Evropska konferenca Trajnostnega prometnega načrtovanja na Nizozemskem

Projekt Prosperity, ki se je financiral v okviru programa Horizon2020 in v katerem je projektni partner tudi Občina Ljutomer, se počasi bliža koncu. Od 17. do 20. junija 2019 je v mestu Groningen na Nizozemskem v sklopu projekta potekala Evropska konferenca Trajnostnega prometnega načrtovanja in zaključni sestanek samega projekta. Na samem dogodku so bile predstavljene novosti s področja trajnostne mobilnosti in pametnega prometnega načrtovanja. Za slovenske občine bodo v prihodnje najbolj pomembne nove smernice za pripravo celostnih prometnih strategij, ki so bile razvite v okviru projekta Prosperity. Ministrstvo za infrastrukturo v zadnjih letih uveljavlja prakso financiranja projektov trajnostne mobilnosti izključno občinam, ki imajo sprejete Celotne prometne strategije.

V Ljutomeru je eden izmed takih projektov, ki so bili sofinancirani s strani Ministrstva in kohezijskih sredstev projekt, ureditev manjkajočih kolesarskih poti skozi samo mesto. V letošnjem letu se pripravlja projektna in investicijska dokumentacija za ureditev kolesarske povezave na relaciji Ljutomer - Cven, z ureditvijo novega mostu čez potok Globetka. Na podlagi zbiranja ponudb je bil kot najcenejši izbran izvajalec BNG, Bojan Safran s.p., Kapelski vrh , 9252 Radenci, ki bo projektno dokumentacijo izdelal do 15. septembra 2019. Vrednost del znaša 22.387 evrov z DDV. 

Občina Ljutomer je v samem projektu Prosperity, kot edina slovenska občina, sodelovala s svojimi izkušnjami pri pripravi celotne prometne strategije in samem izvajanju predvidenih ukrepov. V letu 2018 je bilo v mestu Rovinj izvedeno usposabljanje za slovenske in hrvaške občine glede priprave navedenega dokumenta. Občina Ljutomer je ob prenosu znanja prejela tudi brezplačno svetovanje glede same izvedbe ukrepov, obveščanja javnosti in integracije prometnega načrtovanja s prostorskim planiranjem s strani Univerze v Edinburgu, mesta Sint Niklaas iz Belgije ter podjetja FGM Amor iz Gradca. Vrednost celotnega projekta je znašala 3.188.049 evrov, od tega je delež Občine Ljutomer 29.123,75 evra. Stroški projekta so bili kriti v višini 100 odstotkov, kar pomeni, da so bili stroški Občine Ljutomer za plače zaposlenih na samem projektu, njihove službene poti v tujino in delo na samem projektu v celoti pokriti s strani EU. 

S končanjem projekta se v Občini Ljutomer ne bodo zaključile aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti. Še naprej se bodo izvajali ukrepi, ki so začrtani v akcijskem načrtu celotne prometne strategije, v prihodnje pa si bomo prizadevali, da bomo sodelovali v čem več mednarodnih projektih na to temo, saj so nam projekti Properity, MoveCit in CoolHeating prinesli veliko prepoznavnost širom EU.