Projektna naloga za ureditev kolesarske povezave

Občina Ljutomer je danes potrdila projektno nalogo za ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Stročja vas ob regionalnih cestah R1-230 in R1-231. Gre za projekt, ki zajema izgradnjo manjkajoče kolesarske povezave na Jeruzalemski cesti v Ljutomeru ter izgradnjo kolesarske steze na relaciji Ljutomer (od križišča na Jeruzalemski cesti) – Stročja vas (do križišča za naselje Pristava). Projekt bo zajemal ureditev dvosmernih kolesarskih stez, avtobusnih postajališč na Lendavski cesti v Ljutomeru, izgradnjo novega prehoda za pešce ob novogradnji na Jeruzalemski cesti, ter ureditev javne razsvetljave na celotni trasi. Dolžina načrtovane trase znaša 2210 metrov. Projekta naloga gre v razpravo na Direkcijo RS za infrastrukturo, kjer jo bodo ustrezno dopolnili in potrdili. Na podlagi potrjene projektne naloge bo Občina Ljutomer naročila projektno dokumentacijo za izdelavo izvedbenega načrta, ki bo podlaga za določitev investicijske vrednosti in samo izvedbo del.