Znanstveni simpozij Deroči vrelec slovenskega domoljubja

Kulturno društvo (KD) Anton Krempl Mala Nedelja je v sodelovanju z Občino Ljutomer in Ustanovo dr. Antona Trstenjaka v petek, 11. septembra 2020, v Biotermah Mala Nedelja organiziralo znanstveni simpozij z naslovom Deroči vrelec slovenskega domoljubja. Simpozij so posvetili 230-letnici rojstva Antona Krempla in 140-letnici smrti dr. Jakoba Radoslava Razlaga. »Prlekija je dala veliko pomembnih in napredno mislečih ljudi, med njimi sta tudi Krempl in Razlag, ki so že pred več kot sto leti usmerjali in ustvarjali podobo našega naroda. Bodimo ponosni na njihovo delo in našo preteklost,« je v pozdravnem nagovoru dejal podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, ki se je ob tem zahvalil predsednici KD Anton Krempl Liljani Peršak za organizacijo dogodkov v počastitev pomembnih obletnic. S svojimi prispevki so sodelovali: akad. prof. dr. Marko Jesenšek (Kremplov vpliv na oblikovanje slovenskega knjižnega jezika), izred. prof. dr. Natalija Ulčnik (Ekspresivno izražanje v zgodovinopisju Antona Krempla), rede. Prof. dr. Mihaela Koletnik (Narečna podoba malonedeljskega govora), dr. Nina Ditmajer (Anton Krempl in etnične entitete na Štajerskem v 19. stoletju), dr. Vlasta Stavbar ( Kremplova rokopisna zapuščina v Univerzitetni knjižnici Maribor), Gabrijela Kolbič (Štajerske razglednice – s posebnim poudarkom na Antona Krempla v slikovnem gradivu UKM), direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj (Razlagovo delovanje in dediščina v Brežicah in Posavju), ljubiteljski zgodovinar Anton Božič (Anton Božič – naslednik Kremplovega prebuditeljskega delovanja v malonedeljski okolici) in prof. Franc Čuš (Božidar Raič in Beseda pri Mali Nedelji).