Operacija »Ljutomer naše mesto« - ureditev edukativnega nasada v Parku 1. slovenskega tabora

Občina Ljutomer je v letu 2017 skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika, d. o. o., uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 €, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mesto Ljutomer je znano v širšem slovenskem prostoru kot taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto. Ker je turizem v mestu Ljutomer potrebno povezati, bodo partnerji z lokalnimi ponudniki razvili skupni turistični produkt, ki bo vključeval značilno in prepoznavno kulturno, naravno in zgodovinsko dediščino mesta Ljutomer.

V okviru omenjene operacije bo izdelan turistični katalog mesta v treh jezikih, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo vsebine za spletne strani in postavljena razlagalna tabla ob vhodu na hipodrom Ljutomer.   

V Parku 1. slovenska tabora bodo zamenjane razlagalne table, postavljena bo tudi nova dodatna razlagalna tabla, zamenjala se je uničena komunalna oprema ter uredil dotrajani edukacijski nasad, in sicer gre za izobraževalno ureditev v smislu zeliščnega vrta z različnimi vrstami zelišč, značilnimi za naše področje.