Izvedba operacije »Ljutomer naše mesto«

Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o.  uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 EUR, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije »LJUTOMER NAŠE MESTO« je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine območja mesta Ljutomer ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo doseči. S skupnim tržnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot dediščine ter lokalnih turističnih ponudnikov mesta Ljutomer, želijo partnerji prispevati k prepoznavnosti, večji kakovosti in aktraktivnosti ter dvigu obiskanosti mesta s strani stacionarnih in dnevnih gostov turističnih središč in s tem aktivirati notranje razvojne potenciale v smeri podpore lokalnemu turističnemu gospodarstvu.

Glavne aktivnosti: V okviru operacije bodo partnerji in lokalni ponudniki razvili skupni turistični produkt mesta Ljutomer, ki bo temeljil na značilni in prepoznavni kulturni, naravni in zgodovinski dediščine mesta Ljutomer. Za namene dviga kakovosti turističnega vodenja bo na delavnicah izvajan program usposabljanja za turistične vodnike po mestu Ljutomer. Večji del aktivnosti operacije bo usmerjen v delo s turističnimi ponudniki, ki bodo na delavnicah in razgovorih animirani k vključitvi v turistično ponudbo. Za namene promocije in v podporo trženju bo izdan turistični katalog mesta Ljutomer, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo spletne vsebine, postavljena bo informacijske table in urejen edukacijski zeliščni park v Parku I. slovenskega tabora.

 

Rok končanja vseh aktivnosti je junij 2018.

 

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si),