Galerija

Nova turistična pridobitev v Občini Ljutomer
Datum dogodka: 8.11.2015

Družba Segrap iz Ljutomera nadaljuje z vlaganji v kopališki kompleks Bioterme Mala Nedelja. V soboto, 7. novembra 2015, je v uporabo predala sodobno postajališče za avtodome. Na dan otvoritve je na 6600 kvadratnih metrih svoje avtodome postavilo blizu 90 lastnikov. »Turizem je eno od tistih področij, na katerem sicer ni matematično natančnih formul uspeha. Vendar vladajo močne zakonitosti, izoblikovane skozi stoletja izkušenj in dobrih praks. Ena izmed takšnih zakonitosti je na primer pravilo, da se je turizem najbolje iti tam, kjer je lepa narava, lepo okolje. Na primer v neposredni bližini najlepših peščenih plaž ali v Prlekiji. Druga zakonitost pravi, da je potrebno biti uvideven do želja obiskovalcev, se maksimalno potruditi, da se počutijo dobro in zadovoljno. Tretja spet, da ni dovolj ponujati le sobo s pogledom, ampak uporabiti domišljijo in ustvariti nova doživetja,« je med drugim na otvoritvi dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Dodala je, da so Bioterme prototip uspeha in obenem ne le vzgled za druge turistične ponudnike, ampak tudi njihov pomemben partner. Družbo Segrap je nova turistična pridobitev stala nekaj več kot 200.000 evrov.

16. Martinov koncert v Ljutomeru
Datum dogodka: 6.11.2015

Društvo upokojencev (DU) Ljutomer je v petek, 6. novembra 2015, v Domu kulture v Ljutomeru organiziralo že 16. Martinov koncert. Pred polno dvorano - med obiskovalci so bili tudi podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, nova predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Viola Bertalanič, njen predhodnik Mirko Lebarič in vodja ljutomerske izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Mira Rebernik Žižek -  so nastopili ženski pevski zbor DU Ljutomer, tamburaška skupina Bisernica DU Ljutomer, Marija in Stanko Perhač, folklorna skupina KD Cven, Soside - pevke ljudskih pesmi iz Male Nedelje in Prleška godba DU Ljutomer.

Ureditev stanovanjske soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa
Datum dogodka: 3.11.2015

Objava, 1. 8. 2016:

Lansko leto se je na delu soseske Juršovka obnovilo kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki je bilo dotrajano, kar je povzročalo oteženo vzdrževanje. V sklopu prenove se je tudi na novo uredilo prečkanje železniške proge. Dela je izvajalo lendavsko podjetje Legartis d.o.o., končna vrednost investicije pa je znašala 936.998,19 EUR (brez DDV).

V letošnjem letu so se zaključila še dela v sklopu prometne ureditev stanovanjske soseske Juršovka, kot območja stanovalcem prijaznega prometa.  V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice, na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako sama prometna ureditev vsebuje številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje. Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil kot izvajalec del izbran ponudnik Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je dela opravilo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o. Vrednost izvedenih gradbenih del znaša 965.536,27 EUR (z DDV).

V okviru projekta se je uredila cesta v Kidričevi ulici, Aškerčevi ulici, Ulici 9. maja,  Jurčičevi ulici ter delno na Mestnem bregu v skupni dolžini 2.092 metrov. Uredil se je nov pločnik v delu Kidričeve in Jurčičeve ulice, v preostalih ulicah se pločnik ni gradil, saj so tista območja s prometno signalizacijo določena kot območja umirjenega prometa. Zgradila so se štiri nova krožišča, ki služijo umiritvam hitrosti. V celoti so se obnovile obstoječe pešpoti, ko so sedaj ustrezno osvetljene in omogočajo neovirano uporabo tudi v času slabše vidljivosti. Sočasno s ureditvijo prometne infrastrukture sta podjetji Elektro Maribor in Teleing d.o.o. izvedli tudi rekonstrukcijo elektro in optičnega omrežja, ki je prej potekalo na drogovih, sedaj pa je le to položeno v zemljo. Na celotnem območju so se izvedli številni ukrepi za umirjanje hitrosti, obnovile in osvetlile pa so se tudi poteka na samem igrišču, kjer se je na novo postavilo nadstrešek, ki bo služil uporabnikom igrišča in prebivalcem. Na novo so bila zgrajena številna parkirišča, ki bodo omogočila ustrezen kratkotrajnega in dolgotrajnega sistem parkiranja. Po celotnem naselju so razporejene nove klopi, ob nekaterih klopeh pa so postavljena tudi otroška igrala.

Odprtje novo urejene soseske Jurševka je potekalo 31. 7. 2016, v sklopu praznovanja 60. praznika Občine Ljutomer.

 

 

Objava, 11. 3. 2015

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev Juršovke kot območje prijaznega prometa pridobila v letu 2014. Izdelovalec idejne zasnove je bilo podjetje Biro skiro d.o.o. iz Ljubljane, izdelovalec projektne dokumentacije pa je bil BNG, Bojan Safran s.p. iz Kapelskega Vrha 14. Stroški izdelave projektne dokumentacijo so znašali 19.855,80 EUR. V času priprave projektne dokumentacije so bili s tamkajšnjimi prebivalci izvedene delavnice na podlagi katerih so se iskale optimalne rešitve za samo prometno ureditev. To predstavlja povsem novi pristop k prometnemu načrtovanju, ki v Sloveniji še nima prakse. Prav tako bo sama prometna ureditev vsebovala številne ukrepe umirjanje prometa, ki v številnih evropskih mestih predstavljajo primer dobre prakse in bodo preneseni v slovensko okolje.

Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na Portalu javnih naročil  5. junija 2015. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 29. junija letos. Svoje ponudbe so oddali štirje ponudniki. Sklep o izbiri izvajalca del je bil izdan dne 8. julija 2015.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož, skupaj s partnerjem v skupni ponudbi Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj. Pogodbena vrednost del znaša 839.693,00 EUR z DDV. Rok končanja del znaša 105 koledarskih dni od uvedbe v delo. Glede na zahtevnost, slabe vremenske razmere in dodatna dela bo Občina Ljutomer z izvajalcem sklenila aneks za podaljšanje roka. Tako se predvideva zaključek investicije v juniju 2016.

Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor. Stroški nadzora bodo znašali 10.772,60 EUR z DDV.

Stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacija varstva pri delu na gradbišču bodo znašali skupaj 1.200,00 EUR, izvajalec bo DAING d.o.o., Krožna ulica 5, 9231 Beltinci.

Predmetno investicijo je Občina Ljutomer v začetku julija 2015 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za sredstva na podlagi določil 23. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1. Iz tega naslova bomo pridobili 77. 089,00 EUR nepovratnih sredstev.

V okviru projekta se bo uredila cesta v dolžini 2.092 m. Uredil se bo nov pločnik, izvedla rekonstrukcija javne razsvetljave, zgradili oporni zidovi in izvedle zasaditve ter uredilo odvodnjavanje.

 

Otroci iz Vrtca Ljutomer obiskali županjo
Datum dogodka: 2.11.2015

V ponedeljek, 2. novembra 2015, so županjo Ljutomera mag. Olgo Karba z obiskom prijetno presenetili otroci iz Vrtca Ljutomer, ki so ji osebno prinesli vabilo na tradicionalni zajtrk. Tega bodo v ljutomerskem vrtcu pripravili 20. novembra. Otroke iz vrtčevske skupine »Graščaki« je županja razveselila z baloni in kratkim klepetom, na koncu pa so naredili še skupinsko fotografijo.

S koncertom obeležili 50 let Ljutomerskega okteta
Datum dogodka: 1.11.2015

V Domu kulture Ljutomer je v petek, 30. oktobra, potekal slavnostni, jubilejni koncert Ljutomerskega okteta, ki deluje neprekinjeno od leta 1965. Kot gostje so nastopili člani Slovenskega okteta. Ljutomerski oktet je do leta 1972 vodil Ivan Vrbančič, nato kar 38 let – vse do leta 2010 – Mirko Prelog, od leta 2010 pa Dušan Prelog. Danes Ljutomerski oktet sestavljajo Bojan Ferenc, Dejan Kolarič, Tihomir Babič, Igor Golob, Dušan Prelog, Marko Jureš, Marko Rus, Peter Beznec in Simon Maroša. Repertoar Ljutomerskega okteta obsega skladbe, ki nekako spadajo v železni repertoar oktetov, priredbe slovenskih ljudskih pesmi, napitnice, črnske duhovne, prav tako pa člani radi zapojejo tudi pesmi v prleščini.

Pred polnim Domom kulture v Ljutomeru so članom Ljutomerskega okteta ob 50-letnici delovanja številne spodbudne besede namenili številni gostje in člani drugih oktetov in pevskih zborov. Ob tej priložnosti je županja Ljutomera mag. Olga Karba oktetu podelila zahvalo ob 50-letnici delovanja, Mira Rebernik Žižek pa je v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti oktetu predala posebni kipec.

Srečanje starejših krajanov KS Mala Nedelja
Datum dogodka: 26.10.2015

V soboto, 24. oktobra 2015, je v Mali Nedelji potekalo tradicionalno srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti (KS) Mala Nedelja, ki sta ga pripravila KS Mala Nedelja in Krajevna organizacija Rdečega križa (RK) Mala Nedelja. Zbralo se je okoli 70 občanov KS, ki so že dopolnili sedemdeset let.

Kulturni program so pripravili učenci OŠ Mala Nedelja pod mentorstvom upokojene učiteljice Danice Potrč. Nastopili so Larisa Srša, Aleks Rakuša, Nika Kosi in Kristjan Voršič, zapel pa je tudi triletni Kai Kosi.

Zbrane je pozdravil predsednik KS Mala Nedelja Vilko Vajda, v imenu Območnega združenja RK Ljutomer pa jih je nagovorila predsednica Silva Duh. Prijetno druženje se je nadaljevalo s kosilom in glasbo, za katero je med drugimi poskrbela tudi družina Stajnko iz Vidanovcev.

Namiznoteniška turnirja v Ljutomeru
Datum dogodka: 25.10.2015

Ljutomer je ta konec tedna, 24. in 25. oktober 2015, v znamenju namiznega tenisa. Ljutomerski klub je namreč organizator dveh turnirjev za rekreativce. Na prvem turnirju nove sezone za jakostno lestvico Slovenije za rekreativce se je merilo več kot 100 igralcev, že 13. mednarodnega namiznoteniškega turnirja za rekreativce pa se je udeležilo več kot 80 igracelv iz Slovenije in tujine. Turnir si je ogledala tudi županja Ljutomera mag. Olga Karba, ki je igralcem zaželela prijetno počutje v Prlekiji in uspešne nastope. Otvoritveno slovesnost so popestrili folklorniki s Cvena.

 

Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve
Datum dogodka: 23.10.2015

Ob dnevu spomina na mrtve sta Občina Ljutomer in Združenje borcev NOB Ljutomer  pripravila številne spominske slovesnosti, na katerih so se s kulturnimi programi pridružili učenci osnovnih šol in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Tako so v petek, 23. oktobra 2015, spominske slovesnosti potekale pri spomeniku padlih borcev ob stari osnovni šoli v Mali Nedelji, pri spominski plošči na Podgradju - domačija Lipovec, pri spomeniku talcem pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih, pri spomeniku ob glavni cesti v Ilovcih ter pri spomeniku Triglav v Ljutomeru, kjer je na osrednji spominski slovesnosti Občine Ljutomer spregovoril častni občan Ljutomera Miroslav Steržaj.

Posebne občinske delegacije so namestile ikebane in prižgale sveče tudi ob spominskih ploščah v Mestni hiši in na Ljutomerski kleti, ob spominskem obeležju v Babjem ložiču, pri spomeniku padlim borcem NOB na pokopališču v Ljutomeru ter na grobovih Viktorja in Julijane Kukovec ter Ludvika Bratuše na pokopališču v Ljutomeru in dr. Antona Trstenjaka na pokopališču v Gornji Radgoni.

Ljutomer je gostil Vzgojiteljado 2015
Datum dogodka: 22.10.2015

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je bila v četrtek, 22. oktobra 2015, gostiteljica letošnje Vzgojiteljade, vsakoletnega srečanja slovenskih srednjih šol z izobraževalnim programom predšolska vzgoja. V sklopu srečanja je prleška prestolnica gostila več kot 300 dijakov iz 12 srednjih šol. Na otvoritveni prireditvi je udeležence Vzgojiteljade 2015 nagovorila tudi županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. »Velikokrat je slišati v družbi, da se vzgoji otrok daje premalo pozornosti. Vendar verjemite, da temu ni tako. V podjetjih in javnih institucijah še se kako zavedamo, da je zelo pomembno imeti za sabo dobro ekipo, ekipo strokovnih, profesionalnih sodelavcev, takšnih, ki jim lahko zaupaš, takšnih, ki razmišljajo s svojo glavo. Res je, da je odrasle ljudi, ki nimajo takšnih opisanih lastnosti, težko spremeniti. V primerjavi s temi lahko pri otrocih naredimo marsikaj dobrega. Če začnemo že pri osnovnih korakih, z dobro vzgojo, in potem to nadaljujejo v vrtcih in imamo celosten pristop, potem lahko naredimo ljudi v prave osebnostni,« je dejala ljutomerska županja, ki je vsem prisotnim ravnateljem oz. predstavnikom šol podarila monografijo Občine Ljutomer.

Kot je povedal v imenu organizatorja srečanja ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Zvonko Kustec so udeležencem pripravili številne dejavnosti oziroma delavnice, »v katerih so naši gostje ustvarjali, se zabavali ter ob tem spoznavali prelepo prleško pokrajino, ljudi in navade«. V naravoslovni delavnici so dijaki spoznavali osnovne kemijske in senzorične lastnosti vzorcev mošta, določevali pa bodo tudi vsebnosti vlage v različnih sadežih in s tem določili primernost za skladiščenje in sušenje. V glasbeni delavnici so se učili prleških pesmi, v plesni delavnici je bilo vse v znamenju plesa v povezavi z jesenskimi opravili, vremenom, pojavi in barvami, v likovni delavnici pa so dijaki slikali na temo Pisana jesen v Prlekiji. Udeleženci dramske delavnice so stopili na odrske deske in se za nekaj ur prelevili v prave igralce, dijaki v multimedijsko-novinarski delavnici pa so kot pravi novinarji spremljali potek celotne Vzgojiteljade, beležili dogajanje na šoli in pripravili material za reportažni televizijski zapis. V psihološko/pedagoški delavnici so dijaki doživljali iluzije in halucinacije, v matematični so s pomočjo zgibanja papirja spoznali nekatera platonska telesa in njihove lastnosti, v zgodovinski so poiskali nekaj zgodovinskih dejstev povezanih s čarovništvom v Ljutomeru in okolici, v športni delavnici pa so dijaki v t.i. oviratlonu premagovali ovire v naravi.

Obvestilo o poteku komemoracij 2015
Datum dogodka: 22.10.2015

Ob dnevu spomina na mrtve vas Občina Ljutomer in Združenje borcev NOB Ljutomer vljudno vabita, da se udeležite spominskih slovesnosti, ki bodo potekale v občini Ljutomer, in sicer:

 

Petek, 23. 10. 2015 ob 10. uri

  • Spominska slovesnost v pri spomeniku padlih borcev ob stari osnovni šoli v Mali Nedelji.

Petek, 23. 10. 2015 ob 11. uri

  • Spominska slovesnost pri spominski plošči na Podgradju - domačija Lipovec

Petek, 23. 10. 2015 ob  11. uri

  • Spominska slovesnost pri spomeniku talcem pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih.

Petek, 23. 10. 2015 ob 11.30 uri

  • Spominska slovesnost pri spomeniku ob glavni cesti v Ilovcih.

Petek, 23. 10. 2015 ob 13. uri.

  • Osrednja slovesnost  pri  SPOMENIKU TRIGLAV v Ljutomeru 

Pokal Občine Ljutomer Marku Slaviču
Datum dogodka: 18.10.2015

V nedeljo, 18. oktobra 2015, so na hipodromu v Ljutomeru pripravili kasaške dirke. V ospredju je bilo državno prvenstvo dveletnih kasačev, ki je potekalo pod pokroviteljstvom Občine Ljutomer. V konkurenci desetih kasačev je državni naslov pripadel Pepi, ki jo je vozil Marko Slavič iz Ključarovcev. Pepa je v lasti Vlada Plohla, rejec pa je Franc Novak. Pokal za zmago je Slaviču predal podžupan Občine Ljutomer Boro Zemljak. V državnem prvenstvu dveletnih kasačev je drugo mesto osvojila Fauna z Damjanom Vajsem, tretje mesto pa je pripadlo Izabeli II z Mitjem Slavičem. Vsi trije vozniki so člani Kasaškega kluba Ljutomer.

Srečanje starejših občanov iz Babincev in Noršincev
Datum dogodka: 17.10.2015

Naselji Babinci in Noršinci spadata pod Krajevno skupnost (KS) Ljutomer, katerega vodstvo je skupaj z domačini v soboto, 17. oktobra 2015 pripravilo srečanje občanov, ki so starejši od 70 let. V prijetnem vzdušju vaškega doma v Babincih je popoldan preživelo okoli 50 vabljenih, katerim so na začetku srečanja nekaj misli namenili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik sveta KS Ljutomer Cvetko Melin, članici sveta KS Ljutomer Darinka Štuhec in Marija Zdravec ter predsednica ljutomerskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Silva Duh. V kulturnem programu so nastopili ljudski pevci Društva upokojencev Ljutomer in člani babinske otroške folklorne skupine.

Srečanje starejših občanov in krvodajalcev KS Cezanjevci
Datum dogodka: 17.10.2015

Več kot 70 starejših občanov, ki so že dopolnili 70 let, in krvodajalcev z območja Krajevne skupnosti (KS) Cezanjevci se je udeležilo vsakoletnega srečanja, ki sta ga tokrat - v soboto, 17. oktobra 2015 - pripravila svet KS Cezanjevci in krajevna organizacija Rdečega križa Cezanjevci v dvorani gasilskega doma v Branoslavcih. Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik KS Cezanjevci Franc Slokan, ki je med drugim spregovoril tudi o nekaterih aktualnih zadevah (kabelska televizija, gradnja vrtca v Cezanjevcih). V nadaljevanju so udeležencem srečanja nekaj besed namenili še podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, predsednica ljutomerskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Silva Duh in predsednik krajevne organizacije Rdečega križa Janko Zadravec, ki so starejšim občanom zaželeli prijeten popoldan in obilo zdravja v prihodnje. Preden so prisotnim postregli s kosilom so zanimiv kulturni program pripravili učenci Osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci.

Srečanje starejših občanov iz KS Stročja vas
Datum dogodka: 15.10.2015

»Lepo se je srečati z ljudmi, ki ste v preteklosti veliko dobrega naredili za občino oz. lokalno skupnost. Med nami vidim tudi takšne, ki tudi sedaj zelo aktivno delujete na številnih področjih, s čimer dajete lepe vzglede,« je med drugim zbranim na srečanju starejših občanov z območja Krajevne skupnosti (KS) Stročja vas dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba. Srečanje občanov, ki so že dopolnili 70 let, sta v tamkajšnjem gasilskem domu pripravila svet KS Stročja vas in krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) iz Stročje vasi, udeležilo pa se ga je okoli 60 občanov. Poleg ljutomerske županje so zbrane nagovorili tudi predsednik sveta KS Stročja vas Srečko Mihorič, predsednica ljutomerskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Silva Duh in ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič. Bogat kulturni program so pripravili učenci OŠ Stročja vas.

V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna je Ljutomer zasedel 2. mesto
Datum dogodka: 13.10.2015

V Novi Gorici je 13. oktobra 2015 potekala zaključna prireditev vseslovenske odmevne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna. V okviru akcije se je ocenjevala  urejenost in gostoljubnost krajev po vsej Sloveniji. Sodelovalo je več kot dve tretjini vseh slovenskih občin, na prireditvi pa so podelili priznanja najboljšim.

V kategoriji najlepše urejenih manjših mest je Ljutomer zasedel drugo mesto. Prvo mesto je pripadalo Žalcu, tretje pa Črni na Koroškem.

Priznanje za drugo mesto je na prireditvi, ki je bila letos ob praznovanju 110-letnice delovanja Turistične zveze Slovenije še posebej slovesna, prevzela županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba.

 

Več o dogodku na spletni strani Turistične zveze Slovenije:

http://www.turisticna-zveza.si/novica.php?id=286                          

 

 

Obrali so trto v atriju Mestne hiše v Ljutomeru
Datum dogodka: 10.10.2015

Martina - Klub vinskih kraljic Ljutomer ter Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer sta v petek, 9. oktobra 2015, v atriju Mestne hiše v Ljutomeru pripravila tradicionalno prireditev poimenovano Prleška brotva. V sklopu prireditve so opravili trgatev in z mestne trte, ki je potomka najstarejše trte na svetu, obrali natanko 44 grozdov sorte žametovka ali modra kavčina. Ob pomoči bivših vinskih kraljic je trganje grozdja opravil mestni viničar in skrbnik trte Mihael Kuhar, da je bila letina ena boljših zadnjih let pa sta ob pregledu grozdja in izmerjeni sladkobi oceno podala predsednik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer Miran Torič in nekdanji mestni viničar Franc Žličar. Zbrane sta nagovorili Vinska kraljica Slovenije Sandra Vučko in Vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala Nedelja Danijela Rožman, v programu pa sta poleg bivših ljutomerskih vinskih kraljic nastopili še moška vokalna skupina Pšenični klas iz Babincev in folklorna skupina s Cvena.

