Galerija

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta – I. faza
Datum dogodka: 4.6.2014

V županatu Mestne hiše je v sredo, 4. junija 2014, županja podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta – I. faza. Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4km. V sklopu investicije se bo izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev. Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik KS Stara Cesta Janko Špindler, ki je ob podpisu povedal, da jim investicija v kraju veliko pomeni in se ob tem zahvalil županji.

Preplastitev odseka ceste Sitarovci - Precetinci
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4.junija 2014, je v županatu Mestne hiše, županja podpisala pogodbo za preplastitev odseka ceste Sitarovci – Precetinci. V sklopu investicije se bo izvedla preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014.  Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je objavila na portalu javnih naročil aprila 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša 128.855,84 EUR, brez DDV. Rok končanja del je do 15. 7. 2014.

Na podpisu pogodbe je bil prisoten tudi predsednik KS Radoslavci Janez Rudolf, ki se je županji zahvalil za prizadevanje izvedbe te investicije, saj so jo krajani čakali od leta 1994.

Podpisali pogodbo o izgradnji košarkarskega igrišča in skate poligona
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4.junija 2014, je v županatu Mestne hiše, županja podpisala pogodbo za izgradnjo multifunkcionalnih zunanjih javnih športnih površin za potrebe urbanega športa v Ljutomeru.

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013.

Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo bo izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV.

V sklopu obravnavanega projekta bosta v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Podpis pogodbe za komunalno ureditev Puchove poslovne cone
Datum dogodka: 4.6.2014

V sredo, 4. junija 2014, je v županatu Mestne hiše potekal podpis pogodbe za komunalno ureditev Puchove poslovne cone. Z investicijo bo v prvi fazi v Puchovi poslovni coni urejenih 6,5 ha stavbnih zemljišč. Zgrajena bo cesta v dolžini 550 m in pločnik v dolžini 587,80 m, nova fekalna kanalizacija v dolžini 784,95 m, nova meteorna kanalizacija v dolžini 323,90 m, meteorni zadrževalni jarek v dolžini 436,50 m in javna razsvetljava v dolžini 594,90 m (14 kandelabrov).

Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika je Občina Ljutomer izdala dne 16. 5. 2014. Izvajalec del je NOGRAD d.o.o.. Vrednost del znaša 390.360 evrov, brez DDV. Rok končanja del je najpozneje do 15. 9. 2014.

Občina Ljutomer je projekt konec decembra 2012 prijavila na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014. Sofinancerska sredstva je možno pridobiti v višini do 85 % vrednosti upravičenih stroškov oz. največ do zneska 507.865,00 evrov.

S tem se bodo uredila zemljišča za potencialna podjetja, ki bodo želela v Ljutomeru delovati in posledično ustvarjati delovna mesta.

Dan juda v Prlekiji
Datum dogodka: 24.5.2014

V soboto, 24.5.2014, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer, potekal Dan juda v Prlekiji. Judo Prlekija je skupaj z Judo zvezo Slovenije organizirala državno prvenstvo za mlajše članice in člane ter državno prvenstvo po pasovih. Popoldan pa je potekal še zaključni turnir Prleške judo lige za najmlajše.

Ljutomerski maturanti zaplesali četvorko na Glavnem trgu
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, so v Ljutomeru maturanti in maturantke Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, zaplesali tradicionalno vsakoletno četvorko. Tudi letos je bil organizator Plesna zveza Slovenije, dogodek pa je v živo spremljal Radio Slovenija International, ki je omogočil, da so maturanti in maturantke v vseh mestih lahko zaplesali ob isti uri. Vse prisotne je pozdravila tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Podpis pogodb zadnjega sklopa projekta – sistem c
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, je županja mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše podpisala še zadnjo izvajalsko pogodbo za sklop projekta sistema C, ki zajema gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vod. Občina Ljutomer je že v lanskem letu kot nosilna občina izvedla javni razpis za izbiro izvajalca gradnje in izbrala ponudnika za izvedbo gradnje objektov za obdelavo vod v skupni višini 10,2 milijona evrov. Zaradi revizije je izvajalsko pogodbo lahko sklenila šele sedaj. Kot glavni izvajalec del je družba SGP Pomgrad z družbo ESOTECH kot partnerjem.  Dela morajo biti zaključena v 20 mesecih po uvedbi izvajalca v delo, vključno z dvomesečnim poskusnim obratovanjem.

