Galerija

Srečanje upokojenih sodelavcev Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer
Datum dogodka: 11.3.2018

V sredo, 7. marca 2018, sta županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in načelnica Upravne enote Ljutomer mag. Darija Mohorič gostili nekdanje zaposlene v občinski upravi Občine Ljutomer in na Upravni enoti Ljutomer. Natanko 20 bivših zaposlenih, danes upokojencev, se je odzvalo povabilu in del dneva preživelo skupaj v prostorih Gostilne Zvezda v Ljutomeru. V začetku srečanja so se s kulturnim programom predstavili učenci iz Osnovne šole Stročja vas. Prisotni so prisluhnili melodijam Tamburaške skupine Vigred, učenci pa so pripravili tudi deklamacijo in skeč. V nadaljevanju srečanja so se ob dobri hrani in v prijetnem vzdušju nekdanji zaposleni spomnili številnih dogodkov iz preteklosti, ki so zaznamovali njihovo skupno službeno pot.

Občni zbor ŠRD Kostanjevica
Datum dogodka: 11.3.2018

V soboto, 3. marca 2018, so se na 17. občnem zboru sestali člani ŠRD Kostanjevica. V uvodu so se prisotni seznanili z delom v preteklem letu. Tomi Špindler, ki je predsedovanje društvu prevzel lansko leto, je poročilo podkrepil s številnimi fotografijami, s čimer je ostale člane spodbudil, da se bodo v letošnjem letu še v večjem številu udeleževali akcij in prireditev. Letos bodo ponovno organizirali zdaj že tradicionalne odbojkarske turnirje (ženski turnir, nočni turnir ob občinskem prazniku, novoletni turnir), sodelovali bodo na prireditvah Občine Ljutomer, skrbno pa bodo urejali okolico društvenih prostorov. Občnega zbora se je udeležil tudi podžupan občine Ljutomer Janko Špindler, ki je članom čestital za dosedanje delo na področju rekreacije in promocije športa ter jih spodbudil, da s tem poslanstvom nadaljujejo tudi v letošnjem letu.

Občni zbor PGD Spodnji Kamenščak
Datum dogodka: 7.3.2018

V soboto, 26. februarja 2018, so občni zbor opravili člani Prostovoljnega gasilskega društva Spodnji Kamenščak. V letu 2017 so se člani udeležili srečanja veteranov v Ljutomeru in tabora Mladi gasilec v Bodislavcih, čistilne akcije, sodelovali so pri urejanju prostorov in neposredne okolice gasilskega doma. Opravili so tudi sektorske in zdravniške preglede, udeležili pa so se napovedane vaje in intervencij. Plan dela v 2018 zajema sodelovanje z Gasilsko zvezo Ljutomer ter udeležbo na taboru Mladi gasilec, na prireditvah in proslavah, srečanju veteranov. Veliko časa bodo namenili tudi usposabljanju, udeležili pa se bodo tudi vaje v mesecu požarne varnosti. V letošnjem letu bodo nadaljevali z urejanjem prostorov in okolice gasilskega doma. Na občnem zboru so izvolili novo vodstvo. Predsedniška dela bo opravljal Janko Magdič, poveljnik pa je postal Gregor Črvič. V imenu lokalne skupnosti je spregovorila občinska svetnica Nina Stegmüller, ki je pohvalila delo gasilcev, obenem pa novemu vodstvu zaželela vse dobro v prihajajočem mandatu.

Občni zbor PGD Ljutomer
Datum dogodka: 5.3.2018

V soboto, 3. marca 2018, je potekal že 147. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ljutomer. Predsednik društva Leonardo Markovič in poveljnik Dušan Hunjadi sta predstavila tako delo v minulem letu, kot tudi za obdobje štirih let, saj se je s tem občnim zborom iztekel mandat dosedanjim organom društva. Povedala sta, da se število intervencij iz leta v leto povečuje, s tem pa tudi število ur, ki jih izurjeni gasilci, kot prostovoljci, namenijo za reševanje tujih življenj in premoženja. Na tokratnem občnem zboru, ki je bil volilni, je dosedanjega dolgoletnega predsednika Leonarda Markoviča nasledil Danilo Polanič, poveljnik pa tudi v prihodnje ostaja Dušan Hunjadi. Leonardo Markovič je postal častni predsednik PGD Ljutomer. Občnega zbora se je med drugim udeležila tudi ljutomerska županja Olga Karba, ki se je dosedanjemu vodstvu zahvalila za vso opravljeno delo, novemu vodstvu pa zaželela, da nadaljuje začrtano pot ter z izurjeno in strokovno ekipo še naprej pomaga ob naravnih in drugih nesrečah. Na tokratnem občnem zboru so bila podeljena tudi številna priznanja, veseli pa podatek, da ljutomerski gasilci in gasilke svoje znanje uspešno prenašajo na mlajše rodove.

Regijsko strelsko prvenstvo v Ljutomeru
Datum dogodka: 5.3.2018

Strelsko društvo Mesto Ljutomer je v soboto, 3. marca 2018, organiziralo regijsko prvenstvo v streljanju z zračno puško (standardna, serijska) in pištolo. V dvorani Športno-izobraževalnega centra Ljutomer je bilo nameščenih kar 36 strelskih mest, skupno pa je nastopilo 231 tekmovalcev. Izkazali so se tudi domači tekmovalci. V streljanju s standardno zračno puško je v kadetski konkurenci Tic Budja zasedel osmo, Brina Stajnko pa tretje mesto. Med mladinkami je bila Antonija Kosi druga, Nuša Špindler tretja, Kristina Žižek šesta, Sandra Kaučič pa sedma. Ljutomerska mladinska ekipa je osvojila prvo mesto. Med člani v streljanju s standardno zračno puško je bil Rajko Robnik deseti. V streljanju s serijsko zračno puško je Marjan Zadravec zasedel osmo, Mladen Kosi pa deseto mesto. Ljutomerska ekipa je bila četrta. Med podeljevalci pokalov sta bila tudi ljutomerski podžupan Janko Špindler in predsednik Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter.

Občni zbor OK Ljutomer
Datum dogodka: 5.3.2018

Na volilnem občnem zboru so se v petek, 2. marca 2018, zbrali člani Odbojkarskega kluba (OK) Ljutomer. Kot je v poudaril stari/novi predsednik kluba Boris Smodiš so eden redkih odbojkarskih klubov, ki skrbi za treninge tako deklic, kot tudi dečkov, saj so ugotovili, da v začetni fazi treningov, v času osnovnošolskega izobraževanja, ni moteče skupno treniranje. Pomembno jim je, da tako otroci kot tudi njihovi starši vzljubijo odbojko. V mandatnem obdobju so si zadali cilj, da s člansko moško ekipo zaigrajo tako v državnem pokalnem tekmovanju, kot tudi v 3. državni ligi. Še naprej bo njihova prioriteta delo z mladimi. Smodiš je poudaril, da gre posebna zahvala Občini Ljutomer, ki preko razpisa Letnega programa športa (LPŠ) zagotavlja večji del prepotrebnih sredstev za delovanje kluba. Občnega zbora sta se udeležila tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in strokovni sodelavec Športne zveze Ljutomer Aleš Ploj. Poudarila sta skrb OK Ljutomer pri vzgoji mladih športnikov in zaželela dobro delo z mladimi tudi v prihodnje, podžupan Špindler pa je ob tej priložnosti izpostavil letošnji razpis LPŠ, preko katerega Občina Ljutomer zagotavlja tudi letos sredstva za delovanje športnih društev.

Ljutomer gostil osrednjo regijsko slovesnost ob dnevu Civilne zaščite
Datum dogodka: 5.3.2018

Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z dnevom Civilne zaščite se krepi zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi. V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje - Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju z Občino Ljutomer, organiziral v petek, 2. marca 2018, v Domu kulture Ljutomer, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2018. Slavnostni govornik je bil mag. Stanislav Lotrič iz Uprave RS za zaščito in reševanje, v imenu gostiteljice, Občine Ljutomer, pa je prisotne nagovorila ljutomerska županja mag. Olga Karba.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Med prejemniki bronastih znakov Civilne zaščite so bili tudi Dušan Hunjadi, Zvonko Polanič, Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer in Občina Ljutomer, srebrni znak Civilne zaščite je prejel Leonardo Markovič, zlati znak Civilne zaščite pa Branko Novak in Prostovoljno gasilsko društvo Noršinci.