Družili so se starejši občani iz KS Železne Dveri
Datum dogodka: 10.10.2015

Ob koncu leta se tudi v Občini Ljutomer vrstijo srečanja starejših občanov, starih nad 70 let. Prvi so se zbrali starejši občani z območja Krajevne skupnosti Železne Dveri. Letos so za kraj druženja izbrali Turistično kmetijo Frank Ozmec v Slamnjaku. Več kot 70 starejših občanov je v lepem ambientu ob dobri hrani, pijači in ljudskima godcema preživelo prijeten popoldan. V uvodu je zbrane nagovoril in jim zaželel sproščeno druženje predsednik sveta Krajevne skupnosti Železne Dveri Marjan Munda, z lepimi željami pa sta se mu pridružili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in predsednica ljutomerskega območnega združenja Rdečega križa Slovenije Silva Duh. V prihodnjih dneh, vse do sredine decembra, se bodo zvrstila srečanja starejših občanov tudi po drugih krajevnih skupnostih Občine Ljutomer.

Županja sprejela Majdo Magdaleno Kodba
Datum dogodka: 6.10.2015

V petek, 2. oktobra 2015, je županja mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše sprejela Majdo Magdaleno Kodba, avtorico knjige Rumeni avtomobilček. Ob tej priložnosti ji je čestitala ob okroglem jubileju ter izidu knjige.

Kot je povedala avtorica, si je zadala ta projekt - izdajo knjige, na katerem je delala kar nekaj mesecev, njena želja pa je bila, da ta projekt uspešno pripelje do cilja. Obvezujoč je bil datum njenega okroglega jubileja.

»Na poti do cilja je bilo ovir, razočaranj, veselja in upanja, da bo, kar sedaj je. In ta zgodba je moje potovanje skozi dogajanja premikajočega se predmeta rumenega avtomobilčka, o katerem zgodba govori. Da bo pravljica, sem mislila na začetku poti. Ker pa je dogajanje resnično, je lahko le zgodba. Zgodba je napisana za odraslega, ki lahko skozi besede razume čustva odraslega pisca, otroci jo bodo pa razumeli, ko bodo postali odrasli. Lepe ilustracije pa jim bodo dale predstavo, kot jo lahko doživlja le otrok«, je o knjigi povedala Kodbova ter dodala, da jo vsebina knjige razveseljuje in bogati.

Knjiga je bila izdana v samozaložbi in je na voljo za izposojo v ljutomerski knjižnici na otroškem oddelku.

Sprejem Turističnega društva Stara Cesta
Datum dogodka: 3.10.2015

V zahvalo za prispevek k ohranjanju prleških izročil in za 10 let organizacije prireditve Bučarija je v petek, 2. oktobra 2015, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba pripravila sprejem za člane TD Stara Cesta.

Društvo, ki bo kmalu praznovalo 15. obletnico delovanja, je ustanovilo 13 krajanov iz vasi Stara Cesta, Mekotnjak in Desnjak. Glavni cilj društva je skrb za lepšo in prijaznejšo podobo domačih krajev, ohranjanje znamenitosti kulturne in naravne dediščine ter organiziranje dogodkov in prireditev za zanimivo in prijetno druženje ljudi od blizu in daleč.

Predsednica društva Albina Senčar je ob tej priložnosti županji izročila košarico dobrot (bučno marmelado, domači kruh…) ter se zahvalila za povabilo na sprejem. Županja je članom društva čestitala za aktivno delo, uspešno organizacijo številnih dogodkov in za številčno obiskanost vseh dogodkov. Obenem je predsednici društva podelila plaketo v zahvalo društvu za prispevek k ohranjanju prleških izročil in za 10 let organizacije prireditve Bučarija.

Obisk iz Občine Črna na Koroškem
Datum dogodka: 3.10.2015

Županja mag. Olga Karba je v petek, 2. oktobra 2015, v županatu Mestne hiše na obisku gostila županjo Občine Črna na Koroškem Romano Lesjak s sodelavci. Ob tej priložnosti so si izmenjali primere dobrih praks in si obljubili, da se še srečajo. Srečanje županj bo kmalu potekalo prav v Črni na Koroškem.

Strani