pogostitvijo v telovadnici šole.

Odprtje obnovljene lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta
Datum dogodka: 24.9.2014

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stara Cesta smo 24. 9. 2014 obeležili veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. Zbrali smo se na prireditvi ob odprtju odseka obnovljene lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta. Obnova ceste v dolžini 750 metrov je vključevala sanacijo, nadvišanje in ojačitev vozišča, celotno preplastitev v asfaltni izvedbi ter ureditev odvodnjavanja. Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janko Špindler in županja mag. Olga Karba. V kulturnem programu so nastopili najmlajši krajani, otroci iz vrtca Stara Cesta, pod mentorstvom Marije Gaube in Dekliški pevski zbor Pole poje, pod vodstvom Duška Preloga. K slavnostnemu prerezu traku so pristopili mag. Olga Karba, županja, Janko Špindler, predsednik krajevne skupnosti, Albina Senčar, predsednica Turističnega društva Stara Cesta in Smiljan Žnidarič, predsednik PGD Mekotnjak – Stara Cesta. Županja se je zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri izvedbi tega projekta, prav tako tudi članicam Turističnega društva Stara Cesta, ki so za vse navzoče pripravile pogostitev.

Strani