Investicijsko vzdrževalna dela na zgradbi Pomurskega tehnološkega parka v Ljutomeru

Občina Ljutomer je soustanovitelj Pomurskega tehnološkega parka. Za podporo razvoja podjetništva v občini je bila že leta 2002 namenjena zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru. Zgradba je bila obnovljena tudi s pomočjo evropskih sredstev, tako, da so se prvi uporabniki – podjetniki, vselili že v letu 2003.

Zgradba se nahaja v samem centru mesta in je po dvanajstih letih uporabe bila potrebna nekoliko večjih vzdrževalnih del.

Dela se izvajajo predvsem na dvoriščni, torej severni strani zgradbe, ki je bolj izpostavljena neugodnim vremenskim vplivom, pa tudi sicer je na omenjeni strani slabše stanje starih zidov. V zidovih se je pojavljala vlaga, kar je povzročalo luščenje barve, visoko vlažnost prostorov, slabče pogoje dela in večje stroške ogrevanja.

Investicijsko vzdrževalna dela se že izvajajo. Izvajalec del je na severni steni  in vmesnih stenah ki niso nad kletjo izvedel izolacijska dela s hidrofobno bariero. Odstranil je spodnjo polovico fasadnega ometa na severni steni ter podzidal del severne stene. Na delu severne stene je že izvedel grobi omet. Prav tako je bil odstranjen omet s sten v pisarni št. 4 v pritličju, delno s sten na hodniku spodaj. Odstranjen je tudi omet manjših površin še na hodniku zgoraj, v pisarni št. 11 ter v garderobi. Potrebo bo odstraniti še del ometa ob oknu v pisarni št. 3.

Dela spremljajo tudi strokovnjaki iz Keme Puconci, zato, da bi z ustreznimi posegi in materiali čim bolj zmanjšali vlažnost zidov v objektu. Zgradba na Prešernovi 2 v Ljutomeru je del zaščitenega starega mestnega jedra in sodi k ohranjanju arhitekturne dediščine mesta.