Občni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer
Datum dogodka: 2.3.2018

Častniki, združeni v Območnem združenju slovenskih častnikov Ljutomer, so v nedeljo, 25. februarja 2018, v Biotermah v Moravcih v Slovenskih goricah opravili redni letni občni zbor. Ob prisotnosti številnih gostov, med katerimi je bil tudi predsednik Zveze slovenskih častnikov generalmajor dr. Alojz Šteiner, je predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer major Anton Kosi podal poročilo o vsestranski bogati aktivnosti organizacije, ki si še naprej prizadeva krepiti svoje vrste z mlajšimi člani iz vrst Slovenske vojske in predstavljati v okolju, kjer deluje, naravno vez med civilno družbo in Slovensko vojsko. Na letošnjem zboru sta generalmajor dr. Alojz Šteiner in major Anton Kosi podelila medalje, častne znake in plakete Zveze slovenskih častnikov. Bronasto medaljo so prejeli polkovnik Davorin Rečnik, polkovnik Srečko Karba, nadporočnik Bojan Hladen in stotnik Branko Kos, srebrno medaljo sta izročila višjemu štabnemu vodniku Marjanu Caroviču, častni znak sta prejela stotnik mag. Stanislav Filipič in štabni vodnik Ferdinand Potočnik, plaketa pa je pripadla stotniku Vasji Štamanu.

Fotografije: Branko Košti

Občni zbor TD Stara Cesta
Datum dogodka: 28.2.2018

Turistična društvo (TD) Stara Cesta je v soboto, 24. februarja 2018, opravilo svoj 17. občni zbor, na katerem so predstavili svoje aktivno delo v letu 2017, ki je bilo zelo uspešno, saj so v sodelovanju s Krajevno skupnostjo (KS) Stara Cesta, Občino Ljutomer in Fabriko uspeli s projektom "Od mlake do mlake". Bistvo projekta je ohranjanje življenja na vasi. V projekt je vključena tudi izgradnja vzorčne rastlinske čistilne naprave, ki za svoje delovanje na potrebuje nobene energije in je lahko vzorec reševanja odplak v hribovitem delu občine. Prisotne na občnem zboru so pozdravili predstavniki vseh društev, ki imajo sedež v KS Stara Cesta, kar dokazuje povezanost krajanov, nekaj besed pa je prisotnim namenil tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler. Zahvalil se je članom za njihovo delo v preteklem letu in jim zaželel čim več uspehov v letu 2018.

Obisk delegacije iz makedonskega mesta Gostivar
Datum dogodka: 28.2.2018

Ljutomer je obiskala delegacija iz makedonskega mesta Gostivar. V prostorih Občine Ljutomer je delegacijo, na čelu katere je bil župan dr. Arben Taravari, v sredo, 28. februarja 2018, sprejel podžupan Boro Zemljak. Gostje so Ljutomer obiskali z željo, da izvedo več o projektih povezanih s čiščenjem odpadnih voda ter odlaganjem komunalnih odpadkov. Kot je dejal podžupan Zemljak je bilo v preteklosti na področjih komunalnih javnih služb v ljutomerski občini veliko postorjenega, gostje pa bi se želeli v prihodnje lotiti podobnih projektov, s čimer bi bili prvi, ki bi v Makedoniji gradili čistilno napravo za več kot 100.000 prebivalcev ter uredili zbirni center za odpadke. Makedonija, kot kandidatka za članstvo v Evropski uniji (EU), bo v drugi polovici letošnjega leta lahko pričela projekte prijavljati na razpise za nepovratna sredstva EU, pri prijavah na razpise pa bo potrebovala podporo iz držav članic EU. Zato si iz mesta Gostivar veliko obetajo od sodelovanja z Občino Ljutomer, ki ima na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU veliko izkušenj. Gostje iz Makedonije želijo v prihodnje navezati stike tudi z ljutomersko gimnazijo in preko izmenjave omogočiti ljutomerskim gimnazijcem, da gostujejo v Makedoniji, in dijakom njihove gimnazije, da obiščejo Ljutomer.

Občina Ljutomer izpolnila dogovorjene obveznosti za nabavo gasilskega vozila za pomoč pri reševanju z višine
Datum dogodka: 28.2.2018

Na podlagi Načrta razvoja in opremljanja Prostovoljnih gasilskih društev v ljutomerski občini za obdobje 2016 – 2020, ki ga je pripravila Gasilska zveza Ljutomer, je Občina Ljutomer v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Ljutomer, kot nosilcem projekta, pristopila k sofinanciranju nabave specialnega gasilskega vozila. Že v letu 2016 je bil pripravljen osnovni investicijski program, ki je bil podlaga za načrtovanje in zagotavljanje finančnih sredstev v proračunu Občine Ljutomer za leti 2017 in 2018. Na portalu javnih naročil je bilo 26. julija 2017 objavljeno javno naročilo za nakup gasilskega reševalnega vozila TRV – 2D (tehnično reševalno vozilo). Naročilo je bilo oddano ponudniku Arko d.o.o. iz Ljutomera, s katerim je bila 25. septembra 2017 sklenjena  pogodba.

