ULIČNA ČETVORKA

ULIČNA ČETVORKA

Ura: 12:00
Organizator: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Kontakt: Barbara Špilak, t: 041 634 826
Povezava:
Lokacija: Glavni trg Ljutomer