Srečanje starejših krajanov KS Stročja vas

Vsakoletno srečanje starejših krajanov iz vasi, ki so del Krajevne skupnosti (KS) Stročja vas, je bilo v četrtek, 17. oktobra 2019. Preden so številnim starejšim občanom, ki so se odzvali povabilu, bogat kulturni program pripravili učenci tamkajšnje osnovne šole, so prijetno druženje in še na mnoga zdrava leta zaželeli predsednik KS Stročja vas Srečko Mihorič, ljutomerska županja mag. Olga Karba, predstavnica ljutomerske območne organizacije Rdečega križa Slovenije Maša Germšek in ravnateljica OŠ Stročja vas Mateja Leskovar Polanič. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Stročja vas. Z manjšo pozornostjo so obdarili najstarejša udeleženca srečanja Kristino Sever iz Presike (1923) in Antona Mihaliča (1929) iz Nunske Grabe, ob rojstnem dnevu pa čestitali slavljencema Katarini Pevec Stajnko in predsedniku KS Stročja vas Srečku Mihoriču.