Pričetek šolskega leta 2018/19

V ponedeljek, 3. septembra 2018, se je pričelo šolsko leto 2018/19. Osnovno šolo (OŠ) Ivana Cankarja Ljutomer v tem šolskem letu obiskuje 435 učencev na matični šoli, od tega 39 prvošolčkov, na Cvenu imajo 42 učencev, od tega osem v prvem razredu, in še 37 otrok v vrtcu, podružnično šolo Cvetka Golarja pa obiskuje 17 otrok.

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci obiskuje 136 otrok, od tega jih sedem obiskuje prvi razred, v tamkajšnjem vrtcu pa imajo 62 otrok. OŠ Mala Nedelja v tem šolskem letu obiskuje 166 otrok, od tega 22 prvošolčkov, v tamkajšnji vrtec pa je vpisanih 55 otrok. OŠ Stročja vas obiskuje 195 otrok, od tega jih 24 obiskuje prvi razred, v vrtcu pa imajo 71 otrok. Vrtec Ljutomer obiskuje 182 otrok. V Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer je v šolskem letu 2018/19 vpisanih okrog 300 otrok.

Edino srednjo šolo v ljutomerski občini – Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer – obiskuje skupno 597 dijakov (417 gimnazijski program, 148 predšolska vzgoja, 32 maturitetni tečaj), od tega jih je v prvi letnik vpisanih 145.

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je prvi šolski dan obiskala učence OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, je vsem učencem zaželela, da naj je novo šolsko leto izziv za vse, da osvojijo čim več znanja, dosežejo čim boljše rezultate ter pridobijo na samozavesti. »Obenem je šolsko leto izziv tudi za učitelje in nas starše, da otrokom na tej poti pomagamo,« je dodala ljutomerska županja.