Pogodbena vrednost gasilskega vozila TRV – 2D, z ustrezno nadgradnjo in opremo po ponudbi in pogodbi izbranega dobavitelja, znaša 420.333,92 evra. Pogodbena vrednost zajema: dobavo tovornega vozila Mecedes Benz Arocs 2542 L 6X2 B 13, dobavo in montažo hidravličnega dvigala HIAB X-Hipro 302 E-8 z vitlom in opremo ter izdelavo specialne gasilske nadgradnje za gasilsko reševalno vozilo TRV – 2D. Tovorno vozilo je že v pripravi za montažo dvigala in ustrezne nadgradnje v podjetju Arko d.o.o. Ljutomer.

Občina Ljutomer nabavo specialnega gasilskega vozila sofinancira v višini 221.500 evrov. V lanskem letu je bilo iz proračuna nakazano 83.110, konec tega meseca (februar 2018) pa še preostalih 138.390 evrov. V skladu z veljavno pogodbo je tako Občina Ljutomer izpolnila dogovorjene in prevzete finančne obveznosti za realizacijo projekta nabave tehnično reševalnega vozila za pomoč pri reševanju z višine.

Osrednja kasaška dirka bo letos v Ljutomeru
Datum dogodka: 28.2.2018

V nedeljo, 25. februarja 2018, so se na rednem letnem občnem zboru zbrali člani Kasaškega kluba (KK) Ljutomer. Predsednik kluba Janez Slavič je v poročilu za lansko leto izpostavil, da so na hipodromu v Ljutomeru uspešno organizirali sedem tekmovalnih dni. Tudi leto 2017 je bilo za člane ljutomerskega kluba izredno uspešno, saj so zmagovali tako na domačih, kot tudi tujih hipodromih. Velja omeniti, da so na slovenskih hipodromih od 140 prvih mest osvojili kar 62, posebej pa je Slavič izpostavil zmage Pepe z Markom Slavičem v slovenskem kasaškem derbiju, Fjorija s Sašem Seršenom v državnem prvenstvu dvoletnikov, Tars Starsa z Jankom Sagajem v Šampionatu Slovenije in Luther Kinga z Jožetom Sagajem ml. v Jesenskem kriteriju.

Letos namerava KK Ljutomer izvesti prav tako sedem tekmovalnih dni. Če bodo vremenske razmere dovoljevale bodo prve dirke na Velikonočni ponedeljek, v ospredju pa bo zagotovo slovenski kasaški derbi, ki bo v Ljutomeru 5. avgusta.

Občni zbor PGD Cven
Datum dogodka: 28.2.2018

Na že 126. rednem letnem občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Cven so v soboto, 24. februarja 2018, pregledali opravljeno v lanskem letu, opravili volitve in predstavili načrte za prihodnost. Predsednik društva Peter Puconja je povedal, da so nadaljevali z vlaganji v tamkajšnji gasilski dom, usposabljali so člane, kot je poudaril, pa so še posebej ponosni na mlade člane, ki so v minulem letu dosegli zavidljive rezultate na tekmovanjih. V imenu Gasilske zveze Ljutomer je navzoče nagovoril predsednik Andrej Rus. Dotaknil se je lanskega velikega požara v Ljutomeru, »ki je bil velika preizkušnja za vse nas, gašenje tega požara pa je pokazalo, da imamo izredno usposobljene gasilcev«. Rus je ob tem poudaril, da so društva ob gašenju tega požara ostala brez številne opreme, ki se je uničila, izrazil pa pohvalo Občini Ljutomer, ki je iz proračunske rezerve poskrbela, da se je dobršen del te opreme nadomestil z novo. V nadaljevanju zbora je spregovoril tudi podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak, ki je pohvalil delo prostovoljnih gasilcev ter izpostavil, da bo v prihodnje, če bo potrebno, na intervencijah v pomoč tudi novo vozilo za reševanje iz višin, ki bo gasilcem predano še v letošnjem letu. Na tokratnem zboru so opravili tudi volitve. Tudi naslednji mandat bosta društvo vodila predsednik Peter Puconja in poveljnik Zdenko Kolbl.

10 let delovanja Künštnih Prlekov
Datum dogodka: 28.2.2018

Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki je v petek, 23. februarja 2018, obeležilo desetletnico delovanja. V Domu kulture v Ljutomeru so pripravili večer prleške besede, pesmi, plesa in humorja. Nastopili so družinski ansambel Perc, folklorna skupina Prlek, harmonikar Dani Rajh, kantavtor Tadej Vesenjak, skupina Zeleni asparagus in Künštni Prleki. Ob tej priložnosti so se spomnili žal že preminulih ustanovitvenih članov društva Milana Belca, Ferdinanda Šefa in Romana Mariča,  predsednik društva Stanko Munda pa zahvale za sodelovanje podelil Radiu Maxi, Idei TV, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti in Občini Ljutomer. Prireditev si je ogledala tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je ob tej priložnosti pohvalila delo društev v ljutomerski občini, obenem pa izpostavila Etnološko kulturno društvo Künštni Prleki kot društvo, ki je z nekaterimi projekti v preteklosti (Republika Prlekija, snemanje oddaj Prleki med Muro in Dravo…) veliko naredilo za prepoznavnost Prlekije in njenih posebnosti. Ljutomerska županja je ob jubileju društvu podelila posebno priznanje.

Pridobljena sredstva za kolesarsko stezo v mestu Ljutomer
Datum dogodka: 21.2.2018

Občina Ljutomer je 20. februarja 2018 s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Občina Ljutomer bo na podlagi sklepa upravičena do 65.107,51 evra. Glede na to, da je bil pogoj, da se ukrepi izvedejo znotraj mestnega naselja se je Občina Ljutomer odločila, da na razpis prijavi ureditev manjkajoče kolesarske povezave na relaciji Ulica Rajh Nade – Ulica Slavka Osterca – Prešernova ulica. V sklopu investicije se bo v letu 2018 uredilo obojestransko kolesarsko stezo, pločnik, javno razsvetljavo, prečkanja čez regionalno cesto ter uvoze v ulici Generala Maistra in Viktorja Kukovca, ki bodo skladno z zahtevami razpisa dvignjeni in bodo dajali prednost kolesarjem pred avtomobili. V sklopu investicije bosta postavljena tudi dva števca za kolesarje, ki bosta vzpodbujala samo kolesarjenje, po drugi stani pa bosta pridobivala podatke, ki jih bo Občina Ljutomer lahko koristno uporabila. Ocenjena vrednost investicije znaša 282.579,38 evra.

Francu Jurešu nagrada za življenjsko delo
Datum dogodka: 19.2.2018

Kasaška zveza Slovenije je 5. kasaško akademijo, na kateri se podelijo nagrade za tekmovalne dosežke v minulem letu, pripravila v Borecih. Največ nagrad za tekmovalne dosežke je pripadlo članom Kasaškega kluba Ljutomer. Najboljši voznik leta 2017 je Mitja Slavič, najboljši trener Marko Slavič ml., največ denarja z nagradami so si prislužili konji iz Slavičevega hleva, najboljši konj lanskega leta pa je Delux MS, s katerim je tekmoval Mitja Slavič.

Priznanja za zmage na državnih prvenstvih in rejskih dirkah so povečini tudi končala v rokah članov ljutomerskega kluba. Prejeli so jih Milan Seršen za zmago Fjorija na državnem prvenstvu dvoletnih kasačev, Vlado Plohl za zmago Pepe v slovenskem kasaškem derbiju, Janko Sagaj za zmago Tars Starsa na Šampionatu Slovenije in Slavko Makovec za zmago Luther Kinga v Jesenskem kriteriju.

Posebno nagrad za življenjsko delo je tokrat prejel član Kasaškega kluba Ljutomer Franc Jureš iz Babincev, ki je pričel tekmovati s konji leta 1975. V svoji karieri je zmagal 14 krat, 30 krat je bil drugi, 32 krat pa tretji. Jureš je tudi odličen rejec, še posebej pa je izstopal njegov konj Apofis, ki je na vajetih sina Marka leta 2006 osvojil državno prvenstvo triletnih kasačev. Poleg sina Marka je za tekmovanje s konji navdušil tudi hčerki Simono in Darjo. Simona, ki več ne tekmuje, je leta 1999 Slovenijo zastopala na srečanju FEGAT na Nizozemskem, Darja pa še danes, tudi s konji iz Jureševe reje, uspešno nastopa. Franc Jureš je bil vrsto let tudi aktiven član različnih organov Kasaškega kluba Ljutomer ter upravnega odbora Zadruge za vzrejo žrebet.

