61. praznik Občine Ljutomer – 7. dan

V četrtek, 2. avgusta 2017, je bila v okviru 61. praznika Občine Ljutomer organizirana javna razprava glede ureditve igrišča ob stanovanjskih blokih na Užiški in Fulneški ulici v Ljutomeru. V prihodnje se bo Občina Ljutomer lotila celovite ureditve infrastrukture na tem območju, v sklopu ureditve pa se namerava urediti tudi igrišče. Prebivalci tamkajšnjih stanovanjskih blokov so tokrat iznesli svoje želje, ki bodo smernice strokovnim službam pri pripravi osnutka.

Tudi letos se je v organizacijo prireditev v sklopu občinskega praznika vključila Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Med 11. in 16. uro je bil dan odprtih vrat zbornice. Skupaj z direktorico občinske uprave dr. Tatjano Fulder in vodji oddelkov je zbornico obiskala tudi županja mag. Olga Karba. Predsednik zbornice Daniel Zelko je predstavil delovanje zbornice, govora pa je bilo tudi o sodelovanju med Občino Ljutomer in zbornico v prihodnje. Na sedežu OOZ Ljutomer je bila popoldan tudi okrogla miza z naslovom Vpliv aktualne zakonodaje na razvoj obrtništva. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh je predstavil zakonodajo in njene posledice za delovanje podjetništva, v razpravo pa so se na to temo vključili tudi številni člani ljutomerske zbornice. Osrednji del dneva gospodarstva je bil zvečer na Glavnem trgu v Ljutomeru, kjer je bil sedmo leto zapored podeljen laskavi naziv Obrtnik leta. Letos je to priznanje pripadlo podjetju Avto Rajh iz Ljutomera, nagrado pa sta prejela lastnika podjetja Dušan in Damjan Rajh.