Društva

Izberite področje delovanja društev

TURISTIČNO DRUŠTVO CVEN

Naslov: Cven 49/f, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Janko Horvat

TURISTIČNO DRUŠTVO LJUTOMER

Naslov: Ormoška ulica 3, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Sara Karba

TURISTIČNO DRUŠTVO MALA NEDELJA - RADOSLAVCI

Naslov: Mala Nedelja 20, 9243 Mala Nedelja
Odgovorna oseba: Mirka Bezjak

TURISTIČNO DRUŠTVO PÜTAR KS STROČJA VAS

Naslov: Stročja vas 24, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Boris Lebar

TURISTIČNO DRUŠTVO STARA CESTA

Naslov: Mekotnjak 29, 9240Ljutomer
Odgovorna oseba: Marija Gaube

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNE DVERI - RADOMERJE

Naslov: Radomerje 2, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Helena Vaupotič

TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO MAK PRISTAVA

Naslov: Pristava 30d, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Tanja Zanjkovič

TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO »BRANEK« BRANOSLAVCI

Naslov: Branoslavci 9, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Jasna Filipič