Medgeneracijsko druženje v Radoslavcih
Datum dogodka: 23.5.2014

V petek, 23.5.2014, je v gasilskem domu v Radoslavcih potekalo srečanje starejših krajanov KS Radoslavci. Otroci iz vrtca pri Mali Nedelji so pod vodstvom Lilijane Peršak pripravili prisrčen plesni in pevski program, zaigrali in zapeli pa so tudi stanovalci in stanovalke Doma starejših občanov iz Ljutomera ter domače pevke ljudskih pesmi “Soside”. Druženja se je udeležila tudi županja in pozdravila vse zbrane.

Majsko druženje v vrtcu Ljutomer
Datum dogodka: 22.5.2014

V četrtek, 22.5.2014, je na igrišču vrtca potekala prireditev Saj vrtec kot dom je… V uvodu sta zbrane pozdravili Marija Pušenjak, ravnateljica Vrtca Ljutomer in mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer. Otroci so skozi glasbo in ples pokazali kako preživijo dan v vrtcu, ob koncu pa je zbor vzgojiteljic zapel pesem Ne čakaj na maj. Druženje se je nato nadaljevalo v sladkem, ustvarjalnem in gibalnem kotičku na igrišču vrtca.

7. Dan gibanja in druženja vseh generacij ter 3. Dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer
Datum dogodka: 17.5.2014

V soboto, 17. 5. 2014, smo skupaj z Vrtcem Ljutomer, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in DSO Ljutomer pripravili 7. Dan gibanja in druženja vseh generacij ter 3. Dan aktivne mobilnosti Občine Ljutomer. Zjutraj so se  udeleženci pohoda zbrali pred Domom starejših občanov Ljutomer, kjer so si lahko izmerili tudi krvni tlak, potekal pa je tudi krajši kulturni program. Nato so se zbrani odpravili na pohod, katerega so zaključili na Glavnem trgu, kjer je potekala izvedba različnih aktivnosti.

Slovesnost ob 15-letnici Društva vinogradnikov Mala Nedelja
Datum dogodka: 16.5.2014

V petek, 16.5.2014, je v Kulturnem domu pri Mali Nedelji potekala prireditev ob praznovanju 15-letnice delovanja Društva vinogradnikov Mala Nedelja. Ob jubileju so podelili priznanja najbolj prizadevnim članom in organizacijam, ki so na kakršen koli način prispevali k uspešnemu delu. Ob tej priložnosti je podžupan Janez Vencelj, društvu ob obletnici predal Priznanje Občine Ljutomer. Iskrene čestitke ob obletnici in uspešnem delovanju društva.

Obisk finskega veleposlanika v Ljutomeru
Datum dogodka: 14.5.2014

V okviru projekta »Evropa v šole«, v katerega je vključena tudi Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, se je 14. 5. 2014 v Ljutomeru mudila na delovnem obisku delegacija finskega veleposlaništva, ki jo je vodil veleposlanik Pekka Metso. V dopoldanskem delu so se srečali z gimnazijci in razpravljali o podobnostih in razlikah finskega in slovenskega izobraževalnega sistema in o (ne)dejavnosti mladih v politiki. Zatem  je bil za finske goste v županatu Mestne hiše organiziran sprejem, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Obrtno-podjetniškega strateškega sveta. V neformalnem pogovoru so članom delegacije predstavili svoja podjetja in izdelke ter njihove že utečene prodajne poti na evropskem trgu. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi turističnih produktov Prlekije in njenih znamenitosti. Gostje so se po uradnem sprejemu sprehodili skozi mesto, si ogledali podjetje Cleangrad d.o.o. ter z obiskom Jeruzalema zaključili obisk v naši občini.

Templarji s sedežem na Jeruzalemu
Datum dogodka: 10.5.2014

Na Jeruzalemu, je v soboto, 10. maja, s slavnostnim odkritjem plošče potekala svečana umestitev Društva vitezov jeruzalemskega templja (DVJT) v Dvorec Jeruzalem. S tem je sedež društva uradno umeščen v Dvorec Jeruzalem. V kulturnem programu so nastopili ljutomerski folkloristi in tamburaši, za pogostitev pa so poskrbeli vinarji in Klub prleških babic. Čestitke za zelo lepo prireditev, za poslanstvo in odločitev, da je sedež v Jeruzalemu.

Prireditev ob 30-letnici folklorne skupine Društva upokojencev Ljutomer
Datum dogodka: 9.5.2014

Folklorna skupina, ki deluje v okviru Društva upokojencev Ljutomer, je 9. maja 2014 v Domu kulture Ljutomer z jubilejno prireditvijo obeležila 30-letnico delovanja. Obiskovalcem se je predstavila z venčkom izbranih folklornih plesov. Ob tej priložnosti so v goste povabili tudi Folklorno skupino Turistično kulturnega društva Babinci in Folklorno skupino Metla iz TKD Miklavž pri Ormožu. Prireditev sta s svojim nastopom popestrili tudi tamburaški skupini Mlade strune iz Pristave in Bisernica iz Društva upokojencev Ljutomer. Jelka Vrbnjak, članica Literarne sekcije Društva upokojencev Ljutomer, je jubilantom podarila pesem z naslovom Ob tridesetletnici ljutomerske folklore. Članom Folklorne skupine sta bili podeljeni tudi dve bronasti, pet srebrnih in ena zlata Maroltova značka ter dve srebrni Gallusovi znački. Zahvalo in občudovanje je slavljencem izrekla tudi mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer. Poudarila je pomen druženja in ohranjanja ljudskih pesmi in plesov. Ob tem je članom skupine čestitala in jim predala priznanje za vzpodbudo pri nadaljnjem delu.

Spominska slovesnost ob 70-letnici ustrelitve talcev pri Ribičevem mlinu in ob dnevu upora proti okupatorju
Datum dogodka: 25.4.2014

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta ob 70-letnici ustrelitve talcev pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih in bližajočem se državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, 25. 4. 2014 pripravila spominsko slovesnost, ki je zaradi slabega vremena potekala v telovadnici Osnovne šole Janka Ribiča v Cezanjevcih. Spoštovanje do ustreljenih talcev so s svojo prisotnostjo izkazali številni gostje, med drugimi namestnik vodje Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani Kiril Eršov, sorodniki ustreljenih talcev in predstavniki častniških, veteranskih in domoljubnih organizacij ter sodelujoči na natečaju »Spominska obeležja pripovedujejo«. Osrednji govornik na slovesnosti je bil Marjan Ribič, brat pred sedmimi desetletji ustreljenega Janka Ribiča. Udeležencem je na doživet čustven način pripovedoval svoje spomine na tisti čas in usodni dan ter v zaključku pozval Prleke k večji složnosti. Delegaciji, ki sta ju vodila namestnik vodje Ruskega centra znanosti in kulture Kiril Eršov in županja mag. Olga Karba, sta po končani slovesnosti položili vence k obnovljenemu spomeniku talcem pri Ribičevem mlinu.

15. let delovanja Kluba managerjev Prlekija 2000
Datum dogodka: 24.4.2014

V Ljutomeru je bil pred petnajstimi leti ustanovljen Klub managerjev Prlekija 2000, katerega sedaj kot predsednik vodi Božo Knehtl, direktor družbe Atrium. Na slovesnosti ob obletnici, ki je potekala 24. 4. 2014 v dvorani Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, so spregovorili o trenutni gospodarski situaciji ter izzivih in težavah, s katerimi se danes soočajo gospodarstveniki. Ob praznovanju obletnice so člani Kluba managerjev Prlekija 2000 poskrbeli za ponatis knjige znanega pisatelja in kulturnega delavca Jana Baukarta z naslovom Štorije vüjeca Balaža. Financirali so natis 400 izvodov knjige, ki predstavlja neprecenljivo zgodovinsko, etnološko in jezikovno vrednost iz življenja Prlekov. Ponatis knjige ni mišljen za komercialne namene, saj knjiga ni namenjena prodaji. Na prireditvi so obiskovalcem brezplačno razdelili okoli 100 knjig, nekaj izvodov knjig bo podarjenih knjižnicam in Občini Ljutomer, preostale knjige pa so bile razdeljene med člane kluba, donatorje. Vsi obiskovalci tokratne slovesnosti so vsebino knjige spoznali skozi zanimiv način, za katerega so na odru poskrbeli Marko Rus in vokalna skupina Leščeček iz Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej.

Skupščina Gasilske zveze Ljutomer
Datum dogodka: 24.4.2014

V četrtek 24. aprila je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Ljutomer v prostorih gasilskega doma Branoslavci. Gasilska zveza Ljutomer povezuje 28 prostovoljnih gasilskih društev z območja Občine Ljutomer, Občine Veržej in Občine Razkrižje. Na skupščini je bilo prisotnih 25 delegatov z glasovalno pravico. Zbrane je pozdravila županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je poudarila pomen javne gasilske službe in se zahvalila vsem gasilcem in gasilkam, ki prostovoljno opravljajo pomembno poslanstvo nudenja pomoči prizadetim ob požarih ter naravnih ali drugih nesrečah v Občini Ljutomer, pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Po izvolitvi organov skupščine in sprejemu Poslovnika o delu skupščine, so bila obravnavana poročila o delu in finančno poročilo Gasilske zveze Ljutomer v letu 2013. V nadaljevanju so bile obravnavana dopolnila Statuta gasilske zveze Ljutomer, ter sprejem programa dela za leto 2014. Za eno leto je bil izvoljen nov praporščak Gasilske zveze Ljutomer, ki je član Prostovoljnega gasilskega društva Cven. Delegate na skupščini in goste so nagovorili in pozdravili še: Slavko Petovar, župan občine Veržej, Dušan Utroša, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in regijski gasilski poveljnik. Predsednik Gasilske zveze Ljutomer Andrej Rus je prebral pozdravno pismo Martina Smodiša, regijskega poveljnika Civilne zaščite za Pomurje. Zbrane je pozdravil tudi Branko Novak, poveljnik občinskega štaba CZ občine Ljutomer in pa predstavniki Gasilskih zvez Ormož, Križevci pri Ljutomeru, Juršinci, Sveti Tomaž, Sveti Jurij ob Ščavnici in Beltinci. Po skupščini je sledil podpis Aneksov k Pogodb o opravljanju gasilske javne službe za občine Ljutomer, Veržej in Razkrižje. Občina Ljutomer za področje gasilstva v letu 2014 namenja skupno 199.000,00 EUR.

Obisk gospoda Borisa Pahorja
Datum dogodka: 18.4.2014

Ljutomer je 18. 4. 2014 obiskal velik pisatelj in domoljub gospod Boris Pahor. V županatu  Mestne hiše je potekal sprejem, kjer smo mu zbrani zaželeli dobro počutje pri nas v Prlekiji in zahvalili za dober vzgled, saj je gospod Pahor prvi, ki zagovarja dejstvo,  da je edina rešitev v enotni družbi. Pri nas v Prlekiji mu je zelo všeč, saj je v zanimivem klepetu je med drugim povedal: »Čudim se, da tak del Slovenije pride tako malo do veljave. Lahko ste ponosni na svoj kraj, vidi se, da imate v bližini Avstrijo, saj imate red in moram priznati, da ste v Pomurju celo prijaznejši kot so ljudje na Primorskem. In če bom še kaj naredil, dokler sem še živ, bom napisal in priporočal ljudem, da bolje spoznajo Slovenijo. Naš problem pa ni le v nepoznavanju samih sebe, naš problem je predvsem v tem, da ne čutimo naroda. Mi živimo narod, ne da bi se ga zavedali«. Po sprejemu je gospod Pahor, ki je kljub svojim letom še zelo vitalen in poln življenjske energije, obiskal Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, muzej Ljutomerski kasač in Jeruzalem.

Mavrični vrtiljak 2014
Datum dogodka: 16.4.2014

V polni dvorani Doma kulture Ljutomer je 16. 4. 2014 potekal Mavrični vrtiljak, na katerem se vsako leto srečajo vrtci iz Upravne enote Ljutomer. Tudi letos so nas s plesom, petjem in recitiranjem razveselili otroci iz vrtcev Ljutomer, Stročja vas, Razkrižje, Cven, Križevci Cezanjevci, Gresovščak, Stara Cesta in Mala Nedelja. Hvala vzgojiteljicam iz Vrtca Cven, ki je letos prevzel organizacijo in vodenje ter Društvu prijateljev mladine Ljutomer, ki že vrsto let uspešno bedi nad prireditvijo. Ob tem gre posebna zahvala predsednici društva Bojani Majerič, ki letos zaključuje svoj mandat.

Sajenje trte
Datum dogodka: 16.4.2014

Družina Puklavec in ekipa p&f winers so 16. 4. 2014 pripravili edinstven dogodek Sajenje trt v vinogradu ob zidanici Malek. Županja se je odzvala njihovemu povabilu in ob tej priložnosti, skupaj s številnimi predstavniki podjetij in znanimi Slovenci, posadila 10 trt sorte Šipon. Naš največji slovenski vinar je obljubil, da bo posajeno trto skrbno varoval tako, da čez dobri dve leti že lahko pričakujemo prvo vino.

Strani