Srečanje starejših krajanov v Mali Nedelji

Na tradicionalnem srečanju so se v soboto, 10. novembra 2018, zbrali tudi starejši občani z območja Krajevne skupnosti (KS) Mala Nedelja. S kulturnim programom so jim dan polepšali učenci iz Osnovne šole Mala Nedelja pod mentorstvom Danice Potrč in Klaudije Zadravec, zbranim pa so besedo dobrodošlice zaželeli županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, predsednik KS Mala Nedelja Vilko Vajda in strokovna sodelavka območnega združenja Rdečega križa Ljutomer Mašo Germšek. Najstarejša prisotna občana sta bila Andreja Horvat (letnik 1924) iz Male Nedelje in Bogomir Kurbos (1936) iz Moravcev.