Iz Ljutomera v živo na valove Radia Maribor
Datum dogodka: 19.2.2018

V petek, 16. februarja 2018, je v Ljutomeru gostovala ekipa Radia Maribor, ki je v sejni sobi Občine Ljutomer postavila provizorični studio. V dopoldanskem programu Radia Maribor so se z novinarjem Aleksom Horvatom pogovarjali županja mag. Olga Karba, višja svetovalka v občinski upravi Jerneja Rajner, programski direktor Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina Tomaž Horvat ter predsednik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer in član Turističnega društva Ljutomer Stanislav Kavčič.

Predstavljeni so bili razvojni projekti, ki se jih Ljutomer loteva v prihodnje, govora je bilo o turistični ponudbi s poudarkom na vrhunskih vinih in kulinariki, društvenem življenju in številnih prireditvah, ki so pomembne za Prlekijo, izpostavljena sta bila zgodovina in razvoj kasaštva, poslušalci pa so lahko več izvedeli tudi o Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina ter o Art kinu Karol Grossmann, ki deluje v Ljutomeru.

Dan odprtih vrat Občine Ljutomer
Datum dogodka: 19.2.2018

Občina Ljutomer se je na pobudo Skupnosti občin Slovenije priključila skupnemu dogodku občin članic, Dnevu odprtih vrat. V okviru tega vseslovenskega projekta je Občina Ljutomer v ponedeljek, 12. februarja 2018, gostila Medobčinski otroški parlament, na katerem so otroci razpravljali na temo šolstva in šolskega sistema. V četrtek, 15. februarja 2018, so bili gostje v občinski zgradbi učenci 7. razreda Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer. Skupaj s prof. Danielom Tementom so se posedli v sejni sobi, kjer jim je županja mag. Olga Karba  predstavila dela, naloge in pristojnosti občine. Otroci so županjo seznanili tudi s svojimi željami, katere bi radi, da se uresničijo. Izpostavili so ljutomerski osrednji trg, na katerem bi si želeli več zelenja. Županja jim je obljubila, da bo skupaj s službami v občinski upravi in strokovnjaki na tem področju preučila možnosti, da bi se ta želja, ki jo izpostavljajo številni občani, uresničila.

Medobčinski otroški parlament
Datum dogodka: 14.2.2018

V ponedeljek, 12. februarja 2018, je v organizaciji Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer potekal medobčinski otroški parlament na 28. temo Šolstvo in šolski sistem. V okviru te teme so udeleženci razmišljali tudi o štirih podtemah: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja ter šola za življenje. Sedemnajst mladih delegatov iz sedmih osnovnih šol z območja Upravne enote Ljutomer je v dopoldanskem času na OŠ Stročja vas razpravljalo o letošnji temi, obenem pa so razmišljali o dveh iztočnicah, ki so osnova za pripravo strateškega dokumenta s področja otrok in otrokovih pravic: sodelovanje otrok in otroci v digitalnem okolju. V nadaljevanju so podali razmišljanja o letošnji temi in oblikovali zaključke po skupinah.

Na popoldanskem zasedanji v sejni sobi Občine Ljutomer je vsaka šola predstavila delo na šolski ravni, izvolili pa so tudi dva predstavnika, ki bosta vrstnike zastopala na regijskem otroškem parlamentu. Največ glasov izmed petih kandidatov sta dobila Jure Šimonka iz OŠ Janeza Kuharja Razkrižje in Benja Šmauc iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer. Med gosti tokratnega zasedanja sta bila predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, območna enota Murska Sobota, Irena Kumer in podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, posebni gostje pa so bili devetošolci podružnične šole Cvetko Golar.

Fašenk v Lotmerki
Datum dogodka: 12.2.2018

Turistično društvo Ljutomer je organiziralo tradicionalno pustno povorko poimenovano Fašenk v Lotmerki. V nedeljo, 11. februarja 2018, so na osrednjem trgu prleške prestolnice najprej rajali najmlajši, ki so bili našemljeni v razne pustne like, nato pa je sledila še pustna povorka. V povorki so poleg korantov iz Osluševcev sodelovali še Godba na pihala KD Ivana Kaučiča Ljutomer, Vrtec Cven, TD Stara Cesta, TKD Mak Pristava, Društvo cvenskih čehov in diklin ter Šalovska zimska pravljica. Posebna komisija je ocenila, da prvo nagrado za najbolj izvirno skupinsko masko prejme Vrtec Cven.

Strani