5. razstava enoletnih kasačev

V nedeljo, 29. septembra 2019, je Kasaško rejsko združenje Slovenije pripravilo 5. razstavo enoletnikov. Na ljutomerski hipodrom so rejci pripeljali 20 enoletnih konjev. Konje je ocenjevala komisija v sestavi doc. dr. Matjaž Mesarič, Karolina Cerk Jamnik, Andrej Ledinšek in Ivan Košak. »Kljub temu, da kasaška reja peša v zadnjih letih, je pohvalno to, da se predstavi in oceni enoletnike. Reja v Sloveniji je sicer kvalitetna, ampak maloštevilna. Glede na našo oceno menimo, da je letnik 2018 dober. V tem letu je bilo registrirano 86 kasačev, kar je za naše razmere v zadnjih desetih letih izredno ugodno. Pričakujemo, da bo reja napredovala in da bo tudi številčnejša,« je dejal predsednik komisije Mesarič.  Komisija je po skrbnem pregledu enoletnikov izbrala tri najlepše. Šampion je postal Ariano Luka, katerega rejec je Janko Sagaj iz Ključarovcev. Ariano Luka je potomec Aelandre vite in Lesterja, ki je pred leti dominiral na slovenskih in tujih hipodromih na vajetih Jankovega brata Jožeta. Drugo mesto je zasedel Just a gigolo, v lasti Dušana Zorka iz Borecev, potomec slovitega Angus Halla in odlične Jase GL, tretje mesto pa je pa je osvojil Dylan Blue, brat trenutno enega najboljših ljutomerskih kasačev Didier Bleua, potomec Gruccione Jeta in Dinice, v lasti Darje Trontelj Dolinšek iz Ljubljane. Prisotne rejce in številne obiskovalce je nagovoril tudi podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič.