Društva

Izberite področje delovanja društev

Društvo cvenskih čehov in diklin

Naslov: Cven 49a, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Alen Trstenjak

Kulturno športno mladinsko društvo TEMPO

Naslov: Krištanci 10b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Odgovorna oseba: Nina SUNČIČ

Mladinski klub Pürga

Naslov: Mala Nedelja 35, 9243 Mala Nedelja
Odgovorna oseba: Ludvik RUDOLF