Galerija

Srečanje starejših krajanov KS Cven
Datum dogodka: 14.11.2018

V soboto, 27. oktobra 2018, je v Zadružnem domu na Cvenu potekalo vsakoletno srečanje starejših krajanov z območja Krajevne skupnosti Cven. Udeležilo se je več kot 80 naših občanov iz vasi Cven, Spodnje in Zgornje Krapje ter Mota, ki so že dopolnili 70 let. V kulturnem programu, ki ga je povezovala Olga Majcen, so se predstavile sestre Babič z Mote. Zbrane so nagovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Cven Samo Škrget, podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak, občinska svetnica Saša Polajnar in predstavnica cvenske krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije Maja Velnar. Za odlično vzdušje v nadaljevanju popoldneva je poskrbel harmonikar Janko Žunič.

Sanacija mostov v Drakovcih in Kuršincih
Datum dogodka: 9.11.2018

Naše kraje je v mesecu septembru 2018 zajelo močno deževje, zaradi česar so narasli številni potoki. Potok Turja je tako s svojo naraslo vodo poškodoval oz. uničil mostova v Drakovcih in Kuršincih. Takoj po dogodku se je opravil ogled na terenu in pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo. Ta je bila z vsemi ustreznimi soglasji pripravljena konec meseca oktobra.

Na mostu v Drakovcih se je s sanacijskimi deli pričelo v začetku meseca novembra. V prvi fazi se dokončno odstranijo betonski temelji starega mostu in se na isti lokaciji postavi novi armiranobetonski škatlasti propust širine 5,50 metrov in dolžine 5,75 metrov, svetli profil pretoka pa znaša 5,05 metrov x 3,25 metrov (dolžina x višina). V drugi fazi se bodo uredile brežine iz lomljenca (večje skale) v betonu. Te bodo segale nekje v dolžini 10 metrov gor vodno in dol vodno, vse do urejenega armiranobetonskega praga v koritu Turje.
V koliko bodo vremenske razmere ugodne, bo most v Drakovcih za promet odprt v prvi polovici decembra.

K sanaciji mostu v Kuršincih se bo pristopilo takoj, ko bo urejena oz. zabetonirana spodnja plošča mostu v Drakovcih, kar bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra.

95 let pihalne godbe Mala Nedelja
Datum dogodka: 6.11.2018

Leta 1923 je v Mali Nedelji prvič, takrat pod vodstvom Janka Preloga ml., zaigrala godba na pihala. Od takrat naprej so se menjavale številne generacije godbenikov, katere so po Prelogu vodili Matija Kovačič, Alojz Filipič, Alojz Krajnčan in zadnjih petindvajset let Alojz Kosi. Slovesnost ob 95-letnici godbe je bila 26. oktobra 2018 v malonedeljskem kulturnem domu. Pod strokovnim vodstvom dirigenta Boštjana Lašiča so člani godbe pripravili raznolik program, na odru pa so se jim pridružili Fantje okoliških vasi Gomile in harmonikar Tadej Murkovič. Koncert sta spremljala tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba in podžupan Janko Špindler, županja pa je ob tej priložnosti posebno priznanje ob visoki obletnici godbe predala Alojzu Kosiju. Predstavnica sveta OI JSKD Darinka Štuhec je jubilantom podelila Gallusove značke, posebno zahvalo pa je godbenikom v imenu KD Anton Krempl Mala Nedelja podelil Branko Košti.

Novinarji, blogerji in vlogerji na Jeruzalemu
Datum dogodka: 29.10.2018

Doživi Pomurje – ekskluzivno za novinarje, blogerje in vlogerje se je glasil projekt predstavitve Pomurja v sklopu paviljona Expano, ki stoji ob Soboškem jezeru. Tri dni – med 23. in 25. oktobrom 2018 – so bili novinarji, blogerji in vlogerji v deželi ob reki Muri in spoznavali našo pokrajino. Več kot dvajset gostov iz Hrvaške in Slovenije je 25. oktobra 2018 obiskalo Jeruzalem. V uvodu jim je ljutomersko občino predstavila višja svetovalka za področje turizma ljutomerske občinske uprave Bojana Babič Škrlec, o znamenitostih Jeruzalema in vinih pa jih je podučil Boštjan Ivajnšič, najemnik Turistično informacijskega centra na Jeruzalemu. Gostje so si med drugim ogledali cerkvico na Jeruzalemu, poleg odličnih vin pa se seznanili tudi s pristno prleško kulinariko.

Spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve v ljutomerski občini
Datum dogodka: 29.10.2018

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta pred dnevom spomina na mrtve pripravila številne komemoracije in obiske spominskih obeležij po ljutomerski občini. Tako so bile v petek, 26. oktobra 2018, spominske slovesnosti v Mali Nedelji, kjer je bil govornik podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, na Podgradju, kjer je na zgodovinske dogodke spomnil Jani Prajner, v Cezanjevcih, kjer je spregovorila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, v Ilovcih, kjer je bil govornik Branko Novak, na Moti, kjer je govoril podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak ter v Ljutomeru, kjer je na osrednji slovesnosti v ljutomerski občini imela nagovor županja. Na vseh lokacijah so kulturne programe pripravili učenci tamkajšnjih osnovnih šol, Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Predstavitev kataloga Ljutomer naše mesto
Datum dogodka: 26.10.2018

Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o.  uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 evra, upravičeni stroški znašajo 26.662,95 evra, od katerih je 80 % sofinanciranih s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Osnovni cilj operacije je vključevanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo mesta Ljutomer.

»V ljutomerski občini smo v preteklih letih kar veliko delali na področju turizma, zelo beležimo rast prihoda turistov v našo občino, to je nekje 10 tisoč prihodov več, kot jih je bilo v preteklem letu. Veseli smo, ker smo si pridobili znak Green Destination (Zelene destinacije), ki je trajnostno naravnan, vzpostavili smo tudi register turističnih ponudnikov, s katerimi zelo intenzivno tečejo pogovori, kako zastaviti ponudbo v naši občini. Delamo tudi na blagovni znamki in želimo pripraviti zelo zanimive brošure, ki obiskovalca navdušijo, da več dni ostane v naši občini, s čimer želimo povečati število nočitev, vzporedno pa tečejo pogovori za zagon hotela v Ljutomeru in ostalih kapacitet, kar se tiče nočitev,« je v uvodu srečanja s predstavniki medijev dejala županja Ljutomera mag. Olga Karba.

S skupnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot ter lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer želijo partnerji operacije Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer prispevati k večji prepoznavnosti in aktraktivnosti mesta ter dvigu obiskanosti s strani stacionarnih in dnevnih gostov širšega območja občine. Mesto Ljutomer je znano v širšem slovenskem prostoru kot taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto. Ker je turizem v mestu Ljutomer potrebno povezati, so partnerji skupaj z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt «Ljutomer naše mesto«, ki povezuje značilno in prepoznavno kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino mesta Ljutomer.

Za namene promocije in turističnega vodenja je bil izdelan turistični katalog mesta Ljutomer, ki je bil javnosti predstavljen v četrtek, 25. oktobra 2018, v županatu Mestne hiše Ljutomer, kjer je katalog predstavil predstavnik Skupine Fabrika in vodja projektov Klaus Dieter Požgan, poleg županje pa sta bili prisotni tudi vodja razvojno-projektnega oddelka Angelca Lukman in višja svetovalka za področje turizma Bojana Babič Škrlec. Katalog je zasnovan tako, da obiskovalcu služi kot vodič skozi mesto in mu v treh jezikih posreduje informacije o zanimivostih in ponudbi mesta ter ga vzpodbudi, da se ustavi, si vzame čas in se peš ali s kolesom odpravi po poteh bogate kulturne, zgodovinske in naravne dediščine mesta Ljutomer. 

Vsebine kataloga bodo prirejene tudi za spletno uporabo in objavljene na spletni strani Občine Ljutomer.

V Parku 1. slovenskega tabora se je v okviru operacije nadomestila uničena komunalna oprema, zamenjale dotrajane obstoječe obvestilne table in dodatno postavila nova razlagalna tabla, ki na štirih straneh predstavlja zgodovinski pomen dogodka – 1. slovenskega tabora, ki se je zgodil leta 1868. Povsem na novo se je uredil tudi dotrajani edukacijski nasad, ki predstavlja izobraževalno ureditev v smislu vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše območje.

Skupna vrednost izvedenih aktivnosti Občine Ljutomer znaša 14.340 evrov, od katerih si je občina uspela pridobiti sofinanciranje iz ESRR v višini dobrih 9.400 evrov nepovratnih sredstev.

Ljutomer je bogatejši za novo asfaltno športno igrišče
Datum dogodka: 23.10.2018

Občina Ljutomer je izgradnjo zunanjega igrišča pri Športno izobraževalnem centru Ljutomer januarja 2018 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Vloga je bila ugodno rešena, Občini Ljutomer pa so bila dodeljena sofinancerska sredstva v višini 13.125 evrov. Dela je izvajalo podjetje Legartis d.o.o. iz Trimlinov pri Lendavi, vrednost del pa je znašala 48.322,87 evra. Projekt je zajemal izgradnjo rokometnega igrišča v asfaltni izvedbi. Nameščena je bila razsvetljava igrišča, postavljeni sta bili dve klopi ob igrišču, koš za smeti in zaščitna mreža za obema goloma. Igrišče je možno koristiti tudi za igranje malega nogometa.

Uradna otvoritev igrišča je bila v petek, 19. oktobra 2018. Prisotnim so spregovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter in predsednik Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož Martin Hebar. Častni met rokometne žoge na vrata je pripadel častnemu občanu Miroslavu Steržaju, prisotni pa so lahko spremljali rokomet v izvedbi kadetske selekcije Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož in mali nogomet v izvedbi selekcije U15 Nogometnega kluba Ljutomer.

Dan športa za najmlajše
Datum dogodka: 23.10.2018

Že vrsto let Športna zveza Ljutomer in Občinsko društvo prijateljev mladine Ljutomer pripravljata športno aktivnost za predšolske otroke iz UE Ljutomer z naslovom Dan športa za najmlajše. V dvorani ŠIC Ljutomer se je v sredo, 17. oktobra 2018, zbralo več kot 130 predšolskih otrok iz vrtcev Ljutomer,  Mala Nedelja, Cezanjevci, Razkrižje, Stročja vas, Cven in Veržej.  Strokovni sodelavci Športne zveze so pripravili sedem različnih postaj, kjer so se otroci ob izurjenih vaditeljih urili v različnih spretnostih: ples – sproščanje s plesom, igre z žogo, športno plezanje – seznanitev s športnim plezanjem in osnovami plezalne tehnike skozi igro, elementarne igre v dvorani za borilne veščine – izvajanje prevalov, plazenje, kotaljenje po dvorani, balinanje v namiznoteniški dvorani  - igre s plastičnimi balini, spretnostni poligon – različne naravne oblike gibanja s premagovanjem ovir ter spretnostne igre z žogicami. Dve uri, ki sta bili namenjeni za druženje, sta zelo hitro minili. Otroci so ob zaključku srečanja dobili majhne pozornosti s strani organizatorjev, vrtci pa priznanja za udeležbo.

Otvoritev obnovljenega mostu v Sitarovcih
Datum dogodka: 22.10.2018

V sklopu investicijskih naložb je bil obnovljen tudi most čez potok Turja v Sitarovcih. Podjetje Nograd Lotmerk je najprej prenovilo nosilne stene mostu in samo ploščo, krila mostu in stene potoka pa prvotno niso bila predmet obnove, saj so bila v dobrem stanju. Ob zadnjem neurju je eno izmed kril mostu poškodovala voda, zato je bilo naknadno sanirano tudi poškodovano krilo. Skupno je strošek obnove znašal 22 tisoč evrov. Otvoritev obnovljenega mostu je bila v petek, 19. oktobra 2018, prisotnim pa sta o pomenu investicije spregovorila predsednik Krajevne skupnosti Radoslavci Janez Rudolf in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Kulturni program so pripravili učenci Osnovne šole Mala Nedelja in pevke zasedbe Soside, člani društva Johann Janez Puch pa so se s starodobniki prvi zapeljali preko obnovljenega mostu.

Srečanje starejših občanov KS Stročja vas
Datum dogodka: 22.10.2018

Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Stročja vas sta v četrtek, 18. oktobra 2018, pripravila srečanje starejših občanov iz vasi Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas. Srečanja se je udeležilo okoli 100 občanov, ki so že dopolnili 70 let. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Stročja vas, prisotne pa so nagovorili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Stročja vas Srečko Mihorič in ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič. Tudi na tokratnem srečanju so obdarili najstarejša udeleženca -  to sta bila Marija Golob (1928) s Podgradja in Franjo Škrlec (1934) iz Nunske Grabe.

Sprejem za predstavnike javnih zavodov
Datum dogodka: 22.10.2018

Županja Ljutomera mag. Olga Karba je v sredo, 17. oktobra 2018, skupaj s podžupanom Jankom Špindlerjem in sodelavkami v občinski upravi sprejela ravnatelje šol in vrtcev ter direktorje oz. njihove namestnike drugih zavodov v ljutomerski občini. V županatu Mestne hiše v Ljutomeru so prisotni na srečanju pregledali realizacijo investicijskih naložb v štiriletnem obdobju, pogovarjali pa so se tudi o investicijskih vlaganjih v prihodnjih letih. Kot je dejala županja bo prioriteta naslednjih let energetska sanacija stavb. Občina Ljutomer v teh dneh pričakuje sklep o pridobitvi nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovne šole Mala Nedelja in Vrtca Ljutomer. Skupna ugotovitev vseh prisotnih je, da je sodelovanje med Občino Ljutomer in javnimi zavodi dobro, pohvalno pa je, da zavodi aktivno sodelujejo pri prireditvah v ljutomerski občini, tako kot organizatorji, kot tudi izvajalci kulturnih programov.

Vabilo na odprtje obnovljenega mostu čez potok Turja, 19. 10. 2018
Datum dogodka: 19.10.2018

Srečanje starejših občanov KS Železne Dveri
Datum dogodka: 18.10.2018

Občina Ljutomer in Krajevna skupnost (KS) Železne Dveri sta v ponedeljek, 15. oktobra 2018, v prostorih Turistične kmetije Frank-Ozmec v Slamnjaku organizirali tradicionalno srečanje starejših občanov, ki so že dopolnili 70 let. Več kot 70 občanov z območja omenjene krajevne skupnosti, ki so prišli na srečanje, so nagovorili predsednik KS Železne Dveri Marjan Munda, predsednica ljutomerske organizacije RKS Silva Duh in županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Najstarejša udeleženca srečanja sta bila Marija Panič (1930) in Ivan Ploj (1933), oba prihajata iz Slamnjaka, ki sta bila deležna manjše pozornosti s strani predsednika KS Železne Dveri in županje.

Županja sprejela makedonske gimnazijce
Datum dogodka: 18.10.2018

V okviru projekta Erasmus + z naslovom Migracije in medkulturni odnosi dijaki in profesorji ljutomerske gimnazije od 14. do 19. oktobra 2018 gostijo dijake in profesorje iz gimnazije Sv. Klement Ohridski iz makedonskega Ohrida. Tridesetčlansko makedonsko delegacijo, katero so spremljali ljutomerski gimnazijci skupaj s pomočnikom ravnatelja GFML Francijem Čušem in strokovno sodelavko Karmen Stolnik, je v ponedeljek, 15. oktobra 2018, v poročni dvorani Mestne hiše v Ljutomeru sprejela ljutomerska županja mag. Olga Karba. Predstavila je ljutomersko občino, zgodovinske mejnike, turistično ponudbo in gostom zaželela prijetno počutje v Prlekiji. Makedonski dijaki in profesorji so med drugim obiskali tudi Mladinski center Prlekije, kjer so se seznanili z njihovo bogato dejavnostjo.

Kažipoti in počivališča za kolesarje
Datum dogodka: 18.10.2018

Na območju ljutomerske občine so bili postavljeni številni kažipoti za kolesarje. Postavitev kažipotov je del aktivnosti razvoja pomurske območne kolesarske mreže, ki se bo priključila in postala del mednarodne mreže kolesarskih poti EuroVelo13. Z vzpostavitvijo kažipotov za kolesarje na trasi od Jeruzalema do Mote se je vzpostavila pomembna povezava Dravske in Murske kolesarske poti. Obenem je bilo na Jeruzalemu urejeno počivališče za kolesarje, kjer je nameščena tudi naprava za servisiranje koles.

Dan odprtih vrat vaško-gasilskega doma v Pristavi
Datum dogodka: 17.10.2018

Številni krajani so se v nedeljo, 14. oktobra 2018, odzvali na povabilo Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Pristava, ki je organiziralo dan odprtih vrat vaško-gasilskega doma. Prisotni so z velikim zanimanjem spremljali uporabo defibrilatorja in gašenje ognja iz lonca na štedilniku. Tamkajšnji krajani so dan odprtih vrat izkoristili tudi za opoldanski pohod v sosednjo krajevno skupnost Cven, nato pa se pridružili dogajanju ob vaško-gasilskem domu v Pristavi. Vaško-gasilski dom v Pristavi je v letošnjem letu dobil prizidek, ki si ga je ljutomerska županja mag. Olga Karba ob tokratnem obisku Pristave ogledala skupaj s predsednikom PGD Pristava Hermanom Bogdanom.

Namiznoteniški tekmovanji v Ljutomeru
Datum dogodka: 17.10.2018

Namiznoteniška sekcija TVD Partizan Ljutomer je v soboto, 13. oktobra 2018, organizirala prvi namiznoteniški turnir za jakostno lestvico Slovenije za  veterane, v nedeljo, 14. oktobra 2018, pa še  16. mednarodni turnir. Na obeh tekmovanjih so se odlično odrezali tudi tekmovalci iz Pomurja. Na turnirju za jakostno lestvico je med igralci starimi od 65 do 69 let zmagal Jože Žekš iz Murske Sobote.  Žekš je v dvojicah v starostni skupini nad 60 let skupaj z Jožetom Fartkom iz Keme Puconci zasedel drugo mesto, Ivan Ocepek iz Gornje Radgone pa je bil z Janezom Muznikom iz Križ tretji. V kategoriji igralcev od 50 do 59 let je Igor Vinčec iz Murske Sobote zasedel drugo mesto, v tolažilni skupini te starostne kategorije pa je Darko Fijavž iz Ljutomera osvojil prvo mesto.  V dvojicah starostne kategorije do 60 let je Igor Vinčec slavil skupaj z Erihom Güntherjem iz Velenja.

Na 16. mednarodnem turnirju je nastopilo 57 tekmovalcev iz Hrvaške, Makedonije in Slovenije. Med ženskami do 40 let je slavila Dajana Gošnjak Stojko (Sobota), tretje mesto pa sta si delili Eva Grabna (Ljutomer) in Eva Hauko (Sobota). Med ženskami od 40 do 60 let je Renata Zrinski (Ljutomer) zasedla drugo mesto. Med moškimi do 40 let je zmagal Marjan Senčar (Ljutomer), drugi je bil Rok Kapun (Sobota), tretje mesto pa sta si delila Uroš Brumen (Ljutomer) in Slavko Virag (Mala Nedelja). Med moškimi do 60 let je Miran Močan (Sobota) zasedel tretje mesto, Bojan Jagodič (Mala Nedelja) pa je v tolažilni skupini zmagal. Med moškimi od 60 do 70 let je zmagal Jože Žekš (Sobota), Ivan Ocepek (Gornja Radgona) pa je bil tretji. Med moškimi od 70 do 75 let je slavil Tone Ficko (Ljutomer).

Dan odprtih vrat vaško-gasilskega doma na Spodnjem Krapju
Datum dogodka: 17.10.2018

V mesecu požarne varnosti je vodstvo Prostovoljnega gasilskega društva Spodnje Krapje, na čelu s predsednico Karmen Kelenc, pripravilo dan odprtih vrat vaško-gasilskega doma oz. srečanje krajanov. V soboto, 13. oktobra 2018, so se povabilu odzvali številni krajani, ki so popoldanske urice preživeli v prijetnem vzdušju. Pridružila se jim je županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je pohvalila številčnost in prostovoljstvo v društveni dejavnosti ter se vsem zahvalila za opravljena dela.

Srečanje starejših občanov KS Cezanjevci
Datum dogodka: 15.10.2018

Krajevna skupnost Cezanjevci in Občina Ljutomer sta v soboto, 13. oktobra 2018, organizirala tradicionalno srečanje starejših občanov z območja omenjene krajevne skupnosti, ki so starejši od 70 let. V uvodu so zbrane v gasilskem domu v Branoslavcih nagovorili predsednik KS Cezanjevci Franc Slokan, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler in predstavnik tamkajšnje krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije Janko Zadravec. Kulturni program so izvedli učenci osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci pod mentorstvom Manje Gospodarič. V nadaljevanju srečanja se je prisotnim pridružila županja ljutomerske občine mag. Olga Karba. Najstarejša udeleženca srečanja sta bila Terezija Prelog (1926) in Ranđel Ilić (1932), oba iz Branoslavcev.

Vabilo na odprtje zunanjega rokometnega igrišča za dvorano ŠIC Ljutomer, 19.10. 2018
Datum dogodka: 15.10.2018

Strani