Otvoritev sezone pohodov v Stročji vasi

Na območju Krajevne skupnosti (KS) Stročja vas so bile v preteklosti v okviru projekta Želvica Zoja odkriva in varuje vodne vire urejene tri pešpoti. S pomočjo Zavarovalnice Maribor so uredili poti, ki nas na poučen, prijazen in sproščen način popeljejo po celotnem območju omenjene krajevne skupnosti. Za urejenost poti skrbijo prizadevni člani Turističnega društva Pütar KS Stročja vas, ki so sezono pohodov otvorili v soboto, 18. marca 2017. Kljub nekoliko slabšemu vremenu so se najbolj vztrajni pohodniki zbrali pred gasilskim domom v Stročji vasi in se odpravili na nekaj kilometrov dolgo pot do Globoke in nazaj. V letošnjem letu bodo člani omenjenega turističnega društva pripravili številne pohode, med drugim bodo v sredo, 19. aprila 2017, pešpoti predstavili tudi donatorjem in sponzorjem.