Mavrični vrtiljak v Ljutomeru

Občinsko društvo prijateljev mladine (ODPM) Ljutomer in vrtec pri OŠ Janeza Kuharja Razkrižje sta v torek, 24. aprila 2018, pripravila v dvorani ŠIC Ljutomer tradicionalni Mavrični vrtiljak, na katerem so se s pesmijo in plesom predstavili otroci iz vrtcev vseh štirih občin Upravne enote Ljutomer. Malčke, njihove starše in stare starše sta v uvodu pozdravili predsednica ODPM Ljutomer Mateja Robinščak in ljutomerska županja mag. Olga Karba, v nadaljevanju pa so se predstavili otroci iz vrtcev Veržej, Razkrižje, Ljutomer, Križevci, Cezanjevci, Mala Nedelja, Cven in Stročja vas.