Urejena kolesarska pot na relaciji Ljutomer – Cezanjevci

V mesecu juniju 2020 se je zgradila kolesarska pot na relaciji Ljutomer – Cezanjevci  v dolžini 1.200 metrov in sicer na delu, ki poteka na brežini reke Ščavnice, v mesecu juliju 2020 pa se je uredila še poljska cesta in sicer od zaključka kolesarske poti do naselja Cezanjevci v dolžini okrog 2.000 metrov. Tako je mesto Ljutomer sedaj povezano z varno kolesarsko potjo z naseljem Cezanjevci, saj se pot zaključi neposredno ob mostu v bližini Vrtca Cezanjevci. Tako je že sedaj mogoče po obstoječih poljskih poteh prekolesariti do Gajševskega jezera in preko naselja Radoslavci do Male Nedelje. Vrednost izvedenih del je znašala 48.747,60 evra. Dela je izvajalo podjetje Nograd Lotmerk d.o.o., nadzor nad investicijo je izvajalo podjetje Plangrad inženiring d.o.o. iz Murska Sobote. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote.