Društva

Izberite področje delovanja društev

DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI MURSKA SOBOTA

Naslov: Partizanska ulica 14, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: Zdenko Rajnar

DRUŠTVO DIABETIKOV LJUTOMER

Naslov: Prešernova ulica 11, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Bojana Meznarič

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA MURSKA SOBOTA

Naslov: ULICA STANETA ROZMANA 11A, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: Ignac Jakopina

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1941-1945

Naslov: Noršinci 10a, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Stanislav Podlogar

DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POMURJA

Naslov: ULICA DR. VRBNJAKA 6, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: Majda Sukič

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE - PODRUŽNICA POMURJE

Naslov: ENGELSOVA ULICA 6, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Peter Fekonja

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LJUTOMER

Naslov: ORMOšKA CESTA 33, 9240 Ljutomer
Kontakt:

DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN

Naslov: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Mateja Saje

DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZO LJUTOMER

Naslov: Prešernova ulica 25, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Vlasta Markovič

DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NOVA POT RADENCI

Naslov: Gubčeva cesta 22, 9252 Radenci
Odgovorna oseba: Milan Osterc

KORONARNO DRUŠTVO RADENCI

Naslov: Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
Odgovorna oseba: Edvard Metličar

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LJUTOMER

Naslov: Prešernova 17, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Mirjana Jerič

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA

Naslov: ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: Vojmir Prosen

MLADINSKI SVET LJUTOMER

Naslov: SPODNJI KAMENŠČAK 23, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Nina Stegmüller

OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

Naslov: LJUBLJANSKA ULICA 9, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Boštjan Repnik

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUTOMER

Naslov: Kajuhova ulica 2, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Silva Duh

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE

Naslov: Benica 1A, 9220 Lendava
Odgovorna oseba: Darko Krajnc

SONČEK - ŠPORTNO DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE

Naslov: Lendavska ulica 25b, 9000 Murska Sobota
Odgovorna oseba: Bojan Poredoš

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA LJUTOMER

Naslov: Prešernova ulica 20, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Franc Slokan

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE

Naslov: Maroltova ulica 14, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Pavel Kranjc

ŽUPNIJA LJUTOMER-KARITAS LJUTOMER

Naslov: Miklošičev trg 3, 9240 Ljutomer
Odgovorna oseba: Andrej